Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Denne meddelelse gælder for virksomheder, der er en del af Paysafe Group ("Paysafe" eller "vi" eller "vor").

Paysafe har en "lagdelt tilgang" til at forklare sin praksis med hensyn til dens beskyttelse af personlige oplysninger, som anbefales af mange myndigheder. Dette er den korte opsummerende meddelelse. Kontaktoplysninger findes i slutningen af meddelelsen, så der kan gives feedback eller stilles de eventuelle fortrolighedsspørgsmål, du måtte have.

Denne meddelelse klarlægger vores forpligtelser omkring gennemsigtighed og beskyttelse af dine rettigheder i forhold til personlige oplysninger og specificerer grundlaget for, hvordan alle personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du giver os, vil blive behandlet af os. Det gælder for:

  • hjemmesidens/portalens funktioner og tjenester, der leveres til dig, når du besøger vores hjemmesider, portaler eller vores betalingsmoduler, som vores kunder kan anvende på deres hjemmesider;
  • når du søger om tilladelse til at bruge og/eller anvende produkter og tjenester fra Paysafe (herunder loyalitets- eller belønningsordninger, uanset om de er pointbaserede eller andet);
  • din brug af software inklusive terminaler samt mobil- og computerapplikationer leveret af Paysafe; og
  • e-mail, andre elektroniske meddelelser, herunder SMS, telefon, webchat, hjemmeside/portal og anden kommunikation mellem dig og Paysafe.

Samlet omtales alle disse i denne meddelelse som "tjenester".

Læs venligst følgende omhyggeligt for at forstå vores tilgang og fremgangsmåder vedrørende dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem.

OPLYSNINGER, VI KAN INDSAMLE FRA DIG

Du kan overgive oplysninger til os, f.eks. når du forespørger eller søger om tilladelse til at anvende tjenesterne, registrerer dig med henblik på at bruge og/eller for at anvende tjenester, ved at udfylde formularer på én af vores hjemmesider, deltager i én af vores loyalitets- eller kampagnebegivenheder eller ved at korrespondere med os pr. telefon, e-mail, webchat eller på anden måde. Vi indsamler muligvis noget af det automatisk f.eks. ved at bruge cookies, når du besøger vores hjemmesider. Læs vores Cookiepolitik for at få mere at vide. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kreditoplysningsbureauer og fra organisationer til forebyggelse af svindel. Du kan finde flere detaljer og eksempler i den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som også forklarer vores brug af biometriske, følsomme eller særligt kategoriserede persondata.

BRUG AF OPLYSNINGERNE

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, til at levere de produkter til dig, som vi tilbyder, til at underrette dig om ændringer i vores produkter og til at forbedre vores produkter. Dine oplysninger kan også bruges til at kontakte dig vedrørende din konto, din brug af tjenesterne, for at gøre dig opmærksom på potentielle problemer samt til at besvare dine spørgsmål til os. Vi bruger også disse oplysninger til at levere oplysninger til dig om andre produkter, som vi eller udvalgte tredjeparter tilbyder, der ligner dem, du har anvendt eller vist interesse for, eller som vi mener kan være af interesse for dig. Hvis du bruger ét af vores finansielle produkter, vil vi også bruge dine oplysninger til at vurdere din økonomiske situation og til at forsøge at identificere og retsforfølge eventuel svindel og andre former for misbrug af det finansielle system. Du kan finde flere oplysninger og eksempler i den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

OFFENTLIGGØRELSE AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre end dem, der er beskrevet i denne meddelelse og den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med enhver virksomhed i Paysafe Group.

Dine personlige oplysninger (efter behov, men generelt begrænset til fulde navn og e-mailadresse) kan deles med modtageren/afsenderen af en betaling i forbindelse med den specifikke relevante transaktion. Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tredjeparter for at levere de produkter til dig, som vi tilbyder, herunder tjenesteudbydere, kreditvurderingsbureauer og finansielle institutioner. Vi kan også dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, herunder vore eller andre relevante myndigheder og tredjeparter, som du måtte have haft kontakt med, for at forebygge kriminalitet og mindske risiko, hvis det er påkrævet ved lov, hvor vi finder det hensigtsmæssigt at gøre det, for at reagere på juridiske tiltag, med henblik på at undersøge brud på tredjeparts forretningsvilkår eller for at beskytte rettigheder eller ejendom tilhørende Paysafe, vore kunder eller andre.

Du kan finde flere oplysninger og eksempler i den udførlige meddelelse om persondatabeskyttelse.

HVOR OPBEVARER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATASIKKERHED

De oplysninger, vi indsamler om dig, kan blive overført til, lagret hos og behandlet af modtagere, der befinder sig på destinationer uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Disse lande kan have standarder for databeskyttelse, der er forskellige fra (og i nogle tilfælde lavere end) standarderne for det område, hvor du bor. Vi vil tage rimelige skridt for at sikre, at modtagerne bruger og beskytter dine oplysninger på en sikker måde.

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) et kendeord, en adgangskode eller anden sikker metode eller adgang eller godkendelse, som giver dig adgang til visse dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig og overholde vore retningslinjer. Du må ikke dele dine brugerdata med andre, og du giver Paysafe tilladelse til at handle på baggrund af instruktioner og oplysninger fra enhver person, der indtaster dine legitimationsoplysninger.

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikkert. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til vores hjemmeside, medmindre du kommunikerer med os via en sikker forbindelse, som vi har leveret. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi stringente procedurer og sikkerhedsfunktioner for at søge at forhindre uautoriseret adgang.

DINE RETTIGHEDER

Hvor det er relevant, kan du have visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, herunder retten til at få adgang til, rette, opdatere eller slette dine personlige oplysninger, gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dem, anmode om at overføre visse af dine personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder (såkaldt dataportabilitet) eller at tilbagekalde et samtykke, du har givet.

Bemærk dog, at der gælder undtagelser for disse rettigheder. Du kan få et komplet overblik over de tilgængelige rettigheder, herunder yderligere oplysninger om opbevaring af data, behandlingsformål, typer af behandlede personlige oplysninger, CCPA-rettigheder for indbyggere i Californien, og hvordan vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger, i den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Databeskyttelseslovgivningen udvikles kontinuerligt, og hvis du mener eller er usikker på, om nogen rettighed kan gælde for dig, bedes du ligeledes kontakte os, så vi kan vurdere dette og rådgive dig.

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

Automatiserede beslutninger betyder, at en beslutning om dig tages automatisk og computerbestemmes (ved hjælp af softwarealgoritmer), uden menneskelig gennemgang foretaget af os.

Vi kan f.eks. bruge automatiske beslutninger til at gennemføre en kreditvurdering af dig, når du søger om at anvende visse finansielle tjenester hos Paysafe, eller til at udføre antisvindelkontrol af de transaktioner, du udfører. Hvis du er i EØS, har du dog ret til at protestere mod den automatiserede beslutningstagning og få den gennemgået manuelt, baseret på oplysninger, som du kan afgive.

Se venligst den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for yderligere oplysninger. Du kan kontakte os via de nedenstående oplysninger for at udøve din ret.

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler generelt dine personlige oplysninger på basis af én af følgende begrundelser:

  • På baggrund af dit samtykke, f.eks. til at sende dig markedsføringsmeddelelser i det omfang, loven kræver samtykke;
  • Hvor det er nødvendigt for at indgå en kontrakt med dig og opfylde vores forpligtelser i henhold til denne kontrakt;
  • Hvis vi har en legitim interesse i en sådan behandling, som ikke tilsidesætter dine egne rettigheder og friheder;
  • Hvis vi har en juridisk forpligtelse til at indsamle dine personlige oplysninger eller på anden måde har brug for dine personlige oplysninger for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser, eller
  • Undtagelsesvis, når det er nødvendigt af hensyn til offentligheden, f.eks. hvis de retshåndhævende myndigheder anmoder om oplysninger for at efterforske en forbrydelse.

Du kan finde flere oplysninger og eksempler i den udførlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

ÆNDRINGER I VORES MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og, hvor det er relevant, meddelt dig via e-mail. Kontrollér derfor ofte for at se opdateringer eller ændringer i vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

KONTAKT OS

Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, forespørgsler og anmodninger vedrørende vores brug af dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller modtage yderligere oplysninger om de relevante Paysafe Group-virksomheder, som denne meddelelse gælder for, skal du skrive til nedenstående adresse, som er markeret FAO Privacy Department eller Kontakt os.

Paysafes databeskyttelsesrådgiver som angivet nedenfor som kan kontaktes via

Kontakt os-linket ovenfor eller på adressen nedenfor:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD