Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Dette varselet gjelder for selskaper som er en del av Paysafe Group («Paysafe» eller «vi» eller «vår»).

Paysafe bruker en «lagvis tilnærming» for å forklare sin personvernpraksis, noe som anbefales av mange myndigheter. Dette er en kortversjon av varselet. Du finner kontaktinformasjon nederst i dette varselet for eventuelle tilbakemeldinger eller forespørsler du måtte ha om varselet.

Dette varselet viser vårt fokus på åpenhet og beskyttelse av dine personvernrettigheter, og danner grunnlaget for hvilke personopplysninger vi innhenter om deg, eller hvilke opplysninger du gir oss, som vil behandles av oss. Det gjelder for:

  • nettsteds-/portalfunksjoner og -tjenester som leveres til deg når du besøker våre nettsteder, portaler eller betalingspaneler som kundene kan bruke på sine nettsteder,
  • når du søker om å bruke/eller bruker produkter og tjenester fra Paysafe (inkludert lojalitets- eller belønningsprogrammer, poengbasert eller ikke,
  • din bruk av programvare, inkludert terminaler, mobil- og PC-applikasjoner levert av Paysafe, og
  • e-post, andre elektroniske meldinger som SMS, telefon, nettchat, nettsted/portal og annen kommunikasjon mellom deg og Paysafe.

I fellesskap kalles disse «Tjenester» i dette varselet.

Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis når det gjelder personopplysninger og hvordan vi behandler dem.

INFORMASJON VI INNHENTER OM DEG

Du kan levere informasjon til oss, som når du ber om eller sender en søknad om tjenester, registrerer deg for bruk av våre nettsteder og/eller tjenester, fyller ut skjemaer på nettstedene, deltar i lojalitets- eller markedsføringskampanjer, eller kontakter oss via telefon, e-post, nettchat eller på annen måte. Vi kan innhente noe av informasjonen automatisk, f.eks. via informasjonskapsler når du besøker nettstedene. Les våre Retningslinjer om informasjonskapsler for mer informasjon. Vi kan også innhente data om deg fra tredjeparter som kredittopplysningsbyråer og svindelforebyggende byråer. Du finner mer informasjon og eksempler i vår omfattende personvernerklæring, som også forklarer vår bruk av biometriske, sensitive eller spesialkategorier av personopplysninger.

BRUK AV OPPLYSNINGENE

Vi bruker opplysninger vi innhenter om deg for å kunne tilby deg produkter og informere deg om endringer og forbedringer av produktene våre. Opplysningene kan også brukes til å kontakte deg om kontoen, bruk av tjenestene, varsle deg om mulige problemer samt besvare spørsmål. Vi bruker også disse opplysningene for å informere om andre produkter vi eller utvalgte tredjeparter tilbyr som ligner på produkter du allerede har brukt eller vist interesse for, eller som vi tror kan være interessante for deg. Hvis du bruker noen av våre finansprodukter, vil vi også bruke opplysningene for å få tilgang til din økonomiske situasjon og identifisere og forfølge mulig svindel og annen misbruk av finanssystemet. Du finner mer informasjon og eksempler i vår omfattende personvernerklæring.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke utlevere personopplysningene til andre med unntak av det som er beskrevet i dette varselet, og i den omfattende personvernerklæringen.

Vi kan dele personopplysningene med alle selskaper i Paysafe Group.

Personopplysningene (etter behov, men vanligvis begrenset til fullt navn og e-postadresse) kan deles med mottaker/sender av en betaling i forbindelse med en spesifikk transaksjon. Vi kan dele personopplysningene med tredjeparter for å levere produkter vi tilbyr, inkludert tjenesteleverandører, kredittopplysningsbyråer og finansinstitusjoner. Vi kan også dele personopplysningene med tredjeparter, inkludert våre eller andre relevante myndigheter, og tredjeparter du har et forretningsforhold med, for å hindre kriminalitet og redusere risiko, hvis dette kreves av lovgivningen, og der vi anser dette som riktig etter en skjønnsmessig vurdering for å respondere på rettslige prosesser ifm. med å etterforske brudd på forretningsvilkårene fra tredjeparter eller beskytte rettigheter eller eiendom som tilhører Paysafe, kundene eller andre.

Du finner mer informasjon i vår omfattende personvernerklæring.

HVOR VI OPPBEVARER PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET

Informasjon vi innhenter om deg kan overføres til, oppbevares hos og behandles av mottakere som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Disse landene kan ha personvernstandarder som avviker fra (og i enkelte tilfeller er lavere enn) standardene i territoriet du er bosatt. Vi vil gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at mottakerne vil bruke og beskytte dine personopplysninger på en sikker måte.

Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, en tilgangskode eller andre sikre midler eller tilgang eller autorisasjon som gir deg tilgang til visse deler av vårt nettsted, er du ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell og oppfylle våre instruksjoner. Du må ikke dele brukernavn og passord med andre, og du autoriserer Paysafe til å reagere på instruksjoner og informasjon fra evt. personer som taster inn dine brukernavn og passord.

Overføring av informasjon via Internett er dessverre ikke helt trygt. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene, kan vi ikke garantere sikkerheten for personopplysninger som blir overført til nettstedet vårt, med mindre du kommuniserer med oss via en sikker kanal vi har etablert. Når vi har mottatt personopplysningene, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang.

DINE RETTIGHETER

Du kan ha visse rettigheter iht. personvernlovgivningen, inkludert rett til innsyn, korrigering, oppdatering eller sletting av personopplysningene, innvende mot eller begrense behandling, be om overføring av personopplysningene til en annen tjenesteleverandør (såkalt dataportabilitet), eller trekke tilbake samtykket til behandling.

Vær oppmerksom på at det er unntak til disse rettighetene. Du finner full forklaring på tilgjengelige rettigheter, inkludert mer informasjon om oppbevaring av data, formål med behandling, type personopplysninger som behandles, CCPA-rettigheter for innbyggere i California og hvilke tiltak vi gjennomfører for trygg og sikker oppbevaring av personopplysningene, i vår omfattende personvernerklæring. Personvernlovgivningen er i stadig endring og hvis du er usikker på hvilke rettigheter som gjelder for deg, kan du kontakte oss og få mer informasjon.

AUTOMATISERTE BESLUTNINGER

Automatiserte beslutninger betyr at en beslutning om deg foretas automatisk ved hjelp av algoritmer i programvaren, og dette gjøres uten menneskelig innblanding.

Vi bruker for eksempel automatisert beslutningstaking for å gjennomføre en kredittsjekk når du søker om finanstjenester fra Paysafe eller for å forebygge svindel i transaksjonene du gjennomfører. Men hvis du befinner deg i EØS-området, har du rett til å innvende mot automatiserte beslutninger og i stedet kreve manuell behandling, også basert på informasjon du leverer til oss.

Les den omfattende personvernerklæringen med mer informasjon. For å utøve rettighetene, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi vil vanligvis behandle personopplysningene basert på følgende:

  • På grunnlag av ditt samtykke, som å sende deg markedsføringsmeldinger i den grad samtykke er lovpålagt,
  • Når vi inngår en avtale med deg og for å oppfylle våre avtaleforpliktelser,
  • Når vi har en legitim interesse, og der slik behandling ikke påvirker dine rettigheter og friheter,
  • Når vi er juridisk forpliktet til å samle inn personopplysninger, eller hvis vi trenger personopplysninger for å beskytte våre eller andres interesser, eller
  • Ved allmenne hensyn, f.eks. når myndigheter ber om informasjon for å etterforske en kriminell handling.

Du finner mer informasjon og eksempler i vår omfattende personvernerklæring.

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING

Alle endringer vi gjør i vår personvernerklæring fremover vil publiseres på denne siden og du vil bli varslet via e-post etter behov. Sjekk her med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår personvernerklæring.

KONTAKT OSS

Vi mottar gjerne kommentarer, forespørsler og henvendelser ifm. vår bruk av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller motta mer informasjon om andre selskaper i Paysafe Group som denne erklæringen gjelder for, kan du skrive til oss via adressen nedenfor, merket med «FAQ Privacy Department» eller via Kontakt oss.

Personvernombudet hos Paysafe er angitt nedenfor og kan kontaktes via

Kontakt oss-koblingen over eller på adressen nedenfor:

Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD