Zmiany w oferowanych przez paysafecard usługach spowodowane brexitem.

W jaki sposób planujemy prowadzenie naszej działalności po przeprowadzonym brexicie.

W dniu 31.01.2020 Zjednoczone Królestwo („UK‟) opuści UE (ogólnie używa się nazwy „brexit‟). Postaraliśmy się o to, aby nasi klienci odczuli tę zmianę w jak najmniejszym stopniu oraz zapewniamy Państwa, że także po brexicie możliwe będzie nieprzerwane oferowanie usług przez paysafecard.

W tym celu jesteśmy zmuszeni dokonać zmiany w sposobie świadczenia usług w Państwa kraju.

Obecnie nasze usługi w Państwa kraju świadczymy przez spółkę Prepaid Services Company Limited, działającą na podstawie wydanej przez brytyjskie organy nadzoru nad usługami finansowymi (Financial Conduct Authority) licencji na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego (nr rejestru FCA: 900021).

Z powodu brexitu będziemy wkrótce świadczyć nasze usługi w Państwa kraju przez nowo utworzoną spółkę z siedzibą w Irlandii pod nazwą Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟). PPSL otrzymała licencję na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego Centralnego Banku Irlandii (Central Bank of Ireland) i podlega jego przepisom.

Zmiany warunków handlowych

W związku z powyższym usługi oferowane Państwu przez paysafecard będą od 29 października 2019 udostępnione przez PPSL i od tego dnia będą podlegać nowym Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH") obowiązującym pomiędzy Państwem a PPSL. Nowe OWH w zasadzie odpowiadają obecnym OWH obowiązującym pomiędzy Państwem a Prepaid Services Company Limited. Zakres świadczonych dla Państwa usług nie ulegnie zmianie. Konieczne są jednak niewielkie zmiany aktualnych OWH, aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z obowiązującej umowy z Państwem oraz OWH z PPSL stało się skuteczne, a mianowicie:

  • zmiana danych dotyczących usługodawcy z paysafecard na PPSL;
  • zmiana obowiązującego prawa i jurysdykcji na Irlandię;
  • zmiana danych kontaktowych jednostki odpowiedzialnej, w przypadku wniesienia przez Państwa skargi;
  • aktualizacja informacji dotyczących uregulowań odszkodowawczych.

Poniżej znajdą Państwo nowe OWH. 

Do 29 pażdziernika 2019 dla naszych produktów obowiązują dotychczasowe OWH, które mogą Państwo poniżej przejrzeć oraz pobrać.

Co należy teraz zrobić?

Jeżeli zgadzają się Państwo na wyżej przedstawione zmiany, nie muszą Państwo wykonywać żadnych czynności. Zmiany wchodzą w życie 29 października i obowiązują automatycznie dla usług, które od tej daty będziemy Państwu świadczyć. Posiadane środki w Prepaid Services Company Limited zostaną automatycznie przeniesione na PPSL i będą dostępne jak dotychczas.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany można wypowiedzieć umowę z nami przed 29 października 2019 ze skutkiem natychmiastowym. Pozostałe informacje dotyczące Państwa praw do wypowiedzenia znajdują się w rozdziale „Wypowiedzenie umowy” w naszej aktualnie obowiązującej wersji OWH.

Dziękujemy Państwu za cierpliwość, kiedy będziemy przeprowadzać konieczne zmiany naszej działalności.