Help

Dziękujemy za udział. Po zakończeniu konkursu zwycięzcy otrzymają informację w wiadomości e-mailowej.

Dziękujemy za Twój udział!

 

Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych drogą mailową w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich wyłonienia. Więcej informacji znajduje się w warunkach uczestnictwa.