Internetové stránky, ktoré predstierajú, že znásobia PIN-y paysafecard, predstavujú vždy pokusy o podvod. Nikdy tu nezadávajte PIN-y paysafecard.

Hacknutiu paysafecard nikdy neverte

Na rozličných videoplatformách, ale aj na fórach, sociálnych sieťach alebo v blogoch sa opakovane objavujú príspevky, v ktorých sa prezentuje, ako je údajne možné hacknúť PIN-y paysafecard, resp. znásobiť zostatok. Okrem toho sa na internetových stránkach ponúkajú na stiahnutie programy, pomocou ktorých má byť údajne možné znásobenie zostatku PIN-ov paysafecard.

Pozor: Programy a/alebo internetové stránky, ktoré predstierajú, že dokážu hacknúť, generovať PIN-y paysafecard alebo zvýšiť zostatok PIN-ov, predstavujú vždy pokusy o podvod. Takýmto spôsobom sa kriminálnici pokúšajú dostať k zostatku vašich PIN-ov paysafecard. Preto vaše PIN-y nikdy nezadávajte do niektorého z týchto programov ani na niektorej z týchto internetových stránok.

Dávajte na to obzvlášť dobrý pozor, pretože paysafecard v takýchto prípadoch nezaručuje náhradu zostatku.

paysafecard v tejto súvislosti výslovne upozorňuje na to, že nejestvuje žiadna možnosť hacknutia PIN-ov paysafecard ani znásobenia zostatku. Vďaka početným technickým bezpečnostným mechanizmom hacknutie paysafecard nie je možné.

Podvodníci sa týmto spôsobom pokúšajú dostať k vášmu zostatku paysafecard

Buďte opatrný! Kriminálnici postupujú zväčša takto: Pri pokusoch o podvod ste vyzvaný na zadanie vášho PIN-u do programu alebo na internetovej stránke. Pri tomto sa vám sľubuje, že takto dôjde k zvýšeniu vášho zostatku paysafecard. Uvedené samozrejme nie je pravda. Ba čo viac, týmto spôsobom kriminálnici odcudzia celý váš zostatok.

Potrebujete vyšší zostatok? Žiadny problém!

Prosím, pamätajte na to, že vyšší alebo nový zostatok paysafecard získate iba tak, že si zakúpite novú paysafecard na niektorom predajnom mieste vo svojej blízkosti. Iná možnosť na získanie vyššieho zostatku nejestvuje.

Máte nejaké otázky?

Želáte si ešte nejaké informácie alebo máte otázky k používaniu paysafecard? Náš zákaznícky servis vám ochotne poskytne ďalšiu pomoc.