Help
Žena pri počítači platí bezpečne online s paysafecard.

Takto surfuj na internete bezpečne

Dávaj pozor na svoj počítač a použi bezpečnostný softvér a bezpečné heslo a buď vždy opatrný pri zaobchádzaní so svojimi osobnými údajmi.

Ochranný štít pre tvoj počítač a mobilný telefón

Je to jedno či surfuješ na počítači alebo mobilnom telefóne: Ochraňuj svoje prístroje pred vírusmi, trójskymi koňmi a iným nebezpečím.

Tieto všeobecné tipy sú veľmi dôležité:

 • Použi Firewall a kontroluj, či je aktívny a či má najnovšiu aktualizáciu.
 • Pravidelne aktualizuj prevádzkový systém tvojho počítača a mobilného telefónu. Tieto aktualizácie vylúčia bezpečnostné medzery v systéme a ponúkajú lepšiu ochranu.
 • Inštaluj na svojich zariadeniach antivírový softvér a antispyware na ochranu pred vírusmi a trójskymi koňmi. Udržuj pritom tiež nepretržitú aktualizáciu.
 • Pravidelne si urob bezpečnostnú kópiu svojich údajov a ulož si ju.
 • Na mobilnom telefóne: Buď opatrný pri výbere aplikácií, ktoré inštaluješ.

Ochraňovať osobné informácie

Buď obzvlášť opatrný pri zadávaní svojich osobných údajov. Zadávaj ich len na tých internetových stránkach, ktorým dôveruješ a len vtedy, keď je to nevyhnutné.

Použi napríklad v príspevkoch v knihe hostí alebo na diskusných fórach e-mailovú adresu, z ktorej sa nedajú vyvodiť žiadne závery o tvojich osobných údajoch. Na sociálnych sieťach dávaj pozor na nastavenia v oblasti súkromia a zabezpeč, aby tvoje osobné údaje mohli vidieť len osoby, ktoré si schválil.

Najlepšia ochrana začína s najlepším heslom

S bezpečným heslom sa môžeš ochrániť pred krádežou údajov. Nasledovné všeobecné tipy ti pomôžu pri zavedení bezpečných hesiel:

 • Čím dlhšie je heslo, tým je bezpečnejšie.
 • Použi veľké a malé písmená, číslice ako aj špeciálne znaky a interpunkčné znamienka. Vyhni sa pritom slovám, ktoré sú bežne v slovníku a údajom, ktoré sú v úzkom súvise s tvojou osobou (dátum narodenia, mená, atď.). 
 • Pravidelne si meň svoje heslá.
 • Nikdy si heslá neukladaj.

Bezpečne nakupovať online

Či je to internetový obchod, výmenná burza alebo aukčná platforma: Existuje mnoho príležitostí na nakupovanie na internete. 

Vždy keď chceš zaplatiť online, získaš pred nákupom informácie v týchto bodoch:

 • predajca
 • produkt
 • platobná metóda
 • spôsob zasielania

Veľmi dôležité: Nikdy nezasielaj citlivé údaje (napr. PIN kódy paysafecard) cez e-mail.