Izmjena paysafecard usluga zbog Brexita

Kako namjeravamo obavljati svoju poslovnu djelatnost nakon Brexita

Ujedinjena Kraljevina („UK‟) vjerojatno će se 31/01/2020 povući iz EU-a (tzv. „Brexit‟). Veoma smo se potrudili da naši klijenti osjete najmanje moguće posljedice te da osiguramo da vam paysafecard i nakon Brexita može bez prekida pružati usluge.

U tu svrhu moramo promijeniti način pružanja usluga u vašoj zemlji.

Svoje usluge u vašoj zemlji trenutačno pružamo putem društva Prepaid Services Company Limited, institucije za e-novac koja ima odobrenje britanske agencije za nadzor financijskih usluga Financial Conduct Authority i čiji rad regulira navedena agencija (broj upisa u britanskom trgovačkom registru: 900021).

Svoje usluge u vašoj zemlji želimo zbog Brexita od sada nadalje pružati putem Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟), novoosnovanog društva sa sjedištem u Irskoj. Irska središnja banka (Central Bank of Ireland) dala je odobrenje PPSL-u za poslovanje kao institucije za e-novac i regulira njegov rad.

Izmjene naših uvjeta poslovanja

Zbog gore navedenih razloga paysafecard usluge pružat će od 29. listopada 2019. PPSL te će se od tada na njih primjenjivati novi Opći uvjeti poslovanja („Opći uvjeti‟) između vas i PPSL-a. Novi Opći uvjeti uglavnom su jednaki kao i dosadašnji Opći uvjeti između vas i društva Prepaid Services Company Limited te ćete i dalje primati iste usluge. U važećim Općim uvjetima potrebne su sljedeće manje izmjene radi prijenosa prava i obveza iz ovog ugovora s vama i provedbe Općih uvjeta s PPSL-om:

  • promjena podataka o ponuditelju usluga s paysafecarda na PPSL;
  • promjena mjerodavnog prava i sudske nadležnosti na Irsku;
  • promjena kontaktnih podataka za nadležno mjesto prvog kontakta u slučaju pritužbi;
  • ažuriranje odredbe o naknadi štete.

U nastavku slijede novi Opći uvjeti.

Do 29. listopada 2019. za naše proizvode vrijede dosadašnji Opći uvjeti, koje i dalje možete vidjeti u nastavku i preuzeti.

Što morate sada učiniti?

Ne trebate ništa poduzeti ako ste suglasni s gore navedenim izmjenama. Te izmjene stupaju na snagu 29. listopada 2019. i automatski se primjenjuju na usluge koje pružamo od navedenog datuma. Postojeće stanje računa koje imate u Prepaid Services Company Limited automatski se prenosi na PPSL te vam i dalje stoji na raspolaganju.

Ako niste suglasni s navedenim izmjenama, ugovor koji ste sklopili s nama možete prije 29. listopada 2019. raskinuti s trenutačnim učinkom. Više informacija o vašem pravu na raskid pronaći ćete u odjeljku „Raskid” u trenutačno važećoj verziji naših Općih uvjeta.

Zahvaljujemo vam na strpljenju dok provodimo potrebne navedene izmjene našeg poslovanja.