Help
Žena u počítače platí bezpečně prostřednictvím paysafecard.

Známé pokusy o podvod

Tyto pokusy o podvod již byly hlášeny a jsou známy. Seznam se s nimi a zvyš svou vlastní bezpečnost.

Počítačový virus vydávající se za kriminální policii / svaz autorů požaduje platbu "pokuty" prostřednictvím paysafecard.

Počítačový virus vydávající se za kriminální policii / svaz autorů požaduje od dotčených uživatelů, aby zaplatili "pokutu" a hrozí smazáním pevného disku. V případě, že byl tvůj počítač napaden, otevře se vyskakovací okno, ve kterém bude požadavek na uhrazení výkupného, resp. pokuty – úhrada má být mimo jiné formou PIN kódů paysafecard. Pozor: kriminální policie, advokáti, svaz autorů ani soudy nepoužívají paysafecard jako platební prostředek. Nikdy proto těmto požadavkům nevycházej vstříc a v žádném případě takovou "pokutu" neplať! Další informace o počítačovém viru vydávajícím se za kriminální policii / svaz autorů a novinky o škodlivém softwaru a kyberkriminalitě najdeš na:

https://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home.html

https://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

https://www.computerworld.ch/news/security/

https://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

Trojský kůň "Windows Update" požaduje instalaci licence Windows za úhradu.

Pokud byl tvůj počítač tímto škůdcem napaden, otevře se okno "Window Update", ve kterém se objeví vyhrůžka, že přijdeš o svá data. Budeš vyzván(a), aby sis zakoupil(a) licenci Windows. Tato licence tě údajně bude chránit před ztrátou dat. Platba za update by měla proběhnout prostřednictvím PIN kódu paysafecard. Nikdy tuto výzvu neuposlechni a v žádném případě neplať, protože se jedná o pokus o podvod!

Další informace zaměřené na téma trojské koně nalezneš na:

www.trojaner-board.de

https://forum.botfrei.de/forum.php

https://blog.botfrei.de/

Kriminální živly se pokouší podvést tě prostřednictvím telefonu (např. odpuštění dluhu, příslib výhry a podobně).

Opakovaně dochází k nejrůznějším pokusům o podvod přes telefon:

Volající se často vydávají za zaměstnance advokátní kanceláře a informují o údajné vysoké peněžní výhře, přičemž požadují za dodání a připravení podkladů poplatek ve výši několika set eur. Tato částka má být uhrazena PIN kódy paysafecard. Tuto výzvu neuposlechni: Jedná se o pokus o podvod!

U dalšího pokusu o podvod se volající vydávají za ochránce spotřebitelů a slibují, že se postarají o to, aby staré dluhy kromě částky 300 EUR byly odpuštěny. Tato částka má být uhrazena prostřednictvím PIN kódů paysafecard. I tady se jedná o pokus o podvod!

Proto jednej i po telefonu vždy s rozmyslem a nikdy nesděluj PIN kódy paysafecard.

Další tipy na to, jak předejít podvodu, nalezneš zde.

Podvod s půjčkou, podvod s platební zárukou a příslib zisku

Podvod s půjčkou, podvod s platební zárukou a příslib zisku či výhry jsou časté příklady z kategorie podvodů se zálohou.

Oběti jsou typicky kontaktovány telefonem/e-mailem nebo odpovídají na inzerci, která je nabádá k platbě poplatku předem za půjčku, zajištění platební záruky nebo podobný finanční zisk. Volající se často vydávají za zaměstnance advokátní kanceláře nebo finanční instituce a informují tě, že jsi příjemcem vysoké peněžní částky. Falešné nabídky práce a podvody s domácími zvířaty jsou další příklady pro takové triky. Požadují ale také poplatky ve výši několika set eur za přípravu a doručení právních dokumentů apod. Tyto poplatky se mají zaplatit prostřednictvím PIN kódů paysafecard. Kromě toho se používá i časová naléhavost jako další mechanismus nátlaku, aby byla oběť přinucena k okamžité odpovědi.

Těmto požadavkům NESMÍŠ VYHOVĚT: Jedná se o podvod – úvěry se neposkytují!

https://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-advance-fee-fraud

https://consumer.ftc.gov/

paysafecard PIN with a lock symbol

Zablokovat PIN kódy paysafecard

V případě pokusu o podvod můžeš své PIN kódy paysafecard kdykoliv zablokovat. Tvůj stávající zůstatek PIN je tak okamžitě chráněn před dalšími útoky.

Vezmi prosím na vědomí: Jakmile svůj PIN kód / své PIN kódy paysafecard zablokuješ, nemůžeš je již používat k placení! Máš ale možnost požádat o vrácení stávajícího zůstatku.

Hned zablokovat PIN kód(y) paysafecard