Help
Žena pri počítači platí bezpečne online s paysafecard.

Známe podvody

Tieto pokusy o podvod už boli nahlásené a dostali sa do povedomia. Všímaj si ich, prosím, aby si zvýšil(a) úroveň vlastnej bezpečnosti.

Počítačový vírus BKA/GEMA vyžaduje „pokuty“ prostredníctvom paysafecard.

Počítačový vírus BKA/GEMA vyžaduje „pokuty“ prostredníctvom paysafecard v mene organizácií BKA/GEMA a vyhráža sa vymazaním pevného disku. Ak je tvoj počítač napadnutý, otvorí sa vyskakovacie okno, v ktorom sa požaduje výkupné alebo pokuta – platba sa v tom prípade má uskutočniť okrem iného vo forme PIN kódu paysafecard. Upozornenie: orgány činné v trestnom konaní (BKA), právnici, spoločnosť na ochranu kopírovacích práv GEMA alebo súdy nepoužívajú paysafecard ako platobnú metódu. Preto nikdy nereaguj na takéto výzvy a v žiadnom prípade nezaplať „pokutu“! Ďalšie informácie o víruse BKA/GEMA a novinky o škodlivom softvéri ako aj o kybernetickej kriminalite nájdeš na:

https://bka-trojaner.de/

https://www.botfrei.de/

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home.html

https://www.tecchannel.de/sicherheit/news/

https://www.computerworld.ch/news/security/

https://futurezone.at/tag/Cybersicherheit

https://noransom.kaspersky.com/

Trójsky kôň „Windows Update“ ponúka inštaláciu Windows s bezplatnou licenciou.

Ak je tvoj počítač napadnutý týmito škodcami, otvorí sa okno „Windows Update“, v ktorom sa zobrazí hrozba straty tvojich údajov. Dostaneš výzvu, aby si získal(a) bezplatnú licenciu Windows. Tá ťa má ochrániť od straty údajov. Pri platbe za aktualizáciu sa má použiť PIN kód paysafecard. Nikdy nereaguj na takéto výzvy a v žiadnom prípade nič nezaplať, pretože sa jedná o pokus o podvod!

Ďalšie informácie špeciálne k téme trójskych koňov nájdeš na adrese:

www.trojaner-board.de

https://forum.botfrei.de/forum.php

https://blog.botfrei.de/

Kriminálnici ťa budú skúšať podviesť cez telefón (napr. vymáhanie dlhov, sľuby na výhru a podobne).

Stále a znova prichádza k rôznym pokusom o podvod cez telefón:

Častokrát sa volajúci predstavia ako zamestnanci právnickej kancelárie a informujú o údajne vysokej výhre, pričom požadujú za náklady na doručenie a vyhotovenie dokladov poplatok vo výške niekoľko stoviek eur. Suma má byť uhradená s PIN kódom paysafecard. Neuposlúchni takúto výzvu: Ide totižto o pokus o podvod!

Pri inom druhu podvodu sa volajúci vydávajú za ochrancov práv spotrebiteľov a sľubujú, že sa zasadia za to, aby boli odpustené staré dlhy do výšky 300 eur. Táto suma má byť uhradená s predplateným kódom paysafecard. Aj v tomto prípade ide o pokus o podvod!

Preto buď teda vždy obozretný(á) aj na telefóne a nikdy neprezraď PIN kódy paysafecard!

Ďalšie tipy na prevenciu proti podvodom nájdeš tu.

Podvod s pôžičkou, kybernetický podvod PPI a sľuby na výhru

Podvod s pôžičkou, kybernetický podvod PPI a sľuby na výhru sú časté príklady v kategórii podvodov s účelom vymáhania peňazí.

Obete sú typicky kontaktované cez telefón/e-mail alebo odpovedajú na inzeráty, ktoré k nim vedú, ako preddavok na pôžičku, „poistenie na ochranu platieb“ alebo vyplatenie iných podobných finančných ziskov. Volajúci sa často predstavia ako zamestnanci právnickej kancelárie alebo finančnej inštitúcie a informujú ťa o tom, že si príjemca vysokej peňažnej sumy. Sfalšované ponuky na prácu a podvod s domácimi zvieratami sú ďalšie príklady takýchto trikov. Požadujú ale aj poplatok vo výške niekoľko stoviek eur za prípravu a vyhotovenie právnych dokladov, atď. Tieto poplatky majú byť uhradené s PIN kódmi paysafecard. Okrem toho sa využíva časová tieseň a dôležitosť ako dodatočné mechanizmy nátlaku, aby sa od obete dala vylákať okamžitá odpoveď.

NEREAGUJ na také výzvy: Ide o podvod - nie sú zaručené žiadne kredity!

https://www.actionfraud.police.uk/fraud-az-advance-fee-fraud

https://consumer.ftc.gov/

paysafecard PIN with a lock symbol

zablokovať PIN kód(y) paysafecard

V prípade pokusu o podvod môžeš kedykoľvek svoj(e) PIN kód(y) paysafecard zablokovať. Tak je tvoj aktuálny zostatok PIN okamžite chránený pred ďalšími útokmi.

Upozornenie: Po tom, ako zablokuješ svoj(e) PIN kód(y) paysafecard ich nemôžeš viac používať na platby! Máš však príležitosť požiadať o vrátenie aktuálneho zostatku.

ihneď zablokovať PIN kód(y) paysafecard