Help

Account & Card – Apple Pay -bonuskampanjan ehdot ja edellytykset

1. Kampanjan järjestäjä: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlanti ("Paysafe").

2. Kampanjan kesto: Kampanja alkaa 1.3.2024 klo 9:00 ja päättyy 28.2.2025 klo 23:59 CET. Tämän ajanjakson ulkopuolella tehdyt maksut eivät oikeuta bonukseen.

3.Kelpoisuusvaatimukset: Tämä kampanja on saatavilla vain Account & Cardin -tilin haltijoille myPaysafe -tilin Account & Cardin yleisten käyttöehtojen mukaisesti henkilöille, jotka

(i) asuvat kampanjamaassa;

(ii) ovat aloittaneet prosessin virtuaalisen tai fyysisen debit Mastercard -korttinsa liittämiseksi Apple Payhin.

3.1 Asiakkaat, jotka täyttävät edellä mainitut kriteerit, ovat oikeutettuja 5 euron bonukseen, jos he siirtävät Mastercard-korttinsa Apple Payhin 7 päivän kuluessa kutsusähköpostin vastaanottamisesta.

4. Paysafe siirtää 5 euroa (tai vastaavan valuuttasumman) osallistujille, jotka täyttävät kaikki kaikki kelpoisuusehdot, suoraan heidän Account & Card -tililleen tilisaldoksi 15 työpäivän kuluessa siitä, kun he ovat suorittaneet käyttöönoton ja lisänneet Mastercard-kortin Apple Walletiin, ilman erillistä ilmoitusta tai pyyntöä kyseisille osallistujille.

5. Vain yksi osallistuminen on sallittu henkilöä kohden. Yritykset osallistua useammin johtavat kampanjasta hylkäämiseen. Oikeutta osallistua kampanjaan ei voi siirtää muille.

6. Käteismaksu ei ole mahdollista. Järjestäjän päätös on lopullinen. Asiakkaan asuinpaikan lakia sovelletaan. paysafecard ei ota vastuuta  1) virheellisistä tai epätarkoista tiedoista, jotka johtuvat osallistujasta, tulostusvirheistä tai tähän kampanjaan liittyvistä tai siinä käytetyistä laitteista tai ohjelmoinnista; (2) minkäänlaisista teknisistä vioista, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, puhelinlinjojen tai verkkolaitteistojen tai -ohjelmistojen toimintahäiriöt, keskeytykset tai käyttökatkokset; (3) henkilöiden tekemistä luvattomista sekaantumisesta mihin tahansa tämän kampanjan osallistumisprosessin osioon; (4) teknisistä tai inhimillisistä virheistä, joita saattaa esiintyä tämän kampanjan hallinnoinnissa tai osallistumisten käsittelyssä; tai (5) henkilövahingoista tai omaisuusvahingoista, jotka voivat aiheutua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käytöstä tai väärinkäytöstä.

 

7. paysafecard voi milloin tahansa keskeyttää kampanjan pakottavasta syystä kampanjan aikana ilman ennakkoilmoitusta ja perusteluja. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa se on organisatorisista tai teknisistä syistä johtuen välttämätöntä (esim. tietokonevirukset, laitteiston tai ohjelmiston manipulointi tai vikaantuminen) tai jos se on tarpeen oikeudellisista syistä.

8. Petollinen tai manipuloiva toiminta johtaa välittömään hylkäämiseen kampanjasta. paysafecardin työntekijät ja heidän sukulaisensa eivät ole oikeutettuja osallistumaan kampanjaan.

  

 

Osallistumalla tähän kampanjaan hyväksyt kampanjaehdot.

www.paysafecard.com