Help

Account & Card - Pogoji in določila vzpostavitve promocijske akcije z bonusom Apple Pay

1. Organizator promocijske akcije: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irska ("Paysafe").

2. Čas trajanja promocijske akcije: Promocijska akcija bo potekala med 1. 3. 2024 9:00 in 28. 2. 2025 23:59 CET. Dejanja, opravljena izven tega obdobja, ne bodo upravičene do bonusa.

3.Merila upravičenosti: Ta promocijska akcija je na voljo samo za imetnike računa Account & Card, v skladu s Splošnimi pogoji za račun myPaysafe "Account & Card”, ki

(i) prebivajo v upravičenih državah;

(ii) so začeli postopek dodajanja svoje virtualne ali fizične debetne kartice Mastercard v Apple Pay.

3.1 Stranke, ki izpolnjujejo zgornja merila, so upravičene do bonusa v višini 5 €, tako da dokončajo dodajanje svoje kartice Mastercard v Apple Pay v 7 dneh po prejemu e-poštnega sporočila s povabilom.

4. Družba Paysafe bo prenesla 5 € (ali protivrednost v valuti) udeležencem, ki so izpolnili vsa merila upravičenosti, neposredno na njihov Account & Card kot dobroimetje na računu v 15 delovnih dneh po dokončanju dodajanja kartice Mastercard v Apple Wallet brez nadaljnjega obvestila ali zahteve posameznih udeležencev.

5. Vsak lahko sodeluje samo enkrat. Poskusi pogostejšega sodelovanja vodijo v izključitev iz promocijske akcije. Sodelovanje v promocijski akciji ni prenosljivo na druge.

6. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Odločitev organizatorja je dokončna. Uporablja se zakonodaja države, v kateri ima stranka stalno prebivališče. paysafecard ne prevzema nikakršne odgovornosti za (1) kakršne koli nepravilne ali netočne informacije, ne glede na to, ali jih je povzročil udeleženec, tiskarske napake ali oprema ali programiranje, povezano ali uporabljeno v tej promociji; (2) kakršne koli tehnične okvare, vključno z, vendar ne omejeno na okvare, prekinitve ali prekinitve povezave v telefonskih linijah ali omrežni strojni ali programski opremi; 3) nepooblaščeno človeško posredovanje v katerem koli delu vstopnega postopka te promocije; (4) tehnične ali človeške napake, do katerih lahko pride pri upravljanju te promocijske akcije ali obdelavi vnosov; ali (5) kakršno koli poškodbo ali škodo na osebah ali premoženju, ki bi lahko nastala, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, zaradi sodelovanja v tej promocijski akciji ali prejema ali uporabe ali zlorabe katere koli nagrade.

 

7. Družba paysafecard je pooblaščena, da prekine promocijsko akcijo zaradi tehtnega razloga v času trajanja promocijske akcije, brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov. To zlasti velja v primerih organizacijskih ali tehničnih zapletov (npr. virusi računalniškega sistema, manipulacija ali okvara strojne ali programske opreme itd.) ali kadar je to potrebno zaradi pravnih razlogov.

8. Goljufiva ali manipulativna dejavnost bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo iz promocijske akcije. Zaposleni pri paysafecard in njihovi sorodniki ne morejo sodelovati v promocijski akciji.

9. Ženska oblika v tem dokumentu velja za enakovredno moški. Moška oblika je bila uporabljena samo zaradi poenostavitve.

 

S sodelovanjem v tej promocijski akciji se strinjate s temi določili in pogoji promocijske akcije.

www.paysafecard.com