Help

Account & Card- Algemene voorwaarden bonuspromotie Apple Pay

1. Organisator promotie: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ierland ("Paysafe").

2. Promotieperiode: De promotie gaat in op 01.03.2024 om 09:00 u en eindigt op 28.02.2025 om 23:59 u. Elke transactie uitgevoerd buiten deze periode komt niet in aanmerking voor een bonus.

3.Voorwaarden: Deze promotie is alleen beschikbaar voor Account & Card-accounthouders die, volgens de Algemene voorwaarden voor myPaysafe-account 'Account & Card'  

(i) woonachtig zijn in landen die in aanmerking komen;

(ii) hun virtuele of fysieke Mastercard-in Apple Pay hebben gezet

3.1 Klanten die voldoen aan bovenstaande criteria komen in aanmerking voor een bonus van €5 bonus door met succes een transactie met hun kaart via Apple Pay uit te voeren binnen 7 dagen nadat ze de e-mail met uitnodiging rechtstreeks van paysafecard hebben ontvangen.

3.2 Voor deze promotie zijn transacties die in aanmerking komen, succesvolle transacties met uw fysieke of virtuele kaart via Apple Pay® hetzij online of bij een fysiek verkooppunt met een handelaar die Mastercard® accepteert en die Apple Pay® ondersteunt voor de aanschaf van goederen en diensten.

3.3 De volgende transacties zullen niet worden beschouwd als transacties die in aanmerking komen voor het doel van deze promotie:

a) Stortingen naar en opnames van uw Account & Card, inclusief opnames van contant geld met uw kaart bij een pinautomaat;

b) Transacties tussen gekoppelde accounts met Skrill;

c) Overboekingen van uw myPaysafe Account naar uw Account & Card;

4. Paysafe zal €5 (of equivalente valuta)  overmaken aan deelnemers die aan alle voorwaarden hebben voldaan, en dit zal rechtstreeks, zonder verdere kennisgeving of verzoek aan de respectievelijke deelnemers, naar hun Account & Card-account worden overgeboekt als een krediet in de account binnen 15 werkdagen nadat ze een transactie via Apple Pay hebben uitgevoerd.

5. Elke persoon mag slechts één keer deelnemen. Pogingen om meer deel te nemen leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de promotie. Deelname aan de promotie kan niet worden overgedragen op anderen.

6. Een contante betaling is niet mogelijk. De beslissing van de organisator is definitief. De wet van het land waarin de deelnemer woonachtig is, zal worden toegepast. Paysafe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige onjuiste of onnauwkeurige informatie, of die nu door een deelnemer wordt veroorzaakt, of dat er sprake is van afdrukfouten of door toedoen van de apparatuur of programma's die in verband met of in deze promotie worden gebruikt; (2) technische fouten van enige soort, inclusief, maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of afsluitingen in telefoonlijnen of hardware of software van het netwerk; (3) ongeoorloofde menselijke interventie in enige onderdeel van het deelnameproces van deze promotie; (4) technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen in de administratie van deze promotie of de verwerking van deelnames; of (5) enig letsel of enige schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, in zijn geheel of ten dele, kan worden veroorzaakt door deelname aan deze promotie of door de ontvangst of het gebruik of misbruik van deze prijs.

7. Paysafe kan er op elk moment voor kiezen om de promotie voor een bepaalde tijd op te schorten omwille van een dwingende reden, zonder hiervoor vooraf kennis te geven en zonder opgave van de reden. Dit is met name van toepassing in het geval van organisatorische of technische complicaties (zoals een computervirus, falen of manipulatie van hardware en software, enz.) of indien nodig om juridische redenen.

8. Frauduleuze of manipulerende activiteiten resulteren in de onmiddellijke uitsluiting van de promotie. Medewerkers van paysafecard en hun verwanten zijn uitgesloten van de promotie.

9. In dit document wordt de vrouwelijke vorm beschouwd als zijnde equivalent aan de mannelijke vorm. De mannelijke vorm werd uitsluitend gebruikt om redenen van vereenvoudiging.

 

Door deel te nemen aan deze promotie, bent u akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden van deze promotie.

www.paysafecard.com