Help

Account & Card - Apple Pay bonusa akcijas noteikumi

1. Akcijas organizētājs: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Īrija("Paysafe").

2. Akcijas laikposms: Akcija sāksies 01.03.2024. plkst. 09.00 un beigsies 28.02.2025. plkst. 23.59 CET. Uz jebkādiem darījumiem, kas tiks veikti ārpus iepriekš norādītā laikposma, bonuss neattieksies.

3.Atbilstības kritēriji: Šī akcija ir pieejama tikai tiem Account & Card konta turētājiem saskaņā ar myPaysafe konta "Account & Card”vispārīgajiem darījumu noteikumiem, kuri

(i) ir atbilstīgo valstu rezidenti;

(ii) ir pievienojuši savu virtuālo vai fizisko Mastercard debetkarti Apple Pay.

3.1 Klienti, kas izpilda iepriekš minētos kritērijus, kvalificējas 5 EUR bonusa saņemšanai, ja viņi veiksmīgi veic darījumu ar savu karti, izmantojot Apple Pay, 7 dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmuši ielūguma e-pastu tieši no paysafecard.

3.2 Šīs akcijas ietvaros par kvalificējošiem darījumiem tiek uzskatīti tādi veiksmīgi darījumi, kas veikti ar jūsu fizisko vai virtuālo karti, izmantojot Apple Pay® vai nu tiešsaistē, vai arī fiziskā tirdzniecības vietā, kura akceptē Mastercard® un atbalsta Apple Pay® preču un pakalpojumu iegādei.

3.3 Turpmāk norādītie darījumu netiek uzskatīti par kvalificējošiem darījumiem šīs akcijas ietvaros:

a) jūsu Account & Card papildināšana vai līdzekļu izņemšana no tā, tostarp skaidras naudas izņemšana ATM (bankomātā) ar jūsu karti;

b) darījumi saistītu kontu starpā, izmantojot Skrill;

c) pārskaitījumi no jūsu myPaysafe konta uz jūsu Account & Card;

4. Paysafe pārskaitīs 5 EUR (vai ekvivalentu summu citā valūtā) tiem dalībniekiem, kas būs izpildījuši visus atbilstības kritērijus, uz viņu Account & Card kontu kā kredīta ierakstu kontā 15 darbadienu laikā pēc tam, kad viņi būs veikuši darījumu, izmantojot Apple Pay; attiecīgajiem dalībniekiem par to netiks nosūtīts nedz papildu paziņojums, nedz pieprasījums.

5. Viena persona drīkst veikt tikai vienu ierakstu. Mēģinājumi piedalīties vairākkārt novedīs pie diskvalifikācijas no akcijas. Tiesības piedalīties akcijā nevar nodot citām personām.

6. Skaidras naudas maksājumi nav iespējami. Organizētāja lēmums ir galīgs. Spēkā ir dalībnieka rezidences valsts likumi. Paysafe neuzņemas nekāda veida atbildību par (1) jebkādu nepareizu vai neprecīzu informāciju, vai tā būtu radīta dalībnieka vainas dēļ, drukas kļūdu dēļ, vai arī jebkāda aprīkojuma vai programmēšanas dēļ, kas tiek izmantoti kopsakarā ar šo akciju vai tās ietvaros; (2) jebkāda veida tehniskajām kļūdām, tostarp, bet ne tikai par darbības kļūmēm, traucējumiem vai pārtraukumiem tālruņu līnijās vai tīkla aparatūrā vai programmatūrā; (3) nepilnvarotu cilvēku iejaukšanos jebkādā no ievades procesa daļām šīs akcijas ietvaros; (4) par tehniskām vai cilvēka izraisītām kļūdām, kas var rasties šīs akcijas administrēšanas ietvaros vai ievadītās informācijas apstrādes ietvaros; kā arī (5) par jebkādiem kaitējumiem, kas var tikt radīti tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji saistībā ar dalību šajā akcijā vai jebkādas balvas saņemšanu, tās izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

7. Akcijas laikposmā Paysafe ir tiesības būtiska iemesla dēļ jebkurā brīdī pārtraukt akciju, par to iepriekš nepaziņojot un nesniedzot paskaidrojumus. It īpaši tas ir spēkā, ja tas ir nepieciešams organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, datorsistēmas vīrusu, programmatūras vai aparatūras manipulāciju vai kļūdu dēļ) vai arī juridisku iemeslu dēļ.

8. Krāpnieciskas darbības un manipulācijas novedīs pie tūlītējas diskvalifikācijas no akcijas. paysafecard darbiniekiem un viņu radiniekiem nav tiesību piedalīties akcijā.

9. Šajā dokumentā sieviešu dzimte tiek uzskatīta par ekvivalentu vīriešu dzimtei. Vīriešu dzimte ir izmantota tikai vienkāršības labad.

 

Iesniedzot dalību šajā akcijā, jūs piekritāt šiem akcijas noteikumiem.

www.paysafecard.com