Help

Account & Card - Pogoji in določila promocije z bonusom Apple Pay

1. Organizator promocijske akcije: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irska ("Paysafe").

2. Čas trajanja promocijske akcije: Promocijska akcija bo potekala med 1. 3. 2024 9:00 in 28. 2. 2025 23:59 CET. Transakcije, opravljene izven tega obdobja, ne bodo upravičene do bonusa.

3.Merila upravičenosti: Ta promocijska akcija je na voljo samo za imetnike računa Account & Card, v skladu s Splošnimi pogoji za račun myPaysafe "Account & Card”, ki

(i) prebivajo v upravičenih državah;

(ii) svojo virtualno ali fizično debetno kartico Mastercard vključijo v Apple Pay

3.1 Stranke, ki izpolnjujejo zgornja merila, so upravičene do bonusa v višini 5 €, če uspešno izvedejo transakcijo s svojo kartico prek Apple Pay v 7 dneh po tem, ko prejmejo e-poštno sporočilo s povabilom neposredno od paysafecard.

3.2 Za namene te promocijske akcije so kvalificirane transakcije uspešne transakcije z uporabo vaše fizične ali virtualne kartice prek Apple Pay® na spletu ali na fizičnem prodajnem mestu pri trgovcu, ki sprejema Mastercard® in podpira Apple Pay® za nakup blaga in storitev.

3.3 Naslednje transakcije se ne štejejo za kvalificirane transakcije za namene te promocije:

a) Nalaganje, dvigi z vašega Account & Card, vključno z dvigi gotovine na bankomatu z vaše kartice;

b) Transakcije med povezanimi računi v storitvi Skrill;

c) Prenosi iz vašega računa myPaysafe na vaš Account & Card;

4. Družba Paysafe bo prenesla 5 € (ali protivrednost v valuti) udeležencem, ki so izpolnili vsa merila upravičenosti, neposredno na njihov Account & Card kot dobroimetje na računu v 15 delovnih dneh po izvedbi transakcije prek Apple Pay brez nadaljnjega obvestila ali zahteve posameznih udeležencev.

5. Vsak lahko sodeluje samo enkrat. Poskusi pogostejšega sodelovanja vodijo v izključitev iz promocijske akcije. Sodelovanje v promocijski akciji ni prenosljivo na druge.

6. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Odločitev organizatorja je dokončna. Uporablja se zakonodaja države, v kateri ima udeleženec stalno prebivališče. Paysafe ne prevzema odgovornosti za (1) kakršne koli nepravilne ali netočne informacije, ne glede na to, ali jih je povzročil udeleženec, tiskarske napake ali katera koli oprema ali programiranje, povezano ali uporabljeno v tej promocijski akciji; (2) kakršne koli tehnične okvare, vključno z, vendar ne omejeno na okvare, prekinitve ali prekinitve povezave v telefonskih linijah ali omrežni strojni ali programski opremi; 3) nepooblaščeno človeško posredovanje v katerem koli delu vstopnega postopka te promocije; (4) tehnične ali človeške napake, do katerih lahko pride pri upravljanju te promocijske akcije ali obdelavi vnosov; ali (5) kakršno koli poškodbo ali škodo na osebah ali premoženju, ki bi lahko nastala, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, zaradi sodelovanja v tej promocijski akciji ali prejema ali uporabe ali zlorabe katere koli nagrade.

7. Družba Paysafe je pooblaščena, da prekine promocijsko akcijo zaradi tehtnega razloga v času trajanja promocijske akcije, brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov. To zlasti velja v primerih organizacijskih ali tehničnih zapletov (npr. virusi računalniškega sistema, manipulacija ali okvara strojne ali programske opreme itd.) ali kadar je to potrebno zaradi pravnih razlogov.

8. Goljufiva ali manipulativna dejavnost bo povzročila takojšnjo diskvalifikacijo iz promocijske akcije. Zaposleni pri paysafecard in njihovi sorodniki ne morejo sodelovati v promocijski akciji.

9. Ženska oblika v tem dokumentu velja za enakovredno moški. Moška oblika je bila uporabljena samo zaradi poenostavitve.

 

S sodelovanjem v tej promocijski akciji se strinjate s temi določili in pogoji promocijske akcije.

www.paysafecard.com