Help

PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Lees deze mededeling zorgvuldig om inzicht te krijgen in ons beleid en de praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe wij daarmee omgaan. Klik hier voor een korte samenvatting. Inwoners van Californië kunnen meer specifieke informatie vinden in het ''California Consumer Privacy Addendum''. Inwoners van Quebec kunnen meer specifieke informatie vinden in het ''Quebec Privacy Notice Addendum''. Aan het einde van de mededeling krijgt u contactgegevens  voor feedback of eventuele privacy-vragen die u kunt hebben.

Deze mededeling is van toepassing op bedrijven die geen onderdeel zijn van de Paysafe Group, die verschillende handelsnamen gebruiken in verschillende regio's, en de lijst met Paysafe-bedrijven die persoonlijke informatie verzamelen of verwerken volgens deze mededeling vindt u aan het einde van dit document. De verwijzing naar Paysafe (inclusief “we”, "ons” of "onze”) omvat die bedrijven en alle relevante groepsfilialen. Deze mededeling zal geen enkel recht vervangen dat aan u is gegeven onder de lokale privacy- en gegevensbeschermingswetten die in uw rechtsgebied gelden.

Verwijzingen naar ''u'' in deze mededeling zijn verwijzingen naar de persoon die informeert naar, toegang heeft tot of zich aanmeldt voor het gebruik van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) hetzij namens uzelf hetzij namens een bedrijf, of in verband met vertegenwoordigers of derden die namens u handelen. Dit omvat, met betrekking tot een klant of potentiële klant van Paysafe, elke zelfstandige handelaar en elke opdrachtgever, met inbegrip van de algemeen en financieel directeuren, alle andere bestuurders en functionarissen, aandeelhouders, partners en uiteindelijk eigenaren van een klant, evenals elk personeelslid en elke vertegenwooridger dat/die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten of die informatie verstrekt of vraagt namens een klant. Er geldt een aparte privacymededeling voor Paysafe-werknemers en -kandidaatwerknemers.

Paysafe hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en zal alle passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig wordt behandeld en verzameld, gebruikt, opgeslagen en openbaargemaakt in overeenstemming met deze mededeling. Deze mededeling (samen met onze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten die u aanschaft of gebruikt) is van toepassing op het volgende:

 • de websiteportals, functies en diensten die aan u worden verstrekt wanneer u onze websites, portals of onze betaalpagina's bezoekt die onze klanten kunnen gebruiken op hun websites;
 • wanneer u informatie vraagt over of een aanvraag indient voor het gebruik van de producten en diensten van Paysafe en/of wanneer u deze gebruikt (inclusief alle loyalty- of beloningsregelingen, hetzij gebaseerd op punten of anderszins (''Loyalty''), en ook wanneer u om wijzigingen verzoekt in de diensten die u gebruikt:
 • uw gebruik van software met inbegrip van terminals, mobiele en desktoptoepassingen die door Paysafe worden geleverd; en
 • e-mail, andere elektronische berichten met inbegrip van sms-berichten, telefoon, webchat, website/portal en andere communicatie tussen u en Paysafe.

Tezamen worden deze in deze mededeling aangeduid als “Diensten”.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke en niet-persoonlijke informatie met betrekking tot u.

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt voor een unieke identificatie van een enkele persoon, hetzij direct of indirect.

Paysafe verzamelt ook niet-persoonlijke informatie, of kan persoonlijke informatie anoniem maken om het niet-persoonlijk te maken. Niet-persoonlijke informatie is informatie die een specifieke persoon, hetzij direct of indirect, niet kan identificeren. Paysafe kan dergelijke niet-persoonlijke informatie voor redelijke zakelijke doeleinden verzamelen, creëren, opslaan, gebruiken en vrijgeven. Paysafe kan bijvoorbeeld geaggregeerde transactiegegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals trendanalyse en het gebruik van gegevensanalyse om informatie te verkrijgen en om inzicht te krijgen in de patronen en het gebruik van betalingstransacties.

Voor zover de IP-adressen (Internet Protocol) (of soortgelijke identificatiemiddelen) duidelijk zijn gedefinieerd als persoonlijke gegevens op grond van de lokale wetgeving en wanneer deze lokale wetgeving van toepassing is op Diensten, zullen wij dergelijke identificatiemiddelen als persoonlijke informatie beheren.

Houd er rekening mee dat Paysafe diensten verleent aan zowel individuele consumenten als aan ondernemingen en dat deze privacymededelingop allebei van toepassing is en dienovereenkomstig moet worden gelezen en geïnterpreteerd.

GEGEVENS MET HOGER RISICO

We kunnen informatie over u verzamelen die van gevoelige aard is, zoals zogenaamde gegevens van speciale categorie of gevoelige gegevens. Deze soorten informatie kunnen aan de volgende zaken van een persoon worden gerelateerd:

 • Raciale of etnische achtergrond
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of filosofische overtuigingen
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens die verband houden met het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon
 • Gegevens over overtredingen of vermeende misdrijven
 • Gegevens over de locatie van een persoon in real-time

Lokale wetten kunnen het gebruik van dergelijke gegevens verbieden of beperken of eisen dat er aan specifieke verplichtingen wordt voldaan. Binnen Europa is er voor AVG in het algemeen een tweede wettelijke basis vereist voor dergelijke verwerking, zoals (a) uw expliciete instemming, (b) voor doeleinden van het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, (c) om redenen van substantieel openbaar belang, of (d) daar waar verwerking nodig is voor uw essentiële belangen of die van een andere natuurlijke persoon.

UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende informatie door middel van de volgende middelen:

Informatie die u ons geeft: wij ontvangen en bewaren alle persoonlijke informatie (inclusief financiële informatie) die u aan ons verstrekt met inbegrip van wanneer u (of uw onderneming) informatie vraagt over of een aanvraag indient voor de Diensten; wanneer u zich voor gebruik registreert en/of de Diensten gebruikt; wanneer u informatie uploadt en/of bij ons via de Diensten bewaart; en wanneer u met ons communiceert via e-mail, sms-berichten, een website of portal, of via de telefoon of andere elektronische middelen. Deze informatie kan verwijzing naar of betrekking hebben op u of uw klanten en omvat:

 • Naam inclusief voor- en achternaam, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres, factuuradres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of foto, biometrische gegevens, adres, beroep, nationaliteit en land van verblijf, een kopie van uw identiteitsbewijs, zoals rijbewijs of paspoort, uw BSN-nummer en/of andere identificatie- of registratiegegevens van de overheid;
 • Primair rekeningnummer kaart, vervaldatum kaart, CVC/CVV-gegevens (kaartbeveiligingscode), rekeningnummers, rekeningsaldi en hoe lang u die rekeningen al heeft, bank- en/of uitgevergegevens;
 • Informatie met betrekking tot de gekochte items, met inbegrip van de locatie van de aankoop, de waarde, de tijd en de eventuele feedback die wordt gegeven met betrekking tot deze aankoop, met inbegrip van reisgerelateerde persoonlijke gegevens wanneer u of uw klant transacties uitvoert voor luchtvaarttickets of andere reisgerelateerde diensten;
 • Informatie over uw gebruik van de Diensten, zoals gegevens over hoe vaak u via ons transacties doet, uw gemiddelde transactievolume, rekeningsaldi en de personen en handelaren aan wie u geld stuurt en van wie u geld ontvangt, waar u toestemming geeft, informatie uit uw lijst met contacten;
 • Punten of beloningen die via een loyaliteitsregeling zijn verdiend of ingewisseld;
 • Foto’s en video's, genomen tijdens Paysafe-evenementen waarvoor u zich heeft aangemeld, voor distributie aan deelnemers aan evenementen en voor gebruik in ons promotiemateriaal voor toekomstige evenementen; en
 • Alle andere informatie die u of uw klant verstrekt of die in de context van het gebruik van de Diensten wordt gegenereerd.

Daar waar het door toepasselijke regelgeving van ons vereist wordt, kunnen we de persoonlijke informatie van kwetsbare klanten op aanvullende wijze verwerken. Wat een kwetsbare klant inhoudt, verschilt per rechtsgebied. Als u vragen heeft of meer informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op via het gedeelte 'Neem contact met ons op' hieronder.

Informatie die wij automatisch over u verzamelen: Paysafe ontvangt en bewaart bepaalde informatie automatisch telkens wanneer u communiceert met Paysafe, of u nu een account opent of een transactie via ons doet; bijvoorbeeld door middel van ''cookies'' of vergelijkbare technologie. We krijgen ook bepaalde informatie wanneer uw webbrowser Diensten of advertenties en andere inhoud opent die door of namens Paysafe op andere websites wordt geleverd, of bij het klikken op e-mails. Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om een beter inzicht te krijgen in de bezoekers en klanten die Paysafe gebruiken en er mee communiceren, waar ze vandaan komen, en hoe ze gebruik maken van onze diensten. We gebruiken deze informatie voor onze analyse-doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Diensten voor onze bezoekers en klanten te verbeteren. We kunnen dergelijke informatie ook gebruiken voor wettelijke doeleinden, onze eigen due-diligencecontroles, fraude en risicobeheer. Deze informatie omvat:

 • Technische informatie, inclusief het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met het Internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en-versie, instelling van de tijdzone, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteemplatform, frequentie en duur van bezoeken en op welke links u klikt. Vanwege fraude- en beveiligingsdoeleinden is het gebruik van een proxy-IP-adress over het algemeen verboden wanneer er gelinkt wordt naar Paysafe-systemen;
 • Informatie over uw bezoek en of u een e-mail heeft geopend, inclusief uw geolocatie, de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (inclusief datum en tijd); producten of diensten die u heeft bekeken of waarnaar u heeft gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de sitepagina en het telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Informatie verzameld via onze applicaties: Als u mobiele of desktopapplicaties downloadt of gebruikt die door Paysafe worden geleverd, kunnen we informatie ontvangen over uw locatie en uw apparaat of de service die u gebruikt (inclusief waar een betalingstransactie plaatsvindt). Sommige apparaten geven applicaties toegang tot real-time locatiegerelateerde informatie (bijvoorbeeld GPS). Onze mobiele en desktopapplicaties kunnen op elk moment dergelijke informatie van uw mobiele apparaat of uw computer verzamelen terwijl u onze apps downloadt of gebruikt, als uw apparaat real-time toegang tot locatiegegevens heeft ingeschakeld. Waar nodig, zullen we altijd proberen om u te informeren als wij real-time locatie-informatie willen verzamelen en, ook waar dit door de wet vereist is, zullen wij eerst uw toestemming vragen. We kunnen dergelijke informatie gebruiken voor wettelijke doeleinden, onze eigen due-diligencecontroles, om beter transactiepatronen te begrijpen en om uw ervaring te optimaliseren.

E-mail en andere communicatie: we kunnen informatie ontvangen over u en uw gebruik van Diensten wanneer wij met elkaar communiceren, inclusief wanneer u berichten van ons opent, en door het gebruik van elektronische identificatiemiddelen (ook wel bekend als “apparaat vingerafdrukken”), bijvoorbeeld Internet Protocol-adressen of telefoonnummers.

Informatie uit andere bronnen: we kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen en deze toevoegen aan onze accountgegevens, inclusief wanneer u een aanvraag indient om de Diensten te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer we nauw samenwerken met en informatie ontvangen van derden, zoals zakenpartners, banken en andere financiële instellingen, handelaren, subcontractanten in technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, analytische aanbieders, zoals informatieaanbieders, overheidslijsten en databases, sociale media-sites (inclusief posts gedaan door of over u of ons), kredietinformatie- en fraudepreventiebureuas. Het gebruik van kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus wordt hieronder verder toegelicht. We kunnen ook publieke opmerkingen en opinies op social networking sites (bijv. Facebook en Twitter) onderzoeken om onze klanten en onze levering en ontwikkeling van Diensten beter te begrijpen.

Informatie over andere mensen: Als u ons informatie over andere mensen geeft, moet u hen van tevoren hebben geïnformeerd (bijvoorbeeld door hen deze privacymededeling te geven) en moet u ervoor zorgen dat u het recht heeft om dit te doen.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE   

We kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken en delen:

 • Om onze Diensten aan u en uw bedrijf te leveren, inclusief het vervullen van Paysafe-verplichtingen jegens u of jegens financiële of andere instellingen in verband met de Diensten die wij aan u (en/of uw bedrijf) leveren. In deze context registreren en volgen we de details van de transacties die u (en/of uw klanten) uitvoert met betrekking tot de Diensten; analyseren en rapporteren we uw gebruik van een loyaliteitsdienst (en/of dat van uw klanten); maken wij het verzamelen of inlossen van punten of andere beloningvaluta met betrekking tot loyaliteitsprogramma’s mogelijk; informeren wij u over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of onze goederen en diensten;
 • Om ons bedrijf te verbeteren en verder te ontwikkelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het optimaliseren van onze websites/portals, producten en diensten. Dit kan onder meer het gebruik zijn van informatie die u invult in formulieren, maar niet aan ons levert, door deze informatie bijvoorbeeld te gebruiken om onze website(s) te optimaliseren en contact met u op te nemen voor klantendienst- of marketingdoeleinden in verband met dat formulier. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en testen in onze beveiligde en gecontroleerde testomgeving, of af en toe in die van onze leveranciers;
 • Om onze rechten, gebruiksvoorwaarden of andere contracten met u (en/of uw bedrijf) te beheren en te handhaven, inclusief het beheer van alle omstandigheden waarin transacties, beloningen of punten worden betwist; om klachten te beheren, te onderzoeken en op te lossen; of om schulden of met betrekking tot uw insolventie te vorderen;
 • Om onze kredietrisico's en zakelijke voorwaarden te beheren en te beperken. Als u een aanvraag indient voor een van onze financiële producten, kunnen we uw financiële positie (en/of die van uw bedrijf) beoordelen, voor zover daarin is voorzien in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Deze kredietcontrole zal ook betrekking hebben op verbonden partijen zoals bestuurders, aandeelhouders en opdrachtgevers. Wij kunnen dit doen door informatie van kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus te ontvangen en met ze te delen. Deze kredietcontrole zal ook betrekking hebben op iedereen met wie u een gezamenlijke rekening of een soortgelijke financiële associatie heeft. Als het een gezamenlijke aanvraag is, en dergelijke link niet reeds bestaat, dan kan die worden gecreëerd. Deze links zullen in stand blijven totdat u een "kennisgeving van disassociatie" bij kredietinformatiebureaus indient voor zover een dergelijke disassociatie is toegestaan. Ter informatie, de agentschappen zullen onze onderzoeken registreren en deze kunnen door andere bedrijven worden gezien die hun eigen kredietonderzoeken uitvoeren; en een "footprint" kan worden geplaatst op uw kredietdossier, ongeacht of u wordt geaccepteerd als klant. Als u een directeur bent, zullen wij de bevestiging van de kredietinformatiebureaus vragen dat het woonadres dat u verstrekt hetzelfde is als dat welke in het register van de desbetreffende bedrijven wordt bewaard (indien van toepassing). Daar waar u diensten van ons gebruikt, zullen we daarnaast informatie aan de kredietinformatiebureaus geven over hoe u uw account beheert. Als u fondsen niet volledig en op tijd terugbetaalt, zullen de kredietinformatiebureaus de uitstaande schuld registreren en kunnen ze deze informatie delen met andere organisatie die controles zoals wij uitvoeren. Gegevens blijven bij dergelijke bureaus over het algemeen 6 jaar bewaard nadat ze zijn afgesloten, hetzij door u zo geregeld of standaard, hoewel de bewaarperiode kan verschillen tussen de verschillende bureaus en regio's. Als u meer informatie wenst over ons gebruik van kredietinformatiebureaus, neem dan contact met ons op;
 • Om uw identiteit te verifiëren, frauduleuze aanvragen en financiële misdrijven te voorkomen en/of op te sporen, risicio te beheersen en onszelf, onze klanten en de integriteit van het financiële systeem te beschermen. Voor deze doeleinden kunnen we uw gevoelige, persoonlijke informatie (soms ook wel gegevens van speciale categorie, met inbegrip van biometrische gegevens, genoemd) verwerken en/of openbaarmaken. Wanneer we uw identiteit bevestigen, gebruiken onze gescreende externe leveranciers biometrische gezichtsherkenningstechnologie om te bepalen of uw selfie overeenkomt met de foto in uw ID en om antifraudecontroles uit te voeren.  Tijdens dit proces worden uw biometrische gegevens gegenereerd om een digitale kaart te maken van uw gezicht en zo de gezichtsmatch uit te voeren.  Uw biometrische gegevens worden ook gebruikt door Paysafe om te zorgen voor de continue verbetering van onze fraudedetectiemodellen.  We zullen eerst uw toestemming vragen voordat we uw biometrische gegevens verwerken.  Als u meer wilt weten over onze beleidsregels met betrekking tot biometrische gegevens, of ons gebruik van andere gevoelige informatie of persoonlijke gegevens van speciale categorie, kunt u ons bereiken via de informatie die u vindt in het gedeelte 'Neem contact met ons op'.
 • Om fraude en andere misdrijven en misbruik van het financieel systeem te voorkomen, op te sporen en te vervolgen, of om anderen daarin bij te staan, inclusief niet-naleving van zakelijke voorwaarden, waarbij het delen van alle relevante of benodigde informatie kan plaatsvinden die we bij derden voor dergelijke doeleinden hebben verzameld of afgeleid. Paysafe neemt deel aan antifraude-initiatieven, waarbij u (en/of uw klanten) worden beoordeeld en uw transacties en/of locaties worden gecontroleerd, om patronen te detecteren waarvoor onderzoeken nodig zijn of om anderszins de waarschijnlijkheid dat fraude zich voordoet in kaart te brengen en te beoordelen of niet-naleving van onze andere zakelijke voorwaarden, inclusief de vereisten met betrekking tot PEP's (politiek prominenten personen) en bestrafte personen. We kunnen dit doen door producten of diensten van derden te gebruiken. Bovendien, als u ons valse of onjuiste informatie over uzelf geeft, of wij een fraude of een misdaad identificeren of vermoeden, kunnen wij uw informatie aan fraudepreventiebureaus en -organisaties en aan wetshandhavingsagentschappen doorgeven, en kunnen wij besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te nemen. Voor doeleinden van de preventie, detectie en vervolging van fraude zullen we uw biometrische gegevens alleen bekendmaken voor zover dit is toegestaan bij de wet of anderszins onderhevig is aan wettelijke verplichting tot bekendmaking, zoals gerechtelijk bevel of vergelijkbaar verzoek van wetshandhaving of andere autorititeiten;
 • Om contact met u op te nemen over uw account, om u te waarschuwen voor mogelijke problemen en om te reageren op uw vragen aan ons;
 • Om risico's te beheersen, zoals krediet- en buitenlandse valutarisico's, evenals om informatiebeveiligingsrisico's te voorkomen en te beperken;
 • Voor zover toegestaan door de wet kunnen we informatie gerelateerd aan financieel welzijn en andere krediet- en risicofactoren gebruiken om beslissingen te nemen over de prijsstelling van onze Diensten.
 • Om marketingberichten te verzenden, om u te voorzien van informatie over producten en diensten die u heeft aangevraagd of waarvan wij denken dat zij voor u interessant kunnen zijn; om uw mening te verkrijgen over onze goederen, diensten en onze website(s); met betrekking tot marketing, marktonderzoek en soortgelijke activiteiten kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor dergelijke doeleinden, ongeacht of u wordt geaccepteerd om Diensten te ontvangen of te blijven ontvangen. Als u geen marketing-of promotiemateriaal meer wenst te ontvangen van Paysafe, kunt u dit altijd stoppen. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte "Uw gegevensbeschermingsrechten";
 • Om te voldoen aan lokale en nationale wetten;
 • Om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevende instanties op grond van het publieke belang of van commerciële organisaties met wie u handelt of heeft gehandeld, om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om uw essentiële belangen of die van anderen te beschermen, bijvoorbeeld om autoriteiten of andere organisaties in de strijd tegen misdaad en terrorisme te helpen; en
 • Om te voldoen aan de regels inzake kaartsystemen of andere zakelijke voorwaarden.

Als u informatie verstrekt die wordt gepubliceerd of getoond op openbare gebieden van een website/portal of wordt doorgegeven aan andere gebruikers van een website/portal of aan derden, moet u begrijpen dat deze informatie kan worden gebruikt door derden die toegang hebben tot de informatie voor om het even welk doeleinde.  Deze informatie wordt door u op eigen risico geplaatst en u moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van die site.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij verstrekken aan niemand informatie die u persoonlijk zou kunnen identificeren, behalve zoals beschreven in dit bericht voor zover toegestaan en vereist bij de wet, en voor de in deze mededeling beschreven doeleinden, zoals:

 • Binnen de Paysafe Group om ons te helpen onze diensten te leveren en voor ons eigen intern klantrelatiebeheer, analytische en rapportagedoeleinden;
 • Aan ontvangers/zenders van een betaling in de context van de specifieke relevante transactie (over het algemeen is informatie beperkt tot de volledige naam en het e-mailadres);
 • Kredietinformatiebureaus (indien toegestaan volgens de gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst) zoals hierboven beschreven. Als u meer informatie wilt over hoe we kredietinformatiebureaus gebruiken, neem dan contact met ons op;
 • Agentschappen voor fraudebestrijding zoals hierboven beschreven, inclusief Action Fraud, Financial Fraud Action en het Financial Fraud Bureau en andere organisaties die ons helpen bij het beheren van fraude en bedrijfsrisico;
 • Krediet- en financiële instellingen van derden (indien toegestaan volgens de gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst), met inbegrip van de kredietinstelling waar de zender of ontvanger (of hun respectievelijke bedrijven) bankrekening(en) heeft en de kaartsystemen die betrekking hebben op de uitgifte en het gebruik van krediet-, debet-, betaal-, aankoop- of andere betaalkaarten, alternatieve betalingsregelingen en andere financiële instellingen die betalingen kunnen verwerken en die niet die onder de controle van Paysafe vallen, noch voor wiens handelingen of nalatigheden Paysafe aansprakelijk is;
 • Daar waar wij diensten leveren via derden zoals banken en andere organisaties, kunnen we verplicht zijn om uw informatie bekend te maken ( inclusief alle ''ken uw klant''- en ''bron van rijkdom''-informatie) bij dergelijke organisaties om te assisteren bij hun eigen wettelijke verplichtingen of risicobeoordelingen;
 • Dienstverleners van derden, inclusief leveranciers die ons helpen bij het verstrekken van Diensten, met inbegrip van de verwerking van orders, het uitvoeren van orders, de verwerking van betalingen, het beheren van krediet, veiligheids-, sector- en frauderisico, identiteitsverificatie, en marketing, marktonderzoek en enquêteactiviteiten die worden uitgevoerd namens Paysafe; Af en toe kunnen we de diensten van externe aanbieders gebruiken om te helpen bij het verstrekken van diensten waarvoor het gebruik van uw persoonlijke informatie nodig is, inclusief voor de doeleinden van live tests van gegevens en waarvoor geschikte beveiligingsvoorzieningen zullen worden gebruikt;
 • Aan derden die niet als serviceaanbieder handelen onder onze instructies (maar die moeten voldoen aan hun eigen wettelijke verplichtingen om gegevens veilig te houden), om het leveren van de Diensten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld banken en organisaties die de handel in uw aandelen, cryptovaluta en andere financiële instrumenten faciliteren;
 • Om fraude en financiële misdrijven te voorkomen en/of te detecteren, risico te beheersen en om onszelf en onze klanten beter te beschermen, kan het noodzakelijk zijn om gevoelige persoonlijke informatie (soms ook wel persoonlijke gegevens van speciale categorie genoemd) te verwerken en bekend te maken aan derden die ons helpen bij het beheersen van dergelijke risico's, inclusief identiteitsverificatie;
 • Waar wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn, kan Paysafe door de wet worden vereist om informatie over u door te geven aan regelgevende en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld, of we kunnen anderszins beslissen dat het passend of noodzakelijk is om dit te doen. Dergelijke bekendmakingen kunnen ook verzoeken omvatten van overheidsinstanties of openbare instanties of commerciële organisaties met wie u te maken hebt gehad en die fraude- of kredietrisico trachten te beperken, of niet-naleving van zakelijke voorwaarden, met het oog op rechtszaken of juridische processen, nationale veiligheid of wanneer wij het in nationaal of openbaar belang achten of het anderszins rechtmatig is; Paysafe zal gewoonlijk niet de betekening van gerechtelijke of soortgelijke bevelen die openbaarmaking vereisen, aanvechten;
 • Bedrijfsoverdrachten. Paysafe kan bedrijfsonderdelen of filialen kopen of verkopen. In dergelijke omstandigheden kunnen wij klantgegevens overdragen als bedrijfsmiddel. Zonder beperking van het voorgaande, kan uw informatie worden bekendgemaakt aan onze nieuwe bedrijfspartners of eigenaren als ons bedrijf een joint venture aangaat of wordt verkocht aan of samengevoegd met een andere zakelijke entiteit. In deze gevallen informeren wij de ontvanger dat uw informatie moet worden behandeld in overeenstemming met de normen beschreven in deze mededeling; en
 • Met uw toestemming kan onze informatie ook worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u uw specifieke toestemming geeft.

 

Behalve waar nodig voor het uitvoeren van haar diensten en zoals beschreven hierboven/bijgevoegd, verkoopt, verhuurt en deelt Paysafe geen persoonlijke informatie over haar klanten met derden voor hun eigen externe marketinggebruik, en maakt ze deze ook niet anderszins openbaar, zonder te voldoen aan alle nodige wettelijke verplichtingen (bv.toestemming, opt-out of zoals anderszins toegestaan bij de wet). De California Consumer Privacy Act gebruikt een zeer brede definitie van ''verkoop'' van gegevens en inwoners van Californië moeten het onderstaande gedeelte ''CCPA'' lezen met betrekking tot dataverkoop.

FRAUDEPREVENTIEBUREAUS

De persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, zal worden gedeeld met fraudepreventiebureaus die het zullen gebruiken om fraude en witwassen te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren. Als er fraude wordt ontdekt, kunnen u bepaalde diensten of financiën worden geweigerd. Fraudepreventiebureaus kunnen uw persoonlijke gegevens gedurende verschillende perioden bewaren. Als wij, of een fraudepreventiebureau, bepalen dat u een risico op fraude of witwassen vormt, kunnen we weigeren om de diensten of financiering die u heeft gevraagd, te leveren of kunnen we stoppen met het leveren van bestaande diensten aan u. Alle dossiers van fraude- of witwasrisico worden door de fraudepreventiebureaus bewaard, en kunnen ertoe leiden dat anderen weigeren om diensten of financiering aan u verstrekken.

Als u een inwoner bent van het VK, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met Cifas. Verdere details over hoe uw informatie door ons en Cifas wordt gebruikt, en over uw rechten van gegevensbescherming, vindt u hier.

HOE WE WERKEN MET ANDERE DIENSTEN EN PLATFORMS

Daar waar dat mogelijk is, kunt u uw account koppelen aan een account of platform van derden. Voor de doeleinden van deze Privacymededeling is een ''accountkoppeling'' met een dergelijke derde partij een koppeling die u autoriseert of activeert tussen uw account en een andere account, betaalmethode of platform dan die van Paysafe en die/dat u wettelijk in uw beheer of bezit heeft. Wanneer u een dergelijke koppeling autoriseert, zullen Paysafe en de derde partij uw persoonlijke gegevens en andere informatie rechtstreeks met elkaar uitwisselen. Voorbeelden van accountkoppelingen zijn:

 • het koppelen van uw account aan een externe gegevensverzamelings- of financieel dienstverleningsbedrijf, als u een dergelijk bedrijf de inloggegevens van uw account geeft; of
 • het gebruiken van uw account voor het doen van betalingen aan een handelaar of het een handelaar toestaan kosten in rekening te brengen op uw account.

 

Als u een accountkoppeling tot stand brengt, kunnen we informatie over u en uw gebruik van de externe dienst ontvangen van die derde partij. Als u uw account koppelt aan een derde partij, hebben we mogelijk toegang tot uw accountsaldo en transactiegegevens, zoals aankopen en geldstortingen. We zullen alle informatie van die aard die we van een derde partij via een accountkoppeling krijgen, gebruiken op een manier die consistent is met deze Privacymededeling.
 

Informatie die we delen met een derde partij op basis van een accountkoppeling, wordt gebruikt en openbaar gemaakt in overeenstemming met de privacypraktijken van die derde partij. Voordat u een accountkoppeling autoriseert, moet u de privacymededeling doorlezen van elke derde partij aan wie u de opdracht heeft gegeven om een accountkoppeling te hebben, want die krijgt daarmee toegang tot uw persoonlijke gegevens als onderdeel van de accountkoppeling. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die Paysafe deelt met een account of platform van een derde partij, zoals een sociale media-account kunnen op hun beurt met bepaalde andere partijen, inclusief openbare, worden gedeel dafhankelijk van de privacypraktijken van die accounts of platforms.

MONITOREN

Wij kunnen telefoongesprekken, e-mails, webchat of andere communicatie met u controleren of opnemen voor regelgevings-, beveiligings-, kwaliteitsborgings- of trainingsdoeleinden. Bij een bezoek aan onze kantoren, kunnen CCTV, toegangscontroleystemen en/of andere monitoringsystemen actief zijn om veiligheidsredenen en voor gezondheids- en veiligheids- en kantoorbeheerdoeleinden.

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

Wij, onze dienstverleners en andere partijen met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zoals hierboven beschreven) kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in gebieden die zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of buiten het grondgebied waar u woont. Het kan ook worden verwerkt door personeel (van ons of van onze leveranciers) dat buiten de EER of het land opereert waarin de persoonlijke informatie werd verzameld. Dit personeel kan onder meer worden betrokken bij de uitvoering van orders, de verwerking van betalingsgegevens en ondersteunende diensten bij het leveren van de Diensten. Deze landen kunnen gegevensbeschermingsnormen hebben die verschillend zijn van (en, in sommige gevallen, lager zijn dan) die van het land waarin u woont.

In deze omstandigheden, zullen we passende stappen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacymededeling en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; inclusief door het gebruik van passende waarborgen die vereist zijn door de wet om ervoor te zorgen dat alle internationale gegevenstransfers wettelijk zijn. Paysafe gebruikt over het algemeen “Modelclausules”zoals goedgekeurd door de Europese Commissie wanneer een contract wordt aangegaan met derde partij-ontvangers van gegevens buiten de EER die gegevens ontvangen van binnen de EER met het oog op de verwerking van persoonlijke informatie die buiten de EER wordt overgedragen.

HOE HOUDEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG

We hebben technische, fysieke en organisatorische/administratieve maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten:

 • Schrijven van een informatiebeveiligingsprogramma;
 • Toewijzen van een CISO (Chief Information Security Officer) om toezicht te houden op het informatiebeveiligingsprogramma en die te implementeren en te handhaven;
 • Toewijzen van een CPO (Chief Privacy Officer) om toezicht te houden op privacyprogramma en die te implementeren en te handhaven;
 • Continu zwakke plekken beoordelen en monitoren;
 • Beleidsregels en procedures op gebied van Informatiebeveiligingsrisicobeheer implementeren;
 • Een opgesteld incidentenresponsplan hebben;
 • Controles op informatiesystemen zetten, die zijn ontworpen om gebruikers te authenticeren en alleen aan bevoegde personen toegang te geven;
 • Toegang tot fysieke locaties met persoonlijke informatie beperken tot utisluitend bevoegde personen;
 • Alle persoonlijke informatie beveiligen, zowel tijdens het versturen als bij het bewaren ervan;
 • Multifactor-authenticatie voor al het personeel dat toegang heeft tot persoonlijke informatie;
 • Het handhaven van audittrails gerelateerd aan interne en externe toegang tot en wijzigingen in persoonlijke informatie;
 • Het invoeren van veiligheidsontwikkelingspraktijken voor intern ontwikkelde applicaties;
 • Het uitvoeren van due diligence op gebied van informatiebeveiliging voor externe serviceaanbieders;
 • Het regelmatig geven van beveiligingsbewustzijntraining.

 

De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook afhankelijk van u. Als wij u een wachtwoord of toegangscode hebben gegeven (of als u dit heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze website/portal of mobiele applicaties en vergelijkbare applicaties, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en/of toegangscode. U mag uw wachtwoord en/of toegangscode met niemand delen. U moet ervoor zorgen dat er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw wachtwoord en toegangscode. Paysafe zal reageren op instructies en informatie die het heeft ontvangen van elke persoon die uw gebruikersnaam en wachtwoord invoert en u moet begrijpen dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle gebruik en eventuele acties die kunnen plaatsvinden tijdens het gebruik van uw account, tenzij anderszins vereist bij de wet. U moet onmiddellijk Paysafe op de hoogte brengen van alle aan ons verstrekte informatie die is gewijzigd.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die wordt doorgegeven aan onze site niet garanderen, tenzij u met ons communiceert via een beveiligd kanaal dat wij hebben verstrekt. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmechanismen gebruiken om onbevoegde toegang proberen te verhinderen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zullen uw persoonlijke informatie zo langs als nodig is bewaren, afhankelijk van de context en het doel waarvoor deze is verzameld, het type informatie en in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetten en voorschriften. 

Dit betekent dat we, wanneer u onze Diensten gebruikt, uw persoonlijke informatie zullen bewaren zoals nodig is voor de levering van de diensten en voor elk gekoppeld legitiem zakelijk doel. Hieronder valt het gebruik en opslag van uw persoonlijke informatie wanneer u een aanvraag voor onze diensten start, ongeacht of u die aanvraag voltooit of als een klant bent geaccepteerd. Accountgegevens bijvoorbeeld worden over het algemeen tot maximaal 7 jaar bewaard na de sluiting van de account, om te voldoen aan de statuten van verjaringstermijnen in het geval van klachten of juridische geschillen. We kunnen in bepaalde gevallen ook wettelijk verplicht zijn om informatie te bewaren, bijvoorbeeld onder antiwitwas- of faillisementswetten of daar waar dat vereist is door wetshandhavings- of vergelijkbare overheidsinstanties. Let op: de betreffende bewaartermijnen kunnen per gerechtsgebied verschillen.

Wij zullen persoonlijke informatie voor controle- en nalevingspraktijken als bewijs van onze transacties met u bewaren, ongeacht of er financiële transacties waren, om alle vragen of geschillen te beheren, inclusief om eventuele juridische claims te verdedigen of te starten. Wij kunnen ook doorgaan met marketing en u directe marketing blijven sturen, afhankelijk van de lokale wetgeving en waar u geen bezwaar hebt geuit tegen dergelijke marketing.

We kunnen ook gegevensminimaliseringstechnieken gebruiken om uw informatie beter te beschermen, ook wel pseudonimisatie genoemd. Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, kunnen we ze anonimiseren of samenvoegen met andere informatie om ze zo niet-identificeerbaar te maken, als alternatief voor verwijdering.

UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

Afhankelijk van uw gerechtsgebied of land van veblijf, kunt u een of meer van de volgende rechten hebben:

 • Het recht om te worden geïnformeerd: Inclusief door van deze mededeling te worden voorzien.
 • Het recht op toegang: een kopie vragen van de informatie die we over u bewaren.
 • Het recht op wissing: verzoeken om uw gegevens te verwijderen
 • Recht op beperking: vragen of wij de verwerking van uw informatie beperken.
 • Recht op rectificatie: vragen of wij bepaalde informatie die we over u bewaren, rectificeren.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: vragen dat wij u of een andere organisatie een elektronische kopie geven van de informatie die u aan ons heeft verstrekt.
 • Recht op bezwaar: vragen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie.
 • Recht op opt-out van marketing: uw gegevens uit onze marketingdatabase verwijderen.
 • Rechten gerelateerd aan geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering: zie het gedeelte ''Geautomatiseerde beslissingen'' hieronder.
 • Het recht op opt-out van de verkoop van uw gegevens

 

Deze rechten kunnen van toepassing zijn onder verschillende regelgeving, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in het algemeen voor alle inwoners van de EER geldt. Rechten die gelden voor inwoners van Californië onder de California Consumer Privacy Act, zoals aangepast door de California Privacy Rights Act, worden beschreven in onderstaande California Consumer Privacy Addendum.

Verder kunnen dergelijke rechten gekwalificeerd of beperkt worden. Zo zijn wij bijvoorbeeld niet verplicht om uw verzoek in te willigen omdat we bij de wet verplicht zijn om uw informatie te blijven verwerken of omdat we de informatie nodig hebben om een klacht in te dienen. Ook kunnen we uw informatie niet verwijderen als u gebruik wilt blijven maken van onze Diensten of wanneer dergelijke informatie nodig is om uw contractuele transacties vast te leggen; wanneer het vereist is bij de wet (bijvoorbeeld vanwege identificatie- en verificatievereisten voor het bewaren van antifraude- of ''ken uw klant''-gegevens); of met als doel om wettelijke rechten en wettelijke procedures te verdedigen of uit te oefenen.

Wanneer u uw relatie met ons beëindigt en geen gebruik meer maakt van onze diensten, is het ons bij de wet toegestaan om uw gegevens gedurende een periode te bewaren als bewijs van onze omgang met u, zoals eerder uitgelegd. Dit zal in overeenstemming zijn met onze interne bewaarbeleidsregels en -procedures. Raadpleeg voor meer informatie over het bewaren van gegevens het betteffende gedeelte in deze mededeling.

Voor zover AVG van toepassing is, kunt u wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie te gebruiken, deze op elk gewenst moment intrekken. Intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke informatie die in vertrouwen werd uitgevoerd op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming. U kunt bijvoorbeeld elke marketingcommunicatie stoppen die wij u sturen door te klikken op de link 'afmelden' of 'opt-out' in de communicatie die u ontvangt, of door de instructies te volgen die wij elke keer leveren, maar wij zullen u operationele of serviceberichten blijven sturen met betrekking tot uw Diensten.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming als u ontevreden bent met onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook een gerechtelijke procedure starten om schadevergoeding te vorderen die wordt veroorzaakt doordat wij verzuimd hebben om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Als u meer wilt weten over uw rechten of als u ze wilt uitoefenen, ga dan naar onze speciale pagina over rechten op onze Paysafe-website. Daar kunt u rechtstreeks bij het betreffende team een verzoek om rechten indienen. U kunt ons ook bereiken via de contactgegevens die staan vermeld in het gedeelte 'Neem contact met ons op'.

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens leiden tot geautomatiseerde beslissingen (met inbegrip van profilering) die wettelijk invloed op u hebben of een gelijkaardige significante invloed op u hebben.

Geautomatiseerde beslissingen houdt in dat een beslissing die op u betrekking heeft automatisch wordt genomen op basis van een computerbepaling (inclusief het gebruik van software-algoritmen of AI-modellen op basis van machineleren), zonder een menselijke controle van onze kant. Wij gebruiken geautomatiseerde beslissingen bijvoorbeeld om krediet- of risicobeoordelingen over u uit te voeren wanneer u zich voor bepaalde Diensten aanmeldt of om antifraudecontroles uit te voeren, zoals toegelicht in het gedeelte "Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens". Bij dergelijke beoordelingen zullen waarschijnlijk meerdere gegevenspunten betrokken zijn, waaronder uw adres en provincie, de beveiliging van uw inloggegevens en uw gebruik van onze producten, naast de gegevenspunten die uiteengezet zijn in het gedeelte Uw gegevens verzamelen. De gevolgen voor u kunnen zijn dat we u weigeren onze diensten te verlenen of diensten alleen op specifieke voorwaarden te verlenen, inclusief het verzoek aan u om aanvullende identiteitsverificatie te geven, bewijs van vermogen en/of bron van inkomen.  

Wij hebben maatregelen genomen om de rechten en belangen van personen te beschermen van wie de persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde beslissingen. Bovendien, als u gebruikmaakt van de Diensten in de EER, heeft u, wanneer we een geautomatiseerde beslissing over u maken, het recht om de beslissing te betwisten, om uw standpunt te uiten en om een menselijke controle van de beslissing te eisen. Voor zover dergelijke rechten onder de wet vallen in andere regio's en van toepassing zijn op de Diensten, zullen we dergelijke wetgeving naleven. Als u dit recht wilt uitoefenen, vul dan ons aangewezen rechtenformulier in of neem contact met ons op via de gegevens die in het gedeelte ''Neem contact met ons op'' staan.

RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Paysafe zal alleen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de wet. Dergelijke wetten variëren naargelang de regio en verdere specifieke informatie is beschikbaar op aanvraag. In het algemeen, zal Paysafe gegevens verwerken:

 • Op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om u marketingberichten over producten en diensten te sturen in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren, voor zover dergelijke toestemming vereist is bij de wet;
 • Wanneer dat nodig is voor het uitvoeren of aangaan van enig contract dat wij met u hebben, bijvoorbeeld om u de Diensten te leveren waarvoor u zich heeft aangemeld: in die context hebben we die informatie nodig omdat we de Diensten anders niet aan u kunnen leveren. Als wij bijvoorbeeld verplicht zijn om uw identiteit te verifiëren en u ons niet de relevante informatie verstrekt, kunnen we geen account voor u openen;
 • Daar waar Paysafe een wettelijk belang heeft om uw gegevens te verwerken, mits dergelijke verwerking uw eigen rechten en vrijheden om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking niet overschrijft. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw gebruik van de Diensten, om de Diensten te verbeteren en te ontwikkelen, online reclame te maken of andere marketingactiviteiten uit te voeren, en ook om eventuele claims te beheren en uit te voeren;
 • Daar waar Paysafe een wettelijke verplichting heeft om uw persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en/of openbaar te maken of anderszins uw persoonlijke informatie nodig heeft om uw essentiële belangen of die van een andere persoon te beschermen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de door onze of andere regelgevende instanties opgelegde regels; of
 • Bij uitzondering kunnen we, wanneer nodig, in het publiek belang, uw informatie delen met een derde partij, bijvoorbeeld wanneer wetshandhavingsinstanties of andere derden met wie u transacties heeft gedaan informatie opvragen om een misdrijf of een andere schending van zakelijke voorwaarden met derden te onderzoeken.

Als u vragen heeft over of meer informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor enige specifieke verwerkingsactiviteit, kunt u contact met ons opnemen via het gedeelte 'Neem contact met ons op' hieronder.

DO NOT TRACK- EN GLOBAL PRIVACY CONTROL-SIGNALEN

Sommige browsers en browserextenties ondersteunen de Do Not Track (''DNT'')- of Global Privacy Control (''GPC'')-browsercontroles die een signaal kunnen sturen naar de websites die u bezoekt en dat uw keuze aangeeft om u af te melden voor bepaalde soorten gegevensverwerking, inclusief de verkoop van gegevens. Na detectie van GPC-signalen/DNT-browserverzoeken, zullen we redelijke stappen nemen om uw keuzes te respecteren zoals vereist door de geldende wetgeving.

COOKIES

Zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we informatie met betrekking tot cookies verzamelen, gebruiken of openbaar maken. U kunt ook contact met ons opnemen via het gedeelte 'Neem contact met ons op' hieronder.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYMEDEDELING

Wij kunnen, van tijd tot tijd, onze privacymededeling wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw gegevens behandelen, zullen we u op de hoogte stellen via een bericht op deze website/portal. De datum waarop de privacymededeling het laatst is gewijzigd, staat in deze mededeling. Zorg ervoor dat u periodiek onze website/portal en deze privacymededeling bekijkt om te controleren op eventuele veranderingen. Als we echter wettelijk verplicht zijn om u een voorafgaande kennisgeving van wijzigingen in deze privacymededeling te geven en/of uw toestemming moeten vragen voor wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie, dan zullen we dat doen.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Als u een dergelijke link volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy- en cookiesbeleid hebben en Paysafe aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden.

 

WERELDWIJDE MEDEDELING

Deze mededeling is wereldwijd, maar is niet bedoeld om zwaarder te wegen dan eventuele wettelijke rechten of verbodsbepalingen in gebieden waar dergelijke rechten of verbodsbepalingen van kracht zijn. In dat geval zijn de in deze mededeling uiteengezette rechten en plichten van toepassing, onder voorbehoud van enige wijziging op grond van de toepasselijke lokale wetgeving die voorrang heeft.

 

EU-VERTEGENWOORDIGER

De bedrijven van de Paysafe Group die zich buiten de EER bevinden, hebben als hun EU-vertegenwoordiger de volgende entiteit gekozen: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarije. U kunt de EU-vertegenwoordiger bereiken via de contactgegevens in het gedeelte 'Neem contact met ons op' hieronder.

 

VK-VERTEGENWOORDIGER

Voor zover vereist bij de Verordening 2018 (EU) inzake terugtrekking of andere wetgeving met betrekking tot ''Brexit'' hebben de bedrijven van de Paysafe Group die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden als hun VK-vertegenwoordiger de volgende entiteit gekozen: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, Londen, Engeland, E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk. U kunt de VK-vertegenwoordiger bereiken via de contactgegevens in het gedeelte 'Neem contact met ons op' hieronder.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw informatie zijn welkom. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, moet u ons speciale rechtenformulier invullen. U kunt uw rechten ook uitoefenen door contact met ons op te nemen op de hieronder verstrekte contactgegevens. Voor verdere informatie over de toepasselijke Paysafe Group-bedrijven waarop deze mededeling van toepassing is, dient u naar het onderstaande adres te schrijven, geadresseerd aan FAO Privacy Department, of contact met ons op te nemen.

 

De Gegevensbeschermingsfunctionaris van Paysafe Group staat hieronder vermeld en u kunt met hem contact opnemen via de bovenstaande link ‘Neem contact met ons op’ of op het onderstaande adres:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC2V 7AD

 

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner bent van Californië en onze Diensten voor consumenten gebruikt, kunt u bepaalde rechten hebben onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) die hieronder worden beschreven.

 

WELKE INFORMATIE WE VERZAMELEN

 

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende persoonlijke informatie verzameld:

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, leeftijd, geboortedatum, adres- en andere contactgegevens, een kopie van uw identiteitsbewijs (zoals uw rijbewijs of paspoort), evenals uw BSN-nummer en/of andere overheidsidentificatie- of registratiegegevens.
 • Professionele of arbeidsgerelateerde informatie, zoals uw beroep.
 • Internetactiviteit, zoals uiteengezet in onze Cookiemededeling, maar inclusief geschiedenis van bezoeken en communicatie met onze Diensten, IP-adres, browsertype, browsertaal en andere informatie die automatisch wordt verzameld.
 • Geolocatiegegevens voor zover we uw locatie moeten verifiëren voor regelgevings- of antifraudedooeleinden afhankelijk van de verstrekte Diensten en uw gebruik daarvan (zo vereisen sommige wetten van ons om uw locatie te identificeren als bij het gebruik van enige Diensten gokken betrokken is).
 • Commerciële informatie, zoals informatie over uw bankrelaties, inclusief rekeningnummers, betaal- en kredietkaartnummers, rekeningsaldi en hoe lang u die rekeningen al heeft.

 

We verzamelen deze persoonlijke informatie om uw account te bevestigen en in te stellen en voor het doel van het leveren van onze Diensten aan u.

"Mijn persoonlijke informatie niet delen of verkopen”

In de afgelopen 12 maanden hebben we de hierboven beschreven informatie gedeeld met derden vanwege zakelijke doeleinden, bv. met onze filialen of met betrekking tot het gebruik van een serviceaanbieder die ons helpt de Diensten aan u te leveren. De categorieën van dergelijke serviceaanbieders worden beschreven in het gedeelte Openbaarmaking van uw gegevens.

Wij ''verkopen'' geen persoonlijke informatie in de traditionele zin, maar we verkopen wel persoonlijke informatie zoals die term wordt gebruikt in de CCPA. In de afgelopen 12 maanden hebben we persoonlijke identificatiegegevens verkocht via ons gebruik van cookies of vergelijkbare technologie voor gebruikers die zich niet hebben afgemeld voor dergelijk gegevensgebruik. Wij verkopen deze identificatiegegevens aan reclametechbedrijven en adverteerders die gerichte online marketing bieden.

U kunt uw cookiegebruik ‘aan’ of ‘uit’ zetten in het online toestemmingsdashboard dat beschikbaar is via de link ‘Cookie-instellingen’ op al onze websites en portals. Als u zich wilt afmelden voor het delen of verkopen van uw persoonlijke informatie in onze mobiele applicaties, gebruikt u dan het tabblad 'Privacy-instellingen' dat in uw profiel beschikbaar is.

 

Recht om gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

Als u een inwoner bent van Californië, heeft u met ingang van 1 januari 2023 het recht om ons gebruik van gevoelige persoonlijke informatie voor enige andere doeleinden dan het bieden van de diensten en goederen waar u om vraagt of zoals anderszins toegestaan bij de wet, te beperken. Als u zich wilt afmelden (opt-out) voor dergelijke aanvullende doeleinden, neem dan contact met ons op via dit formulier of door ons te bellen op het gratis nummer +1 855 719 2087 (gratis nummer, bereikbaar tussen 9 en 17 u EST)

 

UW CCPA PRIVACYRECHTEN

U heeft rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder:

 • Recht op toegang: u kunt om informatie vragen over de categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen vanwaaruit we uw persoonlijke informatie hebben verzameld, het zakelijke of het commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke informatie, evenals de categorieën van derden met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen of aan wie we die kunnen verkopen en de categorieën persoonlijke informatie die aan dergelijke derde partijen zijn verstrekt. U kunt ons ook om een kopie vragen van de specifieke stukken informatie die we over u hebben verzameld in een indeling die door een machine is te lezen.
 • Recht op verwijdering: U heeft het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke informatie.
 • Voor zover we uw persoonlijke informatie verkopen, heeft u het recht om ons te vragen te stoppen met het verkopen van persoonlijke informatie over u aan derden of kunt u uw cookie-instellingen hier ''uit'' zetten (wat hetzelfde effect heeft als wanneer u zich afmeldt (opt-out) van verkoop van uw persoonlijke informatie).
 • Recht op non-discriminatie: U heeft het recht om niet te worden gediscrimineerd omdat u een van uw hierboven vermelde consumentenrechten heeft uitgeoefend. Met andere woorden, we zullen geen andere kwaliteit diensten bieden omdat u ervoor heeft gekozen om een van uw rechten uit te oefenen.
 • U kunt een persoon de opdracht geven om namens u op te treden met betrekking tot het uitoefenen van deze rechten, maar we moeten dan mogelijk bepaalde stappen nemen om te verifiëren of dit gedane verzoek legitiem is, d.w.z. dat het inderdaad van u afkomstig is en dat het namens u is gedaan. We kunnen bijvoorbeeld om uw getekende toestemming vragen die aantoont dat u de agent opdracht heeft gegeven om het verzoek namens u in te dienen.

Let op: daar waar we persoonlijke informatie gebruiken en openbaarmaken voor doeleinden gerelateerd aan beveiliging, fraudedetectie en andere vergelijkbare doeleinden, kunnen sommige van uw rechten beperkt zijn. Houd er daarom rekening mee dat er gevallen kunnen zijn waarin uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat we, zoals toegestaan in de CCPA, niet aan verzoek voldoen om uw persoonlijke informatie te verwijderen als we die informatie nodig hebben teneinde veiligheidsincidenten te detecteren of moeten optreden tegen kwaadaardige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, waar dergelijke informatie nodig is om onze contractuele transacties of uw transalcties vast te leggen of waar dat vereist is of anderszins toegestaan bij de wet.

Als u meer wilt weten over uw rechten, of als u ze wilt uitoefenen, kunt u ons bereiken via de gegevens in het gedeelte 'Neem contact met ons op'.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Inwoners van Californië kunnen ons ook bellen op +1 855 719 2087 (gratis nummer, bereikbaar 9 - 17 u EST) of via de hierboven verstrekte gegevens onder Neem contact met ons op.

 

Deze mededeling is voor het laatst herzien op 15 december 2023.

Lijst met entiteiten die persoonlijke informatie verwerken

De Paysafe Group bestaat uit Paysafe Group Holdings Limited, samen met haar dochterondernemingen. Hieronder vindt u een lijst met Paysafe Group-entiteiten die persoonlijke informatie verwerken binnen de reikwijdte van de Wereldwijde Privacymededeling van Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Duitsland)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Canada)
 • NT Services Limited (Canada)
 • Openbucks, Corp (VS)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (VK)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgarije)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Ierland)
 • Paysafe Financial Services Limited (VK)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Ierland)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Canada)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (VS, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (VK)
 • Paysafe Merchant Services Corp (VS, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc./Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (VS, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (VS, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapore)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ierland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ierland)
 • Paysafe Technologies Inc./Technologies Paysafe Inc. (Canada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turkije)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (A)
 • paysafecard.com MENA DMCC (VAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Zwitserland)
 • Paysafecard.com USA Inc (VS)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Oostenrijk)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (VK)
 • paysafecard.com Wertkarten (Iers filiaal; Ierland)
 • Paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Oostenrijk)
 • Prepaid Services Company Limited (VK)
 • SaftPay Inc. (VS)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexico)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Spanje)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chili)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Costa Rica)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Colombia)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ecuador)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazilië)
 • Skrill Limited (VK)
 • Skrill Limited Irish Branch (Ierand)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, VS)
 • Viafintech GmbH (Duitsland)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Filiaal; Zwitserland)