Help

PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

IEVADS

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu, lai saprastu mūsu nostāju un praksi attiecībā uz jūsu personas informāciju un veidu, kā mēs ar to rīkojamies. Lai iegūtu īsu kopsavilkumu, lūdzu, klikšķiniet šeit. Kalifornijas rezidenti var iegūt sīkāku informāciju "Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes paziņojuma pielikumā". Kvebekas rezidenti var iegūt sīkāku informāciju "Kvebekas konfidencialitātes paziņojuma pielikumā". Mūsu kontaktinformācija ir sniegta paziņojuma beigās, to jūs varat izmantot atsauksmēm un jebkāda veida jautājumiem par privātumu.

Šis paziņojums attiecas uz uzņēmumiem, kuri pieder Paysafe Group un izmanto dažādus tirdzniecības nosaukumus dažādās teritorijās. To Paysafe uzņēmumu saraksts, kas ievāc personas informāciju saskaņā ar šo paziņojumu, var atrast šā dokumenta beigās. Atsauce uz Paysafe (tostarp "mēs", "mums" vai "mūsu") iekļauj iepriekš minētos uzņēmumus un visus attiecināmos grupas saistītos uzņēmumus. Šis paziņojums neatceļ nekāda veida tiesības, kas jums piešķirtas saskaņā ar vietējiem konfidencialitātes un datu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir spēkā jūsu jurisdikcijā.

Atsauces uz "jūs" šajā paziņojumā ir vērstas uz personu, kas vēlas uzzināt par Pakalpojumiem (kā definēts turpmāk), tiem piekļūst vai arī piesakās tos izmantot vai nu savā, vai uzņēmuma vārdā, vai arī saistībā ar trešās puses pārstāvjiem, kas rīkojas tās vārdā. Tas attiecībā uz Paysafe klientu vai perspektīvo klientu iekļauj jebkāda veida individuālos komersantus un jebkāda veida vadītājus, tostarp klienta pārvaldes un finanšu direktorus vai citus direktorus un amatpersonas, akcionārus, partnerus un faktiskos īpašniekus, kā arī ikvienu darbinieku vai pārstāvi, kas klienta uzdevumā piekļūst Pakalpojumiem vai izmanto tos, kā arī sniedz vai pieprasa informāciju par tiem. Uz Paysafe darbiniekiem un kandidātiem spēkā ir atsevišķs konfidencialitātes paziņojums.

Paysafe ir apņēmies aizsargāt jūsu privātumu un veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar jūsu personas informāciju rīkojas drošā veidā un ka tā tiek ievākta, izmantota, glabāta un izpausta atbilstīgi šim paziņojumam. Šis paziņojums (kopā ar mūsu lietošanas noteikumiem, kas ir spēkā jebkāda veida konkrētajiem pakalpojumiem, kurus jūs varētu iegādāties vai lietot) ir spēkā:

 • tīmekļa portāliem, funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek jums sniegti, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, portālus vai mūsu maksājumu platformas, kuras mūsu klienti var izmantot savās tīmekļa vietnēs;
 • ja jūs jautājat par Paysafe produktiem un pakalpojumiem, piesakāties to izmantošanai un/vai izmantojat tos (tostarp jebkāda veida lojalitātes vai bonusa programmas uz punktu pamata vai citādi ("lojalitātes programma")), kā arī pieprasāt veikt izmaiņas pakalpojumos, kurus jūs izmantojat;
 • ja jūs izmantojat Paysafe nodrošināto programmatūru, tostarp termināļus, mobilās un datora lietotnes;
 • saziņai e-pastā, ar citiem elektroniskajiem ziņojumu pakalpojumiem, tostarp ar īsziņām, tālruni, tīmekļa tērzēšanu, tīmekļa vietni/portālu un cita veida saziņu (ar jebkādu mediju) jūsu un Paysafe starpā.

Tas viss kopā šajā paziņojumā tiek saukts "Pakalpojumi".

INFORMĀCIJA, KURU MĒS NO JUMS IEVĀCAM

Personas un nepersoniska informācija

Mēs ievācam personas un nepersonisku informāciju, kas ir saistīta ar jums.

Personas informācija ir informācija, kuru var izmantot, lai tieši vai netieši unikāli identificētu atsevišķu personu.

Paysafe ievāc arī nepersonisku informāciju vai var anonimizēt personas informāciju, lai padarītu to nepersonisku. Nepersoniska informācija ir informācija, uz kuras pamata nav iespējams ne tieši, ne netieši identificēt konkrētu personu. Paysafe var ievākt, radīt, glabāt, izmantot un izpaust šāda veida nepersonisku informāciju jebkāda veida saprātīgam uzņēmējdarbības mērķim. Piemēram, Paysafe var izmantot apkopoto informāciju par darījumu komerciāliem mērķiem, piemēram, tendenču analīzes un datu analīzes izmantošanai, lai gūtu jaunas atziņas un ieskatu attiecībā uz maksājumu darījumu modeļiem un pielietojumu.

Ciktāl interneta protokola (IP) adreses (vai līdzīgi identifikatori) ir nepārprotami definētas kā personas informācija atbilstīgi vietējiem tiesību aktiem un ciktāl šādi vietējie tiesību akti attiecas uz Pakalpojumiem, mēs rīkosimies ar šādiem identifikatoriem kā ar personas informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Paysafe sniedz pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem un ka šis paziņojums par konfidencialitāti ir spēkā abiem, kam tas ir jāizlasa un atbilstoši jāinterpretē.

AUGSTĀKA RISKA DATI

Iespējams, mēs vāksim par jums sensitīva rakstura informāciju, piemēram, tā sauktos īpašo kategoriju datus jeb sensitīvus datus. Šāda veida informācija var attiekties uz personas turpmākajām iezīmēm:

 • Rasu vai etniskā piederība
 • Politiskie uzskati
 • Reliģiskās pārliecības un filozofiskie uzskati
 • Dalība arodbiedrībās
 • Ģenētiskie dati
 • Biometriskie dati
 • Veselības dati
 • Dati, kas ir saistīti ar personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju
 • Dati par noziedzīgiem nodarījumiem vai apsūdzībām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
 • Dati par personas atrašanās vietu reāllaikā

Vietējie tiesību akti var aizliegt vai ierobežot šādu datu lietošanu un pieprasīt noteiktu pienākumu izpildi. Eiropā VDAR vispārīgi pieprasīs otru leģitīmu pamatu šādai apstrādei, piemēram, a) jūsu skaidru piekrišanu, b) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, c) būtisku sabiedrības interešu dēļ vai d) apstrāde ir nepieciešama jūsu vai citas fiziskas personas vitālām interesēm.

JŪSU INFORMĀCIJAS IEVĀKŠANA

Mēs ievācam šādu informāciju ar šādiem līdzekļiem:

Informācija, kuru jūs sniedzat mums: mēs saņemam un glabājam jebkādu personas informāciju (tostarp finansiālo informāciju), kuru jūs mums sniedzat, tostarp, kad jūs (vai jūsu uzņēmums) lūdzat informāciju par Pakalpojumiem vai piesakāties tiem; reģistrējaties Pakalpojumu lietošanai un/vai lietojat tos; augšupielādējat un/vai uzglabājat informāciju pie mums Pakalpojumu lietošanas ietvaros; sazinoties ar mums e-pastā, īsziņās, ar tīmekļa vietnes vai portāla starpniecību, pa tālruni vai citiem elektroniskajiem līdzekļiem, piemēram, saistībā ar saziņu ar mums par jūsu kontu vai darījumiem. Šāda informācija var atsaukties uz vai būt saistīta ar jums vai jūsu klientiem un iekļauj:

 • vārdu, tostarp vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, vecumu, e-pasta adresi, rēķina adresi, lietotājvārdu, paroli un/vai fotogrāfiju, biometrisko informāciju, adresi, nodarbošanos, pilsonību un rezidences valsti, jūsu personu apliecinoša dokumenta, piemēram, vadītāja apliecības vai pases, kopiju, jūsu sociālās apdrošināšanas numuru un/vai valsts piešķirtus identifikācijas vai reģistrācijas datus;
 • kartes primāro konta numuru, kartes derīguma datumu, CVC/CVV informāciju (kartes drošības kodu), konta numurus, konta izrakstus un laika periodu, kurā jums ir bijuši šie konti, bankas un/vai izsniedzēja informāciju;
 • informāciju, kas ir saistīta ar jebkādiem iegādātajiem produktiem, tostarp pirkuma atrašanās vietu, vērtību, laiku un jebkādas atsauksmes, kādas ir sniegtas saistībā ar šo pirkumu, tostarp ar ceļojumiem saistītu personas informāciju, ja jūs vai jūsu klients veic darījumus, lai apmaksātu aviobiļetes vai citus ar ceļošanu saistītus pakalpojumus;
 • informāciju par to, kā jūs lietojat Pakalpojumus, piemēram, informāciju par to, cik bieži jūs mijiedarbojaties ar mums, jūsu vidējo darījumu apjomu, konta izrakstus, personas un tirgotājus, kam jūs sūtāt naudu un no kuriem jūs saņemat naudu, kā arī, ciktāl jūs esat sniedzis piekrišanu, informāciju no jūsu kontaktu saraksta;
 • punktus vai balvas, kas ir nopelnīti vai izmantoti jebkāda veida lojalitātes programmā;
 • fotogrāfijas un videoklipus, kas ir uzņemti Paysafe pasākumu laikā, kam jūs esat reģistrējies, lai izplatītu tos pasākuma dalībniekiem un izmantotu tos mūsu reklāmas materiālos nākotnes pasākumiem;
 • jebkāda cita informācija, ko sniedzat jūs vai jūsu klients vai kas ir izveidota saistībā ar mūsu Pakalpojumu lietošanu.

Ciktāl to no mums prasa attiecināmie regulējumi, mēs varam papildus apstrādāt mazaizsargātu lietotāju personas informāciju. Mazaizsargāta lietotāja jēdziena interpretācija dažādās jurisdikcijās ir atšķirīga. Ja jums ir jautājumi vai ir nepieciešama papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sadaļu Sazinieties ar mums turpmāk.

Informācija, kuru mēs par jums ievācam automātiski: Paysafe automātiski saņem un glabā noteiktu informāciju, ikreiz, kad jūs mijiedarbojaties ar Paysafe, lai vai jūs atvērtu kontu vai veiktu darījumu ar mums; piemēram, "sīkdatņu" vai līdzīgas tehnoloģijas veidā. Mēs iegūstam noteiktu informāciju arī, ja jūsu pārlūks piekļūst Pakalpojumiem vai reklāmām un citam saturam, ko Paysafe nodrošina vai kas tiek nodrošināts tā uzdevumā citās tīmekļvietnēs, kā arī, ja jūs noklikšķināt uz e-pastiem. Šīs informācijas ievākšana palīdz mums labāk saprast apmeklētājus un klientus, kas izmanto un interaktīvi saskaras ar Paysafe, uzzināt, no kurienes viņi ir un kā viņi lieto mūsu pakalpojumus. Mēs izmantojam šo informāciju analītiskiem mērķiem un, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un nozīmīgumu mūsu apmeklētājiem un klientiem. Mēs šādu informāciju varam izmantot arī regulatīvos nolūkos, kā arī pašu pienācīgas rūpības pārbaudēm, krāpšanas novēršanai un risku pārvaldībai. Šī informācija iekļauj:

 • Tehnisko informāciju, tostarp interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai savienotu jūsu datoru vai ierīci ar internetu, jūsu pierakstīšanās informāciju, pārlūka veidu un versiju, aprīkojuma veidu, laika zonas iestatījumu, pārlūka spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmas platformu, jūsu apmeklējumu biežumu un ilgumu, kā arī to, uz kādām saitēm jūs noklikšķināt. Krāpšanas novēršanas un drošības nolūkos starpniekservera IP adrešu izmantošana ir vispārīgi aizliegta, nonākot sasaistē ar Paysafe sistēmām;
 • Informāciju par jūsu apmeklējumu un to, vai jūs atvērāt e-pastu, tostarp jūsu ģeolokāciju, pilnu vienoto resursu vietrāžu (Uniform Resource Locator) (URL) klikšķu secību uz mūsu vietni, caur to un no tās (tostarp datumu un laiku); produktus un pakalpojumus, kurus jūs apskatījāt vai meklējāt; lapas atbildes laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, datus par mijiedarbību ar lapu (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles kustības) un metodes, lai pamestu vietnes lapu, kā arī ikvienu tālruņa numuru, kas izmantots, lai piezvanītu mūsu klientu servisa numuram.

Informācija, kas tiek ievākta, izmantojot mūsu lietotnes: ja jūs lejupielādējat vai izmantojat mobilās vai datora lietotnes, kuras nodrošina Paysafe, mēs varam saņemt informāciju par jūsu atrašanās vietu un ierīci vai pakalpojumu, kuru jūs izmantojat (tostarp informāciju par to, kur notiek maksājuma darījums). Dažas ierīces ļauj lietotnēm piekļūt reāllaika informācijai uz atrašanās vietas pamata (piemēram, GPS). Mūsu mobilās un datora lietotnes var ievākt šādu informāciju no jūsu mobilās ierīces vai datora jebkurā laikā, kamēr jūs lejupielādējat vai izmantojat lietotnes, ja jūsu ierīcē ir iespējota piekļuve reāllaika atrašanās vietas datiem. Ja nepieciešams, mēs vienmēr mēģināsim paziņot jums par savu nolūku ievākt reāllaika atrašanās vietas informāciju un saņemt jūsu piekrišanu, ja to pieprasa likums. Mēs varam izmantot šādu informāciju regulatīviem nolūkiem, mūsu pašu pienācīgas rūpības pārbaudēm, krāpšanas novēršanai un risku pārvaldībai, lai labāk saprastu darījumu modeļus un uzlabotu jūsu pieredzi.

E-pasts un cita saziņa: mēs varam saņemt informāciju par jums un to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus, kad savstarpēji sazināmies, tostarp, ja jūs atverat mūsu sūtītus ziņojumus, kā arī, pamatojoties uz elektronisko identifikatoru (dažkārt dēvēti par "ierīces pirkstu nospiedumiem"), piemēram, interneta protokola adrešu vai tālruņa numuru, izmantošanu.

Informācija no citiem avotiem: mēs varam saņemt informāciju par jums no citiem avotiem un pievienot to savai konta informācijai, tostarp gadījumā, ja jūs piesakāties lietot pakalpojumus. Piemēram, mēs cieši sadarbojamies ar trešām pusēm un saņemam informāciju no tām; šīs trešās puses var būt, piemēram, darījumu partneri, bankas un citas finanšu institūcijas, tirgotāji, apakšuzņēmumi tehnisko, maksājumu un piegādes pakalpojumu sfērā, reklāmas pakalpojumu sniedzēju tīkli, analīzes pakalpojumu sniedzēji, informācijas meklētāju piedāvātāji, valdības reģistri un datubāzes, sociālo mediju vietnes (tostarp ziņojumi, kurus esat izvietojis jūs vai mēs vai arī kuri ir par jums vai mums), kredītnovērtējuma un krāpšanas novēršanas aģentūras. Kredītnovērtējuma un krāpšanas novēršanas iestāžu aģentūru izmantošana ir aprakstīta turpmāk. Mēs varam arī izvērtēt publiskus komentārus un viedokļus, kas sniegti sociālo tīklu vietnēs (piemēram, Facebook un Twitter), lai labāk saprastu savus klientus un to, kā nodrošināt un attīstīt Pakalpojumus.

Informācija par citiem cilvēkiem: ja jūs mums sniedzat informāciju par citiem cilvēkiem, jums viņi pirms tam ir jāinformē (piemēram, iedodot viņiem šo paziņojumu par konfidencialitāti) un jānodrošina, ka jums ir tiesības šādi rīkoties.

KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU   

Mēs varam izmantot un nodot tālāk personas informāciju, kuru mēs ievācam, šādiem mērķiem:

 • Lai sniegtu Pakalpojumus jums un jūsu uzņēmumam, tostarp izpildītu Paysafe pienākumus pret jums vai finanšu un citiem institūtiem saistībā ar Pakalpojumiem, kādus sniedzam jums (un/vai jūsu uzņēmumam). Saistībā ar šo mēs reģistrējam un izsekojam darījumu datus, kurus jūs (un/vai jūsu klienti) veicat saistībā ar Pakalpojumiem; analizējam un ziņojam par to, kā jūs (un/vai jūsu klienti) izmanto jebkāda veida lojalitātes programmas pakalpojumus; vienkāršojam jebkāda veida punktu vai citu balvu veidu vākšanu vai izmantošanu attiecībā uz jebkādu lojalitātes programmu; paziņojam jums par savas tīmekļvietnes vai produktu un pakalpojumu svarīgām izmaiņām vai attīstību;
 • Lai uzlabotu un attīstītu mūsu uzņēmējdarbību, tostarp bez ierobežojumiem attiecībā uz mūsu tīmekļvietņu/portālu, produktu un pakalpojumu optimizēšanu. Tas var iekļaut informāciju, ko jūs ievadāt veidlapās, bet mums neiesniedzat, piemēram, lai izmantotu šo informāciju mūsu tīmekļvietnes(-ņu) uzlabošanai vai sazinātos ar jums klientu apkalpošanas vai tirgvedības nolūkos saistībā ar attiecīgo veidlapu. Mēs varam arī izmantot jūsu personas informāciju, lai izstrādātu un testētu jaunus produktus un pakalpojumus, tostarp mūsu vai citkārt arī mūsu piegādātāju drošajā un kontrolētajā testēšanas vidē;
 • Lai pārvaldītu un īstenotu mūsu tiesības, lietošanas noteikumus vai cita veida līgumus, kas pastāv starp mums (un/vai jūsu uzņēmumu), tostarp, lai nokārtotu jebkāda veida apstākļus, kuros tiek apstrīdēti darījumi, balvas vai punkti; pārvaldītu, izmeklētu un atrisinātu sūdzības; lai atgūtu parādu vai rīkotos saistībā ar jūsu maksātnespēju;
 • Lai pārvaldītu un mazinātu mūsu kredītriskus, kā arī pārvaldītu mūsu uzņēmējdarbības noteikumus. Ja jūs piesakāties kādam no mūsu finanšu produktiem, mēs varam piekļūt jūsu (un/vai jūsu uzņēmuma) finanšu pozīcijai, ciktāl to paredz attiecināmie lietošanas noteikumi. Šī maksātspējas pārbaude ietekmēs arī ikvienu iesaistīto pusi, piemēram, direktorus, akcionārus un vadītājus. Mēs to varam veikt, saņemot informāciju no kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas aģentūrām un nododot to tām. Šī maksātspējas pārbaude attieksies arī ikvienu, ar ko jums ir kopīgs konts vai līdzīga finanšu apvienība. Ja tas ir kopīgs pieteikums un šāda apvienība vēl nepastāv, tādu var izveidot. Šādas apvienības saglabāsies, kamēr jūs neiesniegsiet "paziņojumu par atdalīšanos" kredītnovērtējuma aģentūrās, ciktāl šāda atdalīšanās ir pieļaujama. Informējam, ka aģentūras reģistrēs mūsu pieprasījumus, kurus varēs redzēt arī citi uzņēmumi, kas paši pieprasīs informāciju par maksātspēju; un jūsu maksātspējas aktā var tikt atstāts "nospiedums" neatkarīgi no tā, vai jūs tikāt pieņemts kā mūsu klients. Ja jūs esat direktors, mēs iegūsim apstiprinājumu no kredītnovērtējuma aģentūrām par to, ka jūsu sniegtā rezidences adrese atbilst attiecīgā uzņēmuma reģistra datiem (ciktāl piemērojams). Turklāt, ciktāl jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs sniegsim kredītnovērtējuma aģentūrām informāciju par to, kā jūs pārvaldāt savus kontus. Ja jūs neatmaksājat jebkādas naudas summas pilnā apjomā un termiņā, kredītnovērtējuma aģentūras reģistrēs neapmaksāto parādu un var nodot šo informāciju citām organizācijām, kas veic līdzīgas pārbaudes kā mēs. Ieraksti šādās aģentūrās parasti paliek aktos 6 gadus pēc to slēgšanas neatkarīgi no tā, vai jūs tos nokārtojāt vai neizpildījāt, lai gan glabāšanas ilgums var atšķirties atkarībā no aģentūras un teritorijas. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, sazinieties ar mums;
 • Lai pārbaudītu jūsu identitāti, novērstu un/vai konstatētu krāpniecisku lietojumu, finanšu noziedzīgus nodarījumus, pārvaldītu riskus un aizsargātu sevi, mūsu klientus un finanšu sistēmas integritāti. Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt un/vai izpaust jūsu sensitīvo personas informāciju (dažkārt sauktu par īpašas kategorijas personas datiem, tostarp biometriskajiem datiem). Kad jūs apstiprināt savu identitāti, mūsu pārbaudītie trešās puses piegādātāji izmanto biometrisko sejas atpazīšanas tehnoloģiju, lai noteiktu, vai jūsu uzņemtais pašportrets atbilst fotogrāfijai jūsu personas apliecībā, un lai veiktu krāpšanas novēršanas pārbaudes.  Šā procesa laikā tiks izveidoti jūsu biometriskie dati, lai sastādītu digitālu jūsu sejas karti nolūkā veikt sejas atbilstības pārbaudi.  Jūsu biometriskos datus Paysafe izmanto arī, lai nodrošinātu mūsu krāpšanas atpazīšanas modeļu nepārtrauktu uzlabošanu.  Pirms apstrādāt jūsu biometriskos datus, mēs iegūsim jūsu piekrišanu.  Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu nostādnēm attiecībā uz jūsu biometriskajiem datiem vai to, kā mēs izmantojam jebkādus citus sensitīvus vai īpašas kategorijas personas datus, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas norādīta sadaļā "Sazinieties ar mums".
 • Lai novērstu, konstatētu un nodotu kriminālvajāšanai krāpšanu un citus noziedzīgus nodarījumus, kā arī finanšu sistēmas pārkāpumus vai arī lai atbalstītu citus šajā ziņā, tostarp tas var iekļaut neatbilstību jebkādiem uzņēmējdarbības noteikumiem un jebkādas attiecināmās vai nepieciešamās informācijas, kuru esam ievākuši vai ar kuru esam saskārušies saistībā ar trešām pusēm, kopīgošanu iepriekš minētajos nolūkos. Paysafe piedalās krāpšanas novēršanas iniciatīvās, kas iekļauj jūsu (un/vai jūsu klientu) novērtēšanu un jūsu darījumu un/vai atrašanās vietu pārraudzību, lai atklātu shēmas, kas jāizmeklē, vai citādi profilētu un novērtētu iespējamību, ka notiek krāpšana vai rīcība neatbilst mūsu vai citu uzņēmējdarbības noteikumiem, tostarp attiecībā uz prasībām saistībā ar politiski redzamām personām un sankcionētām personām. To mēs varam veikt, izmantojot trešo pušu produktus un pakalpojumus. Turklāt, ja jūs mums sniedzat nepareizu vai neprecīzu informāciju par sevi vai mēs identificējam vai mums rodas aizdomas par krāpšanu vai noziegumu, mēs varam nodot jūsu informāciju krāpšanas novēršanas aģentūrām un organizācijām, kā arī tiesībaizsardzības un līdzīgām iestādēm, kā arī mēs varam nolemt uzsākt tiesvedību pret jums. Krāpšanas novēršanas, konstatēšanas un nodošanas kriminālvajāšanai nolūkos mēs izpaudīsim jūsu biometriskos datus tikai, ja šādu izpaušana mums ir atļauta saskaņā ar tiesību aktiem vai uzlikta kā juridisks pienākums, piemēram, ar tiesas rīkojumu vai līdzīgu tiesībaizsardzības vai citu iestāžu pieprasījumu;
 • Lai sazinātos ar jums par jūsu kontu, brīdinātu jūs par potenciālām problēmām un atbildētu uz jūsu jautājumiem mums;
 • Lai pārvaldītu riskus, piemēram, kredītriskus un ārvalstu valūtu maiņas riskus, kā arī lai novērstu vai mazinātu informācijas drošības risku;
 • Ciktāl tiesību akti to atļauj, mēs varam izmantot informāciju saistībā ar finansiālo labklājību un citiem kredīta vai riska faktoriem, lai pieņemtu lēmumu par mūsu Pakalpojumu cenām.
 • Tirgvedības ziņojumu nosūtīšanai, lai sniegtu jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kurus jūs esat pieprasījis vai kas, mūsuprāt, jūs varētu interesēt; lai uzzinātu jūsu viedokli par mūsu precēm, pakalpojumiem un tīmekļvietni/-ēm; attiecībā uz tirgvedību, tirgus izpēti un līdzīgām aktivitātēm mēs varam izmantot jūsu personas informāciju šādiem mērķiem neatkarīgi no tā, vai jūs esat pieņemts kā klients un vai jūs turpināt saņemt Pakalpojumus. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tirgvedības vai reklāmas informāciju no Paysafe, jūs vienmēr varat pārtraukt tās saņemšanu. Vairāk informācijas par to jūs varat atrast sadaļā "Jūsu datu aizsardzības tiesības";
 • Lai izpildītu vietējos un nacionālos likumus;
 • Lai izpildītu tiesībaizsardzības un regulatīvo iestāžu pieprasījumus uz sabiedrības interešu pamata vai tādu komerciālo organizāciju pieprasījumus, ar kurām jums ir bijuši darījumi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai lai aizsargātu jūsu vai citu personu vitālās intereses, piemēram, lai palīdzētu šīm iestādēm vai citām organizācijām cīņā ar noziedzību un terorismu;
 • Lai atbilstu maksājumu karšu shēmas noteikumiem vai jebkādiem citiem uzņēmējdarbības noteikumiem.

Ja jūs sniedzat informāciju publicēšanai vai izvietošanai tīmekļvietnes/portāla publiskajās sadaļās vai nosūtīšanai citiem tīmekļvietnes/portāla lietotājiem vai trešām pusēm, jūs apzināties, ka ikviena trešā puse var izmantot šādu informāciju, piekļūstot tai jebkādu mērķu īstenošanai.  Šo informāciju jūs publicējat uz paša riska, un jums ir jāizpilda attiecīgās vietnes lietošanas noteikumi.

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs neizpaužam informāciju, uz kuras pamata jūs varētu tikt personiski identificēts, nevienam citam, izņemot gadījumus, kā aprakstīts šajā paziņojumā, kā atļauts vai pieprasīts tiesību aktos, un/vai izņemot mērķiem, kā aprakstīts šajā paziņojumā; tostarp:

 • Paysafe Group iekšienē, lai palīdzētu mums sniegt mūsu pakalpojumus un mūsu pašu iekšējai klientu attiecību pārvaldei, analītiskiem un ziņošanas mērķiem;
 • Maksājuma saņēmējiem/sūtītājiem specifiskā attiecīgā darījuma kopsakarā (principā informācija ir ierobežota uz pilnu vārdu un e-pasta adresi);
 • Kredītnovērtējuma aģentūrām (ciktāl atļauts atbilstīgi jebkādiem lietošanas vai citiem līguma noteikumiem), kā aprakstīts iepriekš. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, kā mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, sazinieties ar mums;
 • Krāpšanas novēršanas aģentūrām, kā aprakstīts iepriekš, tostarp Action Fraud, Financial Fraud Action, the Financial Fraud Bureau (Krāpšanas apkarošanas, Finanšu krāpšanas apkarošanas un Finanšu krāpšanas birojam), kas mūs atbalsta krāpšanas un uzņēmējdarbības risku pārvaldībā;
 • Trešo pušu kredītiestādēm un finanšu institūcijām (ciktāl atļauts atbilstīgi jebkādiem lietošanas vai līguma noteikumiem), tostarp kredītiestādei, kur sūtītājs vai saņēmējs (un attiecīgi to uzņēmums) tur savu(-s) bankas kontu(-s) un karšu shēmām, kas nosaka kredītkaršu, debetkaršu, papildināmo karšu, pirkumu karšu vai citu maksājumu karšu izdošanu un lietošanu, alternatīvām maksājumu shēmām un citām finanšu institūcijām, kas var apstrādāt maksājumus un kuru darbība nav pakļauta Paysafe kontrolei, kā arī kuru darbība vai bezdarbība nav Paysafe atbildība;
 • Gadījumā, ja mēs sniedzam pakalpojumus ar trešo pušu, piemēram, banku un citu organizāciju, starpniecību, mums, iespējams, būs jāizpauž jūsu informācija (tostarp jebkāda informācija saskaņā ar principu "pazīsti savu klientu" un informācija par "labklājības avotu") šādām organizācijām, lai atbalstītu to regulatīvos pienākumus un risku novērtējumu procedūras;
 • Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp piegādātājiem, kas mums palīdz nodrošināt Pakalpojumus, tostarp Paysafe uzdevumā veikt pasūtījumu apstrādi, pasūtījumu izpildi, maksājumu apstrādi, kredīta, drošības, nozares un krāpšanas risku pārvaldi, identitātes verifikāciju, kā arī tirgvedības, tirgus izpētes un aptauju aktivitātes. Dažkārt mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atbalstītu mūsu pakalpojumu nodrošināšanu, kam var būt nepieciešams izmantot jūsu personas informāciju, tostarp datu reāllaika testēšanas nolūkos; šajā ziņā tiks ieviesti piemēroti drošības pasākumi;
 • Trešām pusēm, kas kā pakalpojumu sniedzējs nerīkojas saskaņā ar mūsu norādījumiem (bet uz ko attiecas pašu likumīgie pienākumi par datu drošības saglabāšanu), lai atvieglotu Pakalpojumu nodrošināšanu. Piemēram, bankām un organizācijām, kas atvieglo jūsu akciju, kriptovalūtu un citu finanšu instrumentu tirdzniecību;
 • Lai novērstu un/vai konstatētu krāpšanu, finanšu noziegumus, pārvaldītu riskus un labāk aizsargātu mūs un mūsu klientus, var būt nepieciešams apstrādāt un izpaust sensitīvu personas informāciju (dažkārt dēvētu par īpašās kategorijas personas datiem) trešām pusēm, kas mums palīdz pārvaldīt šādus riskus, tostarp veikt identitātes verifikāciju;
 • Ciktāl tiesību akti to pieprasa vai atļauj, Paysafe var būt tiesību aktos noteikts pienākums nodot informāciju par jums regulējošām un tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē vai arī mēs varam citādi noteikt, ka to darīt ir adekvāti vai nepieciešams. Šāda izpaušana var iekļaut pieprasījumus no valdības vai valsts iestādēm, kā arī komerciālām organizācijām, ar kurām jums ir bijuši darījumi un kas mēģina mazināt krāpšanas risku, kredītrisku un neatbilstību uzņēmējdarbības noteikumiem, tāpat izpaušanu var veikt tiesas prāvas vai tiesvedības dēļ, nacionālās drošības nolūkos vai, ja mēs uzskatām, ka tas ir jādara nacionālo vai sabiedrisko interešu vai citu likumīgu apsvērumu dēļ. Paysafe parasti neiebildīs tiesas vai līdzīgiem rīkojumiem, kas pieprasa izpaušanu;
 • Uzņēmējdarbības nodošanas gadījumā. Paysafe var pirkt vai pārdot uzņēmējdarbības struktūrvienības vai saistītos uzņēmumus. Šādos apstākļos mēs varam nodot vai saņemt klientu informāciju kā uzņēmējdarbības aktīvu. Neierobežojot iepriekš minēto, ja mūsu uzņēmums kļūst par daļu no kopuzņēmuma vai tiek pārdots vai apvienots ar citu uzņēmējdarbības struktūrvienību, jūsu informācija var tikt izpausta mūsu jaunajiem sadarbības partneriem vai īpašniekiem. Šādā gadījumā mēs informēsim saņēmēju, ka ar jūsu informāciju ir jārīkojas atbilstoši šajā paziņojumā aprakstītajiem standartiem;
 • Ar jūsu atļauju jūsu informāciju var izmantot arī citiem mērķiem, kam jūs sniedzat konkrētu piekrišanu.

 

Izņemot, kā tas ir nepieciešams pakalpojumu veiktspējai un kā tas ir aprakstīts iepriekš/pielikumā, Paysafe nepārdot, neiznomā, nekopīgo un citādi neizpauž savu klientu personas informāciju trešām pusēm izmantošanai šo trešo pušu tirgvedībā, kuras neizpilda nekāda veida nepieciešamos likumā noteiktos pienākumus (piemēram, bez piekrišanas, atteikšanās no tirgvedības vai citādi, kas atbilstu tiesību aktos atļautajam). California Consumer Privacy Act (Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes likums) izmanto ļoti plašu datu "pārdošanas" definīciju, un Kalifornijas rezidentiem attiecībā uz datu pārdošanu ir jāizlasa turpmākā sadaļa "CCPA".

KRĀPŠANAS NOVĒRŠANAS BIROJI

Personas informācija, kuru esam no jums ievākuši, tiks kopīgota ar krāpšanas novēršanas birojiem, kas to izmantos, lai novērstu krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī lai verificētu jūsu identitāti. Konstatējot krāpšanu, jums var tikt atteikti noteikti pakalpojumi vai finanses. Krāpšanas novēršanas biroji var paturēt jūsu personas datus uz dažādiem laikposmiem. Ja mēs vai krāpšanas apkarošanas birojs konstatēsim, ka jūs radāt krāpšanas vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku, mēs varam atteikties sniegt jums pakalpojumus vai finansēšanu, ko esat pieprasījis, vai arī mēs varam pārtraukt sniegt jums esošos pakalpojumus. Krāpšanas novēršanas biroji saglabās ierakstu par jebkādu krāpšanas vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku; iespējamās sekas var būt, ka citi atteiksies jums sniegt pakalpojumus vai finansēšanu.

Ja esat AK rezidents, jūsu personas informācija tiks kopīgota ar Cifas. Vairāk informācijas par to, kā jūsu informāciju izmantosim mēs un Cifas, kā arī jūsu datu aizsardzības tiesībām varat atrast šeit.

KĀ MĒS STRĀDĀJAM AR CITIEM PAKALPOJUMIEM UN PLATFORMĀM

Ciktāl pieejams, jūs varēsiet savienot savu kontu ar trešās puses kontu vai platformu. Šā paziņojuma par konfidencialitāti kontekstā "konta savienojums" ar šādu trešo pusi ir savienojums, kuru jūs pilnvarojat un iespējojat starp savu kontu un kontu, kas nav Paysafe konts, ar maksājumu instrumentu vai platformu, ko jūs likumīgi kontrolējat vai kas jums pieder. Ja jūs pilnvarojat šādu savienojumu, Paysafe un trešā puse tiešā veidā apmainīsies ar jūsu personas datiem un citu informāciju. Konta savienojumu piemēri ir:

 • savienojot jūsu kontu ar trešās puses datu agregācijas vai finanšu pakalpojumu uzņēmumu, ja jūs šādu kompāniju norādāt, iesniedzot savus konta pieteikšanās datus;
 • izmantojot jūsu kontu, lai veiktu maksājumus tirgotājam, vai ļautu tirgotājam papildināt jūsu kontu.

 

Ja jūs izveidojat konta savienojumu, mēs varam saņemt informāciju no trešās puses par jums un to, kā jūs izmantojat trešās puses pakalpojumu. Ja jūs savienojat savu kontu ar trešo pusi, mums var būt piekļuve informācijai par jūsu konta stāvokli un darījumiem, piemēram, pirkumiem un līdzekļu pārskaitījumiem. Ar šādu informāciju, kuru mēs ar konta savienojuma saņemsim no trešās puses starpniecību, mēs rīkosimies saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.
 

Informācija, kuru mēs kopīgosim ar trešo pusi, pamatojoties uz konta savienojumu, tiks izmantota un izpausta saskaņā ar trešās puses konfidencialitātes praksi. Pirms pilnvarot konta savienojumu, jums ir jāpārskata jebkādas tādas trešās puses paziņojums par konfidencialitāti, kuru jūs esat pilnvarojis konta savienojumam un kura konta savienojuma ietvaros iegūs piekļuvi jūsu personas datiem. Piemēram, personas dati, ko Paysafe kopīgo ar trešās puses kontu vai platformu, piemēram, sociālo mediju kontu, var tikt attiecīgi kopīgoti ar noteiktām citām pusēm, tostarp publiskām, atkarībā no konta vai platformas konfidencialitātes prakses.

UZRAUDZĪBA

Mēs varam uzraudzīt vai ierakstīt tālruņu sarunas, e-pastus, tīmekļa tērzēšanu vai cita veida saziņu ar jums regulējošiem, drošības, kvalitātes nodrošināšanas vai apmācību mērķiem. Apmeklējot mūsu birojus, videonovērošanas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas un/vai citas uzraudzības sistēmas var darboties drošības apsvērumu dēļ, kā arī veselības un drošības vadības nolūkos.

KUR MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Mēs, mūsu pakalpojumu sniedzēji un citas puses, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju (kā aprakstīts iepriekš), var apstrādāt jūsu personas informāciju teritorijās, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") vai citādi ārpus jūsu rezidences valsts teritorijas. Tāpat to var apstrādāt (mūsu vai mūsu piegādātāju) darbinieki, kas darbojas ārpus EEZ vai teritorijas, kurā personas informācija tika ievākta. Šie darbinieki cita starpā var nodarboties ar pasūtījumu izpildi, maksājumu informācijas apstrādi un atbalsta pakalpojumiem, lai nodrošinātu Pakalpojumus. Šīm valstīm var būt datu aizsardzības standarti, kas atšķiras (un dažos gadījumos ir zemāki) no standartiem jūsu rezidences valstī.

Šādos apstākļos mēs veiksim piemērotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas informāciju atbilstīgi šim paziņojumam par konfidencialitāti un piemērojamiem datu aizsardzības likumiem; tostarp jebkāda veida piemērotus drošības pasākumus, kas paredzēti tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka jebkādi starptautiskie datu pārsūtīšanas procesi ir likumīgi. Paysafe parasti izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātās "paraugklauzulas", noslēdzot līgumu ar trešās puses datu saņēmējiem ārpus EEZ, kuri saņem datus no EEZ, lai apstrādātu personas informāciju, kas nodota uz teritoriju ārpus EEZ.

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJAS DROŠĪBU

Mēs esam ieviesuši tehniskus, fiziskus un oragnizatoriskus/administratīvus pasākumus, kas izstrādāti, lai aizsargātu personas informāciju no nejaušas nozaudēšanas un nepilnvarotas piekļuves, lietošanas, pārveidošanas un izpaušanas. Pasākumos ir ietverts turpmākais:

 • Rakstveida informācijas drošības programma;
 • Iecelts Chief Information Security Officer (galvenais informācijas drošības speciālists, turpmāk tekstā - "CISO"), lai pārraudzītu, ieviestu un īstenotu informācijas drošības programmu;
 • Iecelts Chief Privacy Officer (galvenais konfidencialitātes speciālists; turpmāk tekstā - "CPO"), lai pārraudzītu, ieviestu un īstenotu konfidencialitātes programmu;
 • Nepārtraukts ievainojamības novērtējums un uzraudzība;
 • Ieviestas informācijas drošības risku pārvaldības pamatnostādnes un procedūras;
 • Ieviests pamatīgs plāns reaģēšanai uz incidentiem;
 • Piekļuves kontroles informācijas sistēmai, kas ir izstrādātas, lai autentificētu lietotājus un atļautu piekļuvi tikai pilnvarotām personām;
 • Piekļuves ierobežošana fiziskām atrašanās vietām, kurās ir personas informācija, tikai pilnvarotām personām;
 • Visas personas informācijas - gan aktīvi izmantotas, gan neaktīvas - nodrošināšana;
 • Daudzfaktoru autentifikācija visiem darbiniekiem, kas piekļūst personas informācijai;
 • Auditpēdu uzturēšana saistībā ar iekšēju un ārēju piekļuvi personas informācijai un tās pārveidošanu;
 • Pielāgotas drošas izstrādes prakses uzņēmuma iekšienē izstrādātām lietojumprogrammām;
 • Informācijas drošības pienācīgas rūpības pārbaudes veikšana trešās puses pakalpojumu sniedzējiem;
 • Regulāras drošības izpratnes apmācības.

 

Jūsu informācijas drošība un drošums ir atkarīgi arī no jums. Ja mēs jums esam piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) paroli vai piekļuves kodu, lai piekļūtu atsevišķām mūsu tīmekļvietnes/portāla daļām vai mobilajām lietotnēm un tamlīdzīgām programmām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles un/vai piekļuves koda konfidencialitātes saglabāšanu. Jūs nedrīkstat izpaust savu paroli un/vai piekļuves kodu citiem. Jums jānodrošina, ka jūsu parole un piekļuves kods netiek neatļauti izmantoti. Paysafe rīkosies saskaņā ar norādījumiem un informāciju, kas saņemti no jebkuras personas, kura ievada jūsu lietotāja ID un paroli, un jūs saprotat, ka esat pilnībā atbildīgs par visa veida lietošanu un visām darbībām, kas var tikt veiktas, lietojot jūsu kontu, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi. Jums ir nekavējoties jāpaziņo Paysafe par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru esat mums sniedzis.

Informācijas pārraide tīmeklī nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas informāciju, mēs nevaram garantēt jūsu informācijas, kas tiek nodota mūsu vietnei, drošību, ja vien jūs ar mums nesazināties, izmantojot drošu kanālu, kādu esam nodevuši jūsu rīcībā. Tiklīdz būsim saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības funkcijas, lai mēģinātu novērst nesankcionētu piekļuvi.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS INFORMĀCIJU

Mēs glabāsim jūsu personas informāciju, cik ilgi nepieciešams vai atļauts atkarībā no konteksta un nolūka, kādā tā ir ievākta, informācijas veida un atbilstības attiecināmajiem vietējiem tiesību aktiem un regulējumiem. 

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, mēs glabāsim jūsu informāciju, kā tas ir nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai jebkādam saistītam leģitīmam uzņēmējdarbības nolūkam. Tas ietver jūsu personas informācijas izmantošanu un glabāšanu, kad jūs uzsākat sastādīt pieteikumu mūsu pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai jūs šādu pieteikumu pabeidzat un tiekat pieņemts kā klients. Piemēram, konta dati vispārīgi tiek glabāti līdz 7 gadiem pēc konta slēgšanas, lai atbilstu noilguma laikposmiem sūdzību vai juridisku strīdu gadījumā. Mums var būt arī likumīgs pienākums glabāt šādu informāciju, piemēram, saskaņā ar likumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai maksātnespēju vai arī gadījumā, ja to pieprasa tiesībaizsardzības vai līdzīgas valdības iestādes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecināmie glabāšanas noteikumi var atšķirties atkarībā no juridikcijas.

Mēs glabāsim personas informāciju kā pierādījumu par darījumiem ar jums neatkarīgi no tā, vai ir notikuši jebkādi finanšu darījumi, audita un atbilstības prakšu dēļ, lai pārvaldītu jebkādus vaicājumus vai strīdus, tostarp aizstāvētu vai celtu jebkādas likumīgas prasības. Mēs varam arī turpināt tirgvedību un sūtīt jums tiešās tirgvedības materiālus, ievērojot vietējos tiesību aktus, ciktāl neesat iebildis pret šādu tirgvedību.

Mēs varam arī izmantot datu minimizēšanas metodes, tā saukto pseidonimizāciju, lai labāk aizsargātu jūsu informāciju. Līdzko jūsu informācija vairs nebūs nepieciešama, mēs varam to alternatīvi dzēšanai arī anonimizēt vai apkopot, padarot to neidentificējamu.

JŪSU DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBAS

Atkarībā no jūsu jurisdikcijas vai rezidences valsts jums var būt kādas vai vairākas turpmākās tiesības:

 • Tiesības saņemt informāciju: tostarp tikt nodrošinātam ar šo paziņojumu.
 • Piekļuves tiesības: pieprasīt tās informācijas, kuru mēs turam par jums, kopiju.
 • Tiesības uz dzēšanu: pieprasīt jūsu informācijas dzēšanu.
 • Tiesības ierobežot: pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu informācijas apstrādi.
 • Tiesības labot: pieprasīt, lai mēs labojam konkrētu informāciju, kuru mēs par jums turam.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: pieprasīt, lai mēs nodrošinām jums vai citai organizācijai tās informācijas elektronisko kopiju, kuru jūs mums esat sniedzis.
 • Tiesības iebilst: pieprasīt, lai mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personas informāciju.
 • Tiesības atteikties no tirgvedības: noņemt jūsu informāciju no mūsu tirgvedības datubāzes.
 • Tiesības saistībā ar automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu: skatīt turpmāko sadaļu "Automatizēta lēmumu pieņemšana".
 • Tiesības atteikties no jūsu datu pārdošanas.

 

Šīs tiesības var būt attiecināmas saskaņā ar vairākiem atšķirīgiem regulējumiem, piemēram, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas ir vispārīgi attiecināma uz EEZ rezidentiem. Tiesības, kas attiecas uz Kalifornijas rezidentiem saskaņā ar California Consumer Protection Act (Kalifornijas patērētāju aizsardzības likumu), kas grozīts ar California Privacy Rights Act (Kalifornijas konfidencialitātes tiesību likumu), ir norādītas turpmāk Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes pielikumā.

Turklāt šādas tiesības var būt kvalificētas vai ierobežotas. Piemēram, mums var nebūt pienākums apmierināt jūsu pieprasījumu, jo tiesību aktos var būt paredzēts, ka mums apstrāde ir jāturpina vai jāiesniedz sūdzība. Līdzīgi mēs nevaram dzēst jūsu informāciju, ja vēlaties turpināt lietot mūsu Pakalpojumus vai ja šāda informācija ir nepieciešama mūsu savstarpējo līgumisko darījumu reģistrēšanai; ja to pieprasa likums (piemēram, glabāšana saistībā ar identifikācijas vai verifikācijas prasībām attiecībā uz krāpšanas apkarošanu vai principu "pazīsti savu klientu"); likumīgo tiesību un tiesisko prasību aizstāvības vai stiprināšanas nolūkā.

Ja izbeidzat attiecības ar mums un pārstājat izmantot mūsu pakalpojumus, saskaņā ar likumu mums ir atļauts glabāt jūsu informāciju konkrētu laikposmu, lai pierādītu mūsu darījumus ar jums, kā izskaidrots iepriekš. Tas atbildīs mūsu iekšējām glabāšanas pamatnostādnēm un procedūrām. Vairāk informācijas par datu glabāšanu, lūdzu, skatiet šā paziņojuma attiecīgajā sadaļā.

Ciktāl attiecināma ir VDAR, jūs varat jebkurā laikā atsaukt mums sniegto piekrišanu izmantot jūsu personas informāciju. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jebkādas apstrādes, kuru mēs veicām pirms jūsu atsaukšanas, likumību, kā arī neietekmēs jūsu personas informācijas apstrādi, pamatojoties uz likumīgu apstrādes iemeslu, kas nav piekrišana. Piemēram, mūsu saziņas ietvaros jūs varat pārtraukt jebkādu mūsu sūtīto tirgvedības paziņojumu saņemšanu, noklikšķinot uz saites "Atteikties no abonēšanas" vai "Atteikšanās", vai arī saskaņā ar norādījumiem, kurus mēs katru reizi sniedzam, bet mēs turpināsim jums sūtīt darbības vai pakalpojumu ziņojumus saistībā ar jūsu Pakalpojumiem.

Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, ja esat neapmierināts ar to, kā mēs ievācam un izmantojam jūsu personas informāciju. Plašākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Tāpat jūs, iespējams, varat sākt tiesvedību, lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem vai ciešanām, ko rada mūsu nespēja ievērot datu aizsardzības tiesību aktus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai tās īstenot, lūdzu, apmeklējiet tiesībām veltīto lapu mūsu Paysafe tīmekļvietnē. Šeit jūs varat iesniegt tiesību pieprasījumu tieši attiecīgajai komandai, alternatīvi jūs varat sazināties ar mums, izmantojot informāciju, kas sniegta Sazinieties ar mums sadaļā.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Dažos gadījumos tas, kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju, var novest pie automātisku lēmumu pieņemšanas (tostarp profilēšanas), kas ietekmē jūs juridiski vai ievērojami ietekmē jūs līdzīgā veidā.

Automatizēta lēmumu pieņemšana nozīmē, ka ar jums saistīts lēmums tiek pieņemts automātiski, pamatojoties uz datora noteikto rezultātu (tostarp izmantojot programmatūru algoritmus vai mākslīgā intelekta modeļus, pamatojoties uz mašīnmācīšanos) un cilvēkam to nepārskatot. Piemēram, mēs izmantojam automatizētus lēmumus, lai veiktu jūsu kredītnovērtējumu vai riska novērtējumu, kad jūs piesakāties noteiktiem Pakalpojumiem, vai veiktu krāpšanas apkarošanas pārbaudes, kā paskaidrots sadaļā "Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu personas informāciju". Šāds novērtējums, visticamāk, ietvers vairākus datu aspektus, tostarp jūsu adreses valsti, jūsu piekļuves datu drošību un to, kā jūs lietojat mūsu produktus, līdzās datu aspektiem, kas ir izklāstīti sadaļā "Informācijas par jums ievākšana". Sekas jums var būt tādas, ka mēs atsakāmies nodrošināt pakalpojumus vai mēs nodrošinām pakalpojumus tikai saskaņā ar īpašiem noteikumiem, tostarp par to, ka jums ir jāveic papildu identitātes verifikācija, jāiesniedz finanšu stāvokļa un/vai līdzekļu avota pierādījums.

Mēs esam ieviesuši pasākumus, lai aizsargātu to personu tiesības un intereses, kuru personas informācija ir pakļauta automatizētai lēmumu pieņemšanai. Turklāt, ja jūs izmantojat Pakalpojumus EEZ un mēs pieņemam automatizētu lēmumu par jums, jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu, izteikt savu viedokli un pieprasīt, lai lēmumu pārskatītu cilvēks. Ciktāl šādas tiesības ir spēkā citās teritorijās un attiecas uz Pakalpojumiem, mēs rīkosimies saskaņā ar šādiem likumiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, aizpildiet mūsu īpašo veidlapu tiesību īstenošanai  vai sazinieties ar mums, izmantojot datus sadaļā "Kontaktinformācija".

APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Paysafe apstrādās jūsu personas informāciju tikai atbilstīgi likumam. Šādi likumi dažādās valstīs atšķiras, un pēc pieprasījuma ir pieejama sīkāka informācija. Vispārīgi Paysafe apstrādi veic:

 • Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, piemēram, lai nosūtītu jums tirgvedības ziņojumus par produktiem un pakalpojumiem atbilstoši jūsu interesēm un vēlmēm, ciktāl šādu piekrišanu pieprasa likums;
 • Ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai noslēgtu jebkuru līgumu mūsu starpā, piemēram, lai sniegtu jums Pakalpojumus, kurus esat abonējis – šajā ziņā mums ir nepieciešama šāda informācija, jo citādi mēs nevarētu nodrošināt jums Pakalpojumus. Piemēram, ja mums ir pienākums verificēt jūsu identitāti un jūs mums nesniedzat attiecīgo informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim atvērt jums kontu;
 • Gadījumā, ja Paysafe ir leģitīma interese apstrādāt datus, ciktāl jūsu tiesības un brīvības nav svarīgākas par šādu apstrādi, lai tādējādi iebilstu pret šādu apstrādi. Piemēram, lai pastāvīgi informētu jūs par mūsu Pakalpojumu lietošanu, uzlabotu un izstrādātu Pakalpojumus, veiktu tiešsaistes reklamēšanu vai citas tirgvedības darbības, kā arī pārvaldītu un īstenotu jebkādas prasības;
 • Ja Paysafe ir juridisks pienākums ievākt, izmantot un/vai izpaust jūsu personas informāciju vai citādi ir nepieciešama jūsu personas informācija, lai aizsargātu jūsu vai citas personas vitālās intereses. Piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu vai citu attiecināmo regulatoru noteiktos noteikumus;
 • Izņēmuma kārtā mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar trešo pusi, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interesēs, piemēram, ja tiesībaizsardzības iestādes vai citas trešās puses, ar kurām jums var būt bijuši darījumi, pieprasa informāciju, lai izmeklētu noziedzīgu nodarījumu vai arī trešās puses uzņēmējdarbības noteikumu pārkāpumu.

Ja jums ir jautājumi vai ir nepieciešama papildu informācija par juridisko pamatu, atbilstīgi kam mēs ievācam un izmantojam jūsu personas informāciju jebkādas konkrētas apstrādes darbībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāko sadaļu Sazinieties ar mums.

NEIZSEKOT UN GLOBĀLI KONFIDENCIALITĀTES KONTROLES SIGNĀLI

Daži pārlūki un pārlūku paplašinājumi atbalsta pārlūka kontroles Do Not Track (Neizsekot; turpmāk tekstā - “DNT”) vai Global Privacy Control (Globālā konfidencialitātes kontrole, turpmāk tekstā - “GPC”), kas var nosūtīt signālu jūsu apmeklētajām tīmekļvietnēm, norādot jūsu izvēli atteikties no noteikta veida datu apstrādes, tostarp datu pārdošanas. Konstatējot GPC signālus / DNT pārlūka pieprasījumu, mēs spersim saprātīgus soļus, lai respektētu jūsu izvēles, kā to prasa attiecināmie tiesību akti.

SĪKDATNES

Lūdzu, skatiet arī mūsu Sīkdatņu vadlīniju, lai iegūtu informāciju par to, kā mēs ievācam, izmantojam un izpaužam informāciju saistībā ar sīkdatnēm. Citādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāko sadaļu Sazinieties ar mums.

IZMAIŅAS MŪSU ZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Mēs ik pēc kāda laika varam mainīt mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Ja mēs būtiski mainīsim to, kā mēs rīkojamies ar jūsu informāciju, mēs paziņosim jums par to, izvietojot paziņojumu šajā tīmekļvietnē/portālā. Datums, kad paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts, ir norādīts šajā paziņojumā. Lūdzu, raugiet, ka jūs regulāri apmeklējat mūsu tīmekļvietni/portālu un pārbaudāt, vai šajā ziņojumā par konfidencialitāti nav kādu izmaiņu. Tomēr, ja saskaņā ar likumu mums ir jums iepriekš jāpaziņo par jebkādām izmaiņām šajā paziņojumā par konfidencialitāti un/vai jāsaņem jūsu piekrišana izmaiņām attiecībā uz to, kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju, mēs to darīsim.

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM

Mūsu vietnē dažkārt var būt saites uz un no mūsu partneru tīklu, reklāmdevēju un saistīto uzņēmumu tīmekļvietnēm. Ja sekojat šādai saitei, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm tīmekļvietnēm ir savas konfidencialitātes un sīkdatņu vadlīnijas un Paysafe neuzņemas nekādu atbildību un nevar tikt saukts pie atbildības par šīm trešo pušu tīmekļvietnēm.

 

GLOBĀLS PAZIŅOJUMS

Šis paziņojums ir visaptverošs, taču tas nav svarīgāks par nekāda veida likumīgām tiesībām vai aizliegumiem, kas ir spēkā jebkurā teritorijā, kurā ir piemērojamas šādas tiesības vai aizliegumi. Šādā gadījumā šajā paziņojumā norādītās tiesības un pienākumi tiks piemēroti tikai saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem, kas ir prioritāri.

 

ES PĀRSTĀVIS

Paysafe Group uzņēmumi, kuru galvenā atrašanās vieta ir ārpus EEZ, kā savu ES pārstāvi ir ievēlējuši turpmāko struktūrvienību: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgārija. Jūs varat sazināties ar ES pārstāvi, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta turpmākajā sadaļā Sazinieties ar mums.

 

AK PĀRSTĀVIS

Ciktāl nepieciešams saskaņā ar 2018. gada Akta par Eiropas Savienību (izstāšanās) vai citiem tiesību aktiem attiecībā uz “Brexit”, Paysafe Group uzņēmumi, kuru galvenā atrašanās vieta ir ārpus Apvienotās Karalistes, kā savu AK pārstāvi ir ievēlējuši turpmāko struktūrvienību: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Apvienotā Karaliste. Jūs varat sazināties ar AS pārstāvi, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta turpmākajā sadaļā Sazinieties ar mums.

SAZINIETIES AR MUMS

Laipni gaidīsim visus komentārus, jautājumus un pieprasījumus attiecībā uz to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju.  Ja jūs vēlaties īstenot jebkādas savas tiesības, jums ir jāaizpilda speciāla tiesību veidlapa. Alternatīvi jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto informāciju. Ja jūs vēlaties saņemt papildu informāciju par Paysafe grupas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šis paziņojums, rakstiet uz turpmāk norādīto adresi, norādot "FAO Privacy Department", vai izmantojiet sadaļu Sazinieties ar mums.

 

Paysafe grupas datu aizsardzības speciālists ir norādīts turpmāk, un ar viņu var sazināties, izmantojot iepriekš norādīto saiti sadaļā "Sazinieties ar mums" vai turpmāk norādītās adreses:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, London, Apvienotā Karaliste, EC2V 7AD

 

Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes likums (CCPA)

Ja jūs esat Kalifornijas rezidents un izmantojat mūsu patērētāju Pakalpojumus, jums var būt noteiktas tiesības saskaņā ar California Consumer Privacy Act (Kalifornijas patērētāju konfidencialitātes likumu; turpmāk tekstā - "CCPA"), kas ir aprakstītas turpmāk.

 

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM

 

Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs ievācām turpmāko personas informāciju:

 • identifikatorus, piemēram, jūsu vārdu, vecumu, dzimšanas datumu, adresi un citu kontaktinformāciju, jūsu personu apliecinoša dokumenta (piemēram, jūsu vadītāja apliecības vai pases) kopiju, kā arī jūsu sociālās apdrošināšanas numuru un/vai citus valdības izsniegtus identifikācijas vai reģistrācijas datus.
 • Profesionālo vai ar nodarbinātību saistītu informāciju, piemēram, jūsu nodarbošanos.
 • Interneta aktivitāti, kā norādīts mūsu Sīkdatņu paziņojumā, bet tostarp mūsu Pakalpojumu apmeklēšanas un mijiedarbes vēsturi, IP adreses, pārlūka veidu, pārlūka valodu un citu automātiski ievāktu informāciju.
 • Ģeolokācijas datus, ciktāl mums ir jāverificē jūsu atrašanās vieta regulatīvos vai krāpšanas apkarošanas nolūkos atkarībā no sniegtajiem Pakalpojumiem un to, kā jūs tos izmantojat (piemēram, daži tiesību akti var mums uzlikt pienākumu noteikt jūsu atrašanās vietu, ja jebkādu Pakalpojumu izmantošana ietver azartspēles).
 • Komerciālā informācija, piemēram, informācija par jūsu banku attiecībām, tostarp konta numurus, debetkaršu un kredītkaršu numurus, konta stāvokļus un laikposmu, cik ilgi jūs uzturējāt šos kontus.

 

Mēs ievācam šo personas informāciju, lai nodrošinātu un ierīkotu jūsu kontu, kā arī nolūkā sniegt jums mūsu Pakalpojumus.

"Nekopīgojiet un nepārdodiet manu personas informāciju”

Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs esam kopīgojuši ar trešām pusēm jebkādu no iepriekš aprakstītās informācijas mūsu uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai saistībā ar pakalpojumu sniedzēja izmantošanu, kas mūs atbalsta Pakalpojumu nodrošināšanā jums. Šādu pakalpojumu sniedzēju kategorijas ir aprakstītas sadaļā "Jūsu informācijas izpaušana".

Mēs "nepārdodam" personas informāciju tradicionālā izpratnē, bet mēs pārdodam personas informāciju saskaņā ar jēdzienu, kāds ir izmantots CCPA. Pēdējo 12 mēnešu laikā mēs esam pārdevuši individuālos identifikatorus, izmantojot mūsu sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas attiecībā uz lietotājiem, kas nav atteikušies no šādas datu izmantošanas. Mēs pārdodam šādus identifikatorus reklāmu tehnoloģiju sniedzējiem un reklamētājiem, kas piedāvā mērķētu tiešsaistes tirgvedību.

Jūs varat "ieslēgt" vai "izslēgt" sīkdatņu lietošanu tiešsaistes piekrišanā, kas atrodas informatīvajā panelī un ir pieejama, uzklikšķinot uz saites "Sīkdatņu iestatījumi" visās mūsu tīmekļvietnēs un portālos. Lai atteiktos no jūsu personas informācijas kopīgošanas vai pārdošanas mūsu mobilajās lietotnēs, lūdzu, izmantojiet cilni "Konfidencialitātes iestatījumi", kas ir pieejama jūsu profilā.

 

Tiesības ierobežot sensitīvas personas informācijas izmantošanu un izpaušanu

Ja jūs esat Kalifornijas rezidents, no 2023. gada 1. janvāra jums ir tiesības ierobežot jūsu sensitīvās personas informācijas izmantošanu jebkādos nolūkos, kas nav pakalpojumu vai preču nodrošināšana jums pēc jūsu pieprasījuma vai citādi atļauta saskaņā ar likumu. Lai atteiktos no jebkādiem papildu nolūkiem, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu vai zvanot uz mūsu bezmaksas tālruni +1 855 719 2087 (bezmaksas tālrunis no plkst. 9.00 līdz 19.00 EST)

 

JŪSU CCPA KONFIDENCIALITĀTES TIESĪBAS

Jums ir tiesību, kuras varat izmantot saistībā ar jūsu personas informāciju. Konkrēti:

 • Tiesības piekļūt: jūs varat pieprasīt informāciju par personas informācijas kategorijām, ko esam par jums ievākuši, avotu kategorijām, no kuriem jūsu personas informācija ir ievākta, uzņēmējdarbības vai komerciālo nolūku personas informācijas ievākšanai vai pārdošanai, kā arī trešo pušu kategorijām, ar kurām mēs varam kopīgot vai kurām mēs pārdodam jūsu personas informāciju, un personas informācijas kategorijām, kas ir nodotas šādām trešām pusēm. Tāpat jūs varat mums pieprasīt personas informācijas, kuru esam par jums ievākuši, specifisko daļu kopiju mašīnlasāmā formātā.
 • Tiesības uz dzēšanu: jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas informācijas dzēšanu.
 • Ciktāl mēs pārdodam jūsu personas informāciju, jums ir tiesības mums pieprasīt pārtraukt pārdot personas informāciju par jums trešām pusēm vai arī jūs varat "izslēgt" savu sīkdatņu iestatījumu šeit (kas nodrošina tādu pašu efektu kā atteikšanās no jūsu personas informācijas pārdošanas).
 • Tiesības netikt diskriminētam: jums ir tiesības netikt diskriminētam tāpēc, ka esat īstenojis savas iepriekš uzskaitītās patērētāja tiesības. Citiem vārdiem sakot, mēs jums nesniegsim pakalpojumus citā kvalitātē tā iemesla dēļ, ka esat izvēlējies īstenot kādas no savām tiesībām.
 • Jūs varat pilnvarot personu rīkoties jūsu vārdā saistībā ar šo tiesību īstenošanu, bet mums, iespējams, būs jāsper noteikti soļi, lai pārbaudītu, vai iesniegtais pieprasījums ir leģitīms, proti, ka tas faktiski nāk no jums un ir iesniegts jūsu uzdevumā. Piemēram, mums, iespējams, būs nepieciešama jūsu parakstītā pilnvara, kurā norādīts, ka esat pilnvarojis pārstāvi iesniegt pieprasījumu jūsu vārdā.

Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja mēs izmantojam vai izpaužam personas informāciju nolūkos, kas ir saistīti ar drošību, krāpšanas konstatēšanu, un citos līdzīgos nolūkos, dažas no jūsu tiesībām var būt ierobežotas. Attiecīgi, lūdzu, ņemiet vērā, ka var būt gadījumi, kuros jūsu pieprasījumu nevar izpildīt. Piemēram, kā atļauts saskaņā ar CCPA, ir iespējams, ka mēs neizpildām pieprasījumu dzēst jūsu personas informāciju, ja mums šo informāciju vajag drošības incidentu konstatēšanas nolūkā vai aizsardzības nolūkā pret ļaunprātīgām, maldinošām, krāpnieciskām vai nelegālām darbībām, kur šāda informācija ir nepieciešama, lai reģistrētu mūsu līgumiskās attiecības vai jūsu darījumus, vai arī, ja to pieprasa vai atļauj tiesību akti.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai vēlaties tās īstenot, varat sazināties ar mums, izmantojot sadaļā "Sazinieties ar mums" sniegto informāciju.

 

SAZINIETIES AR MUMS

 

Kalifornijas rezidenti var mums zvanīt arī pa tālruni +1 855 719 2087 (bezmaksas tālrunis, pieejams no plkst. 9.00 līdz 19.00 EST) vai sazināties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto informāciju sadaļā Sazināties ar mums.

 

Šis paziņojums pēdējo reizi tika pārskatīts 2023. gada 15. decembrī.

Struktūrvienību saraksts, kas apstrādā personas informāciju

Paysafe Group apvieno Paysafe Group Holdings Limited kopā ar meitasuzņēmumiem. Turpmāk ir sniegts Paysafe Group struktūrvienību saraksts, kas apstrādā personas informāciju Paysafe Group globālā paziņojuma par konfidencialitāti ietvaros:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Vācija)
 • EcomAccess Inc (Kanāda)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanāda)
 • NT Services Limited (Kanāda)
 • Openbucks, Corp (ASV)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (AK)
 • Paysafe Bulgaria EOODPaysafe Bulgaria EOOD (Bulgārija)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Īrija)
 • Paysafe Financial Services Limited (AK)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Īrija)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanāda)
 • Paysafe Limited (Menas sala)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (ASV, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (AK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (ASV, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanāda)
 • Paysafe Direct LLC (ASV, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (ASV, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapūra)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Īrija)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltārs)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Īrija)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanāda)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turcija)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentīna)
 • paysafecard.com MENA DMCC (AAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Meksika)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Šveice)
 • Paysafecard.com USA Inc (ASV)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (AK)
 • paysafecard.com Wertkarten (Īrijas filiāle; Īrija)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (AK)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Meksika)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Spānija)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Čīle)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbija)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Gvatemala)
 • Saftypay S.A. (Ekvadora)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazīlija)
 • Skrill Limited (AK)
 • Skrill Limited Irish Branch (Īrija)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, ASV)
 • Viafintech GmbH (Vācija)
 • Viafintech Zweigniederlassung (filiāle; Šveice)