Help

Условия за участие – Промоция myPaysafe Cashback

1. Промоцията myPaysafe Cashback се организира от paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Виена („paysafecard“).

2. Право на участие имат всички физически лица, които са открили сметка в myPaysafe в съответствие с актуалната версия на Общите условия на myPaysafe и са получили от paysafecard имейл с подробности за промоцията („Имейл за промоцията“).

3. Лицата с право на участие могат да вземат участие в промоцията на myPaysafe, като:

  • успешно извършат едно или повече плащания от myPaysafe сметката си по време на промоционалния период на изискваната минимална стойност.

4. Запазваме си правото да прекратим промоцията, след като първите 3000 участници достигнат минималния размер на разходите и отговарят на условията за кешбек кредит на myPaysafe.

5. След като бъдат изпълнени всички горепосочени изисквания за допустимост, в myPaysafe сметката на отговарящото на условията лице ще бъде автоматично зареден кредит myPaysafe Promo*.

*или еквивалентната равностойност в местната валута на участниците

6. Периодът на промоцията, изискваната минимална стойност на плащането/плащанията, както и размерът и валидността на кредита myPaysafe Promo* могат да бъдат намерени в имейла за промоцията.

7. Допустимо е само по едно участие на човек. Опитът да участвате повече от веднъж ще доведе до изключване от промоцията. Участието в промоцията не може да се прехвърля на други.

8. Не е възможно изплащането на пари в брой. Съдебен процес е изключен. Прилага се австрийското законодателство. paysafecard не поема отговорност за грешки, забавяния или прекъсвания на промоционалната страница.

9. paysafecard има право да отмени промоцията по всяко време по важна причина по време на периода на промоцията и след това, без предварително известие и без да посочва причините. Това важи по-специално тогава и дотолкова, когато е по организационни или технически причини (напр. вируси в компютърната система, манипулация или грешки в хардуера и/или софтуера) или се изисква по правни причини.

10. Манипулации и опити за измама водят до незабавно изключване от промоцията. Служители на paysafecard, както и техните роднини, нямат право да участват в промоцията.

11. В този документ формата за женски род е равнопоставена на тази за мъжки род, а формата за мъжки род е избрана само за улеснение.

www.paysafecard.com