Help

Podmínky účasti – propagační akce myPaysafe Cashback

1. Propagační akci myPaysafe Cashback pořádá společnost paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň (dále jen „paysafecard“).

2. Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, které si v souladu s aktuální verzí VOP myPaysafe otevřely účet myPaysafe a dostaly emailovou zprávu od paysafecard s podrobnostmi o propagační akci („e-mail k propagační akci“).

3. Osoby oprávněné k účasti se zúčastní propagační akce myPaysafe tak, že:

  • úspěšně uskuteční jednu nebo několik plateb se svým účtem myPaysafe v době konání propagační akce v nezbytné minimální hodnotě.

4. Vyhrazujeme si právo ukončit promoakci poté, co prvních 3 000 účastníků dosáhne minimální částky útraty a budou mít nárok na vrácení zůstatku myPaysafe.

5. Jakmile budou splněny všechny výše uvedené podmínky účasti, automaticky se připíše na účet myPaysafe osoby oprávněné k účasti propagační kredit*.

*nebo odpovídající částka v příslušné měně podle země účastníka.

6. Doba trvání propagační akce, požadovaná minimální hodnota platby a výše a doba platnosti propagačního kreditu myPaysafe jsou uvedeny v emailové zprávě k propagační akci.

7. Každý se může zúčastnit pouze jednou. Pokus o vícečetnou účast bude mít za následek vyloučení z propagační akce. Účast na propagační akci nelze přenést na jinou osobu.

8. Vyplacení v hotovosti není možné. Vymáhání právní cestou je vyloučeno. Platí rakouské právo. paysafecard nepřebírá žádné ručení za chyby, prodlevy nebo přerušení propagační akce.

9. paysafecard je kdykoliv oprávněná ukončit ze závažného důvodu propagační akci během doby trvání propagační akce a po ní předčasně bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů. To platí zejména tehdy, pokud se jedná o organizační nebo technické důvody (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru), nebo pokud je to nutné z právních důvodů.

10. Manipulace a pokusy o podvod povedou k okamžitému vyloučení ze soutěže. Zaměstnanci paysafecard, stejně tak jejich rodinní příslušníci, jsou z účasti vyloučeni.

11. Ženský rod je v tomto dokumentu postaven na stejnou úroveň s mužským rodem a mužský rod byl použit pouze z důvodu zjednodušení.

www.paysafecard.com