Help

Deelnamevoorwaarden - myPaysafe-cashbackactie

1. De myPaysafe-cashbackactie wordt georganiseerd door de paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wenen („paysafecard“).

2. Alle natuurlijke personen die een myPaysafe-rekening hebben geopend in overeenstemming met de huidige versie van de algemene voorwaarden van myPaysafe en een e-mail van paysafecard hebben ontvangen met de details over de actie („e-mail over de actie“) zijn gerechtigd tot deelname.

3. De deelnamegerechtigde personen doen mee met de myPaysafe-actie als ze:

  • een of meerdere betalingen met hun myPaysafe-rekening tijdens de actieperiode en voor de vereiste minimumwaarde succesvol afsluiten.

4. We behouden ons het recht voor de actie te beëindigen nadat de eerste 3000 deelnemers hun minimum bestedingsbedrag hebben bereikt en in aanmerking komen voor het myPaysafe-cashbacktegoed.

5. Een myPaysafe-actietegoed* wordt automatisch op de myPaysafe-rekening van de deelnamegerechtigde persoon geladen, zodra aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

*of een gelijkwaardig bedrag in de lokale munt van de deelnemer.

6. De actieperiode, de vereiste minimumwaarde van de betaling(en) en de hoogte evenals de geldigheidsduur van het myPaysafe-actietegoed* kun je terugvinden in de e-mail over deze actie.

7. Elke per persoon mag slechts een keer deelnemen. Pogingen tot meerdere deelnames leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. Deelname aan de actie is niet overdraagbaar op andere personen.

8. Een uitbetaling in contact geld is niet mogelijk. Het inschakelen van een rechtbank is verboden. De wedstrijd is onderworpen aan het Oostenrijkse recht. paysafecard is niet aansprakelijkheid voor fouten, vertragingen of onderbrekingen van de actiesite.

9. paysafecard behoudt zich het recht voor de actie om zwaarwichtige redenen tijdens de actieperiode en daarna voortijdig en zonder vooraankondiging of opgave van redenen stop te zetten. Dit geldt met name dan en voor zover dit om organisatorische, juridische of technische redenen (bijv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen noodzakelijk is.

10. Pogingen tot manipulatie of bedrog leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. Medewerkers van paysafecard en hun familieleden mogen niet aan de actie deelnemen.

11. Gemakshalve hebben we in dit document de mannelijke aanspreekvorm gebruikt, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

www.paysafecard.com