Help

Deltagarvillkor – myPaysafe cashbackkampanj

1. myPaysafe cachbackkampaj arrangeras av paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien ("paysafecard").

2. Alla fysiska personer som har öppnat ett mitt myPaysafe-konto i enlighet med den nuvarande versionen av myPaysafe Allmänna användarvillkor och fått ett e-postmeddelande från my paysafecard med alla uppgifter om kampanjen får delta ("Kampanjmejl").

3. Personer som är berättigade att delta i myPaysafe-kampanjen gör det genom att:

  • göra en eller fler betalningar med sitt myPaysafe-konto under kampanjperioden i det begärda minimivärdet.

4. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kampanjen efter att de första 3 000 deltagarna har handlat för sitt minimibelopp och kvalificerat sig för myPaysafe cashbackkrediten.

5. En myPaysafe -kampanjkredit* kommer automatiskt att laddas till det myPaysafe-konto som innehas av den person som är berättigad att delta så snart alla villkor för deltagande som anges ovan är uppfyllda.

* eller en motsvarande summa i deltagarens lokala valuta.

6. Kampanjperioden, det deltagande företaget, det erforderliga minsta betalningsvärdet och beloppet och giltighetsperioden för myPaysafe-kampanjkrediten* anges i kampanjmejlet.

7. Endast ett deltagande per person är tillåtet. Att försöka delta mer än en gång leder till uteslutning från kampanjen. Deltagande i kampanjen kan inte överföras till andra.

8. Kontantutbetalning är inte möjlig. Beslut är slutgiltiga. Österrikisk lag gäller. paysafecard tar inget ansvar för fel, förseningar eller avbrott på kampanjsidan.

9. paysafecard har när som helst rätt att avbryta kampanjen av en viktig anledning under kampanjperioden och därefter utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Detta gäller särskilt vid organisatoriska eller tekniska komplikationer (t ex virus i datorsystem, manipulation eller fel i maskin- och/eller programvaran) eller om det krävs av juridiska skäl.

10. Manipulationer och bedrägeriförsök leder till att man genast utesluts från kampanjen. Anställda på paysafecard och deras släktingar är inte behöriga att delta i tävlingen.

11. Feminin form ska anses vara likvärdig med den maskulina i detta dokument. Om den maskulina formen uteslutande har används så är det endast i förenklande syfte.

www.paysafecard.com