Help

Deltakerbetingelser – myPaysafe Cashback-kampanje

1. myPaysafe Cashback-kampanjen arrangeres av paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien ("paysafecard").

2. Alle fysiske personer som åpner en myPaysafe-konto i samsvar med den gjeldende versjonen av myPaysafe-vilkårene og har mottatt en e-post fra paysafecard med detaljene i kampanjen, kan delta ("Kampanje-e-post").

3. Kvalifiserte personer deltar i myPaysafe-kampanjen som følger:

  • Fullføre en eller flere betalinger med din myPaysafe-konto i den påkrevde minimumsverdien i kampanjeperioden.

4. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kampanjen når de første 3 000 deltakerne har nådd minimumsbeløpet og er kvalifisert for myPaysafecard cashback-kreditt.

5. En myPaysafe-kampanjesaldo* vil automatisk bli lastet inn på myPaysafe-kontoen til den kvalifiserte personen straks alle ovennevnte betingelser er oppfylt.

* eller et tilsvarende beløp i den lokale valutaen til deltakeren.

6. Kampanjeperioden, den nødvendige minimumsverdien på betaling(er) og størrelsen og gyldighetsperioden på myPaysafe-kampanjesaldoen finner du i kampanje-e-posten.

7. Bare én deltakelse per person er tillatt. Forsøk på å delta mer enn en gang vil føre til ekskludering fra kampanjen. Deltakelse i kampanjen kan ikke overføres til andre.

8. Kontantinnløsning er ikke mulig. Arrangørens beslutning er endelig. Østerriksk lov gjelder. paysafecard påtar seg ikke noe ansvar for feil, forsinkelser eller forstyrrelser på kampanjesiden.

9. paysafecard har når som helst rett til å kansellere kampanjen av en viktig årsak i kampanjeperioden og etterpå uten forvarsel og uten å oppgi grunner. Dette gjelder spesielt i forhold til organisatoriske eller tekniske komplikasjoner (f.eks. virus i datasystemet, manipulering eller feil i maskin-/programvaren) eller av juridiske årsaker.

10. Manipulering og bedrageriforsøk fører til umiddelbar utestengelse fra kampanjen. Medarbeidere av paysafecard og deres familie kan ikke delta i kampanjen.

11. Hunnkjønnformen er likestilt med hannkjønnformen i dette dokumentet, og hannkjønnformen ble valgt bare for enkelhets skyld.

www.paysafecard.com