Help

Podmienky účasti – propagačná akcia myPaysafe Cashback

1. Propagačnú akciu myPaysafe Cashback organizuje paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Viedeň („paysafecard“).

2. Zúčastniť sa môžu všetky fyzické osoby, ktoré si otvorili účet myPaysafe podľa aktuálnej verzie VOP myPaysafe a dostali od spoločnosti paysafecard e-mail s detailmi propagačnej akcie („propagačný e-mail“).

Osoby oprávnené zúčastniť sa myPaysafe súťaže:

  • počas trvania propagačnej akcie úspešne vykonajú platbu alebo viaceré platby zo svojho účtu myPaysafe v minimálne stanovenej sume.

4. Vyhradzujeme si právo ukončiť promočnú akciu, ak prvých 3ₒ000 účastníkov minulo minimálnu sumu a získalo hotovostný kredit pre myPaysafe.

5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok účasti sa promočným kreditom* myPaysafe automaticky dobije účet myPaysafe osoby, oprávnenej zúčastniť sa akcie.

*alebo zodpovedajúca hodnota v príslušnej národnej mene účastníka

6. Počas doby trvania propagačnej akcie sa v propagačnom e-maili uvádza minimálna požadovaná suma platby (platieb) a doba trvania platnosti promočného kreditu* propagačnej akcie myPaysafe*.

7. Každá osoba sa môže zúčastniť len raz. Pokus o viacnásobnú účasť vedie k vylúčeniu z propagačnej akcie. Účasť na propagačnej akcii nie je prenosná na iné osoby.

8. Vyplatenie v hotovosti nie je možné. Právny proces je vylúčený. Uplatňuje sa rakúske právo. Spoločnosť paysafecard nepreberá zodpovednosť za chyby, omeškania ani prerušenia na stránke propagačnej akcie.

9. Spoločnosť paysafecard je oprávnená predčasne ukončiť propagačnú akciu kedykoľvek počas jej trvania bez predchádzajúceho upovedomenia a udania dôvodov. Uplatnenie tohoto práva si vyhradzujeme najmä pri vzniku organizačných alebo technických komplikácii (napr. zavírenie počítačového systému, porucha alebo zásah do hardvéru alebo softvéru) a z právnych dôvodov.

10. Manipulácie a snahy o podvod vedú k okamžitého vylúčeniu z propagačnej akcie. Pracovníci spoločnosti paysafecard a ich rodinní príslušníci sú z účasti na propagačnej akcii vylúčení.

11. Tento dokument platí v rovnakom rozsahu pre mužov i ženy. Mužský rod je v tomto dokumente použitý výhradne kvôli zjednodušeniu.

www.paysafecard.com