Help

Warunki uczestnictwa – promocja myPaysafe cashback

1. Organizatorem promocja myPaysafe Cashback jest paysafecard.com Wertkarten GmbH („paysafecard”), Am Euro Platz 2, 1120 Wiedeń, Austria.

2. Do wzięcia udziału w promocji są uprawnione osoby fizyczne, które otworzą konto myPaysafe zgodnie z odpowiednio obowiązującą wersją OWH konta myPaysafe oraz otrzymają wiadomość e-mail od firmy paysafecard ze szczegółami promocji („e-mail dot. promocji”).

3. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w promocji myPaysafe biorą w niej udział poprzez:

  • pomyślne zrealizowanie jednej lub więcej płatności za pomocą swojego konta myPaysafe w okresie promocji w wymaganej minimalnej wartości.

4. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji, kiedy pierwsze 3000 uczestników osiągnie minimalną kwotę wydatków i będzie uprawnionych do otrzymania środków w ramach zwrotu gotówki myPaysafe.

5. Saldo promocyjne myPaysafe* zostanie automatycznie załadowane na konto myPaysafe uprawnionej do udziału osoby po spełnieniu wszystkich powyższych warunków kwalifikacyjnych.

* lub równowartość tej kwoty w krajowej walucie uczestnika

6. Wiadomość e-mail będzie zawierać informacje dotyczące okresu obowiązywania promocji, wymaganej, minimalnej wartości płatności oraz wysokości i ważności promocyjnych środków myPaysafe*.

7. Każda osoba może uczestniczyć w promocji tylko jeden raz. Próba wielokrotnego wzięcia udziału skutkować będzie wykluczeniem z promocji. Uczestnictwa w promocji nie można przekazać innej osobie.

8. Nie jest możliwa wymiana na gotówkę. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone. Promocja podlega prawu austriackiemu. paysafecard nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia lub przerwy występujące na stronie promocyjnej.

9. paysafecard jest w każdej chwili uprawniony do przerwania konkursu z ważnych powodów w okresie jego trwania oraz później bez wcześniejszego powiadomienia oraz podania przyczyny. Prawo do powyższych działań obowiązuje w szczególności w przypadku, kiedy jest to konieczne z powodów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub usterki sprzętu lub oprogramowania komputerowego) albo z powodów prawnych.

10. Manipulacje i próby oszustwa skutkować będą natychmiastowym wykluczeniem z promocji. Pracownicy paysafecard oraz ich krewni są wykluczeni z udziału w promocji.

11. Forma żeńska jest w tym dokumencie równorzędna z formą męską. Forma męska została wybrana jedynie dla ułatwienia.

www.paysafecard.com