Help

Részvételi feltételek – A myPaysafe visszatérítési promócióban

1. A myPaysafe visszatérítési promóciót a paysafecard.com Wertkarten GmbH., Am Euro Platz 2, 1120 Wien („paysafecard") rendezi.

2. A részvételre mindazok a természetes személyek jogosultak, akik a myPaysafe ÁSZF aktuális kiadásának megfelelő myPaysafe számlát nyitottak, és e-mailt kaptak a paysafecardtól a promóció részleteivel („promóciós e-mail").

3. A részvételre jogosult személyek úgy vesznek részt a myPaysafe promócióban, hogy:

  • a promóciós időszakban a myPaysafe számlájukkal sikeresen teljesítenek egy vagy több fizetést a szükséges minimális értékben.

4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a promóciót befejezzük, miután az első 3000 résztvevő elérte a minimális költési összeget és jogosulttá vált a myPaysafe visszatérítésre.

5. Amennyiben megfeleltek az összes fent felsorolt feltételnek, a myPaysafe promóciós összeget* automatikusan jóváírjuk a részvételre jogosult személy myPaysafe számláján.

*vagy egy ennek megfelelő összeget a résztvevő országának pénznemében

6. A promóciós időszak, a fizetés(ek) szükséges minimális értéke, valamint a myPaysafe promóció összege* és lejárata a promóciós e-mailben található.

7. Minden személy csak egyszer vehet részt. A többszörös részvétel kísérlete a promócióból való kizárást vonja maga után. A promócióban való részvétel nem adható át másnak.

8. Készpénzre való beváltás nem lehetséges. A bírósági jogorvoslati eljárás kizárt. Az osztrák jog az irányadó. A paysafecard nem vállal felelősséget az esetleges hibáért, késedelemért vagy a promóciós oldal időleges elérhetetlenségéért.

9. A paysafecard fenntartja annak jogát, hogy a promóciót a promóciós időszakban vagy az után, idő előtt, fontos okból, előzetes értesítés és az ok megjelölése nélkül megszakítsa. Ez különösen akkor és oly mértékben érvényes, ha ez szervezeti vagy műszaki okokból (pl. vírusok a számítógépes rendszerben, manipuláció vagy hibák a hardverben és / vagy szoftverben), vagy jogi okokból szükséges.

10. A manipuláció és a csalás kísérlete a promócióból való azonnali kizárással jár. A promócióban nem vehetnek részt a paysafecard alkalmazottai és azok rokonai.

11. A nőnemű formátum egyenértékű a dokumentum szövegében szereplő hímnemű formátummal, és a hímnemű formátumot csak az egyszerűség kedvéért választottuk.

www.paysafecard.com