Help

Deltagerbetingelser – myPaysafe cashback-kampagne

1. myPaysafe cashback-kampagnen afholdes af paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien („paysafecard“).

2. Deltagerberettigede er alle fysiske personer, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende version af myPaysafes handelsbetingelser åbner en myPaysafe-konto og har modtaget en e-mail fra paysafecard med informationer om kampagnen („kampagne-e-mail“).

3. De deltagerberettigede personer deltager i myPaysafe-kampagnen, idet de:

  • gennemfører en eller flere betalinger med deres myPaysafe-konto i kampagneperioden på det krævede minimumsbeløb.

4. Vi forbeholder os ret til at afslutte kampagnen, efter at de første 3000 deltagere har nået deres minimum-forbrugsbeløb og er berettigede til cashback-kreditten fra myPaysafe.

5. Et myPaysafe kampagne-tilgodehavende* bliver automatisk tanket op på den deltagerberettigede persons myPaysafe-konto, så snart alle ovenstående deltagerbetingelser er opfyldt.

*eller et tilsvarende beløb i deltagerens nationale valuta

6. I kampagne-e-mailen er der information om kampagneperioden, den krævede mindsteværdi af betalingen/betalingerne samt størrelse på og gyldighedsperiode for tilgodehavendet* ifm. myPaysafe-kampagnen.

7. Hver person kan kun deltage én gang. Et forsøg på at deltage flere gange medfører udelukkelse fra kampagnen. Deltagelse i kampagnen kan ikke overdrages til andre.

8. Der kan ikke ombyttes til kontanter. Rettens vej er udelukket. Østrigsk ret er gældende. paysafecard påtager sig intet ansvar for fejl eller forsinkelser på eller afbrydelser af kampagnesiden.

9. paysafecard er til enhver tid berettiget til at afbryde kampagnen af en vigtig grund i kampagneperioden og derefter uden varsel og uden angivelse af grunde. Det gælder navnlig, hvis og i det omfang dette er påkrævet af organisatoriske eller tekniske grunde (f.eks. virus i computersystemet, manipulation med eller fejl i hard- og/eller software) eller af juridiske grunde.

10. Manipulationer og forsøg på bedrageri medfører omgående udelukkelse fra kampagnen. Medarbejdere fra paysafecard samt deres familiemedlemmer er udelukket fra kampagnen.

11. Hunkønsformen er ligestillet med hankønsformen i dette dokument, og hankønsformen er kun valgt af hensyn til forenkling.

www.paysafecard.com