Help

Pogoji sodelovanja – promocija myPaysafe Cashback

1. Promocijo myPaysafe Cashback organizira paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien (»paysafecard«).

2. Sodelujejo lahko vse fizične osebe, ki v skladu s trenutno različico SPP myPaysafe odprejo račun myPaysafe in so prejele e-poštno sporočilo od paysafecard s podatki o promociji (»promocijsko e-poštno sporočilo«).

3. Osebe, ki so upravičene do sodelovanja, sodelujejo v promociji myPaysafe tako:

  • da v času trajanja promocije uspešno opravijo eno ali več plačil s svojim računom myPaysafe v ustrezni minimalni vrednosti.

4. Pridržujemo si pravico do končanja promocije, ko prvih 3000 udeležencev doseže minimalni znesek porabe in je upravičenih do vračila dobroimetja myPaysafe cashback.

5. Promocijsko dobroimetje myPaysafe* se naloži na račun myPaysafe sodelujoče osebe, takoj ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za sodelovanje.

*ali ustrezen znesek v valuti države sodelujočega.

6. Čas trajanja promocije, zahtevana minimalna vrednost plačila ter višina in trajanje promocijskega dobroimetja myPaysafe* so na voljo v promocijskem e-poštnem sporočilu.

7. Vsaka oseba lahko sodeluje samo enkrat. Poskusi večkratnega sodelovanja vodijo do izključitve iz promocije. Sodelovanje v promociji ni prenosljivo na druge.

8. Izplačilo v gotovini ni mogoče. Pravna pot je izključena. Velja avstrijsko pravo. paysafecard ne prevzema odgovornosti za napake, zamude ali prekinitve na promocijski strani.

9. paysafecard si pridržuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov promocijo v času promocije ali pozneje prekine predčasno brez predhodne najave in navajanja razlogov. To velja predvsem v primerih, ko je to potrebno zaradi organizacijskih ali tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni in/ali programski opremi) ali zaradi pravnih razlogov.

10. Manipulacije in poskusi prevare vodijo do takojšnje izključitve iz promocije. Zaposleni pri paysafecard in njihovi bližnji so izključeni iz sodelovanja v promociji.

11. V tem dokumentu je ženska oblika enakovredna moški obliki, moška oblika je bila izbrana zgolj zaradi poenostavitve besedila.

www.paysafecard.com