Help

Условия за участие – paysafecard Promo

1. Промоцията на paysafecard се организира от paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Виена („paysafecard“).

2. Право на участие имат всички физически лица, които са открили сметка в myPaysafe в съответствие с актуалната версия на ОУ на myPaysafe и са получили от paysafecard имейл с подробности за промоцията („Промоционален имейл“).

3. Лицата с право на участие могат да вземат участие в промоцията на paysafecard, като:

  • извършат успешно плащане с необходимата минимална стойност чрез тяхната сметка в myPaysafe при участващ търговец в периода на промоцията.

4. В myPaysafe сметката на лицето, имащо право на участие, се начислява автоматично промоционален paysafecard кредит, стига всички гореописани условия за участие да са изпълнени.

5. Периодът на промоцията, участващият търговец, необходимата минимална стойност на плащането, както и размерът и валидността на промоционалния paysafecard кредит могат да бъдат намерени в имейла за промоцията.

6. Допустимо е само по едно участие на човек. Опитът да участвате повече от веднъж ще доведе до изключване от промоцията. Участието в промоцията не може да се прехвърля на други.

7. Не е възможно изплащането на пари в брой. Съдебен процес е изключен. Прилага се австрийското законодателство. paysafecard не поема отговорност за грешки, забавяния или прекъсвания на промоционалната страница.

8. paysafecard има право да отмени промоцията по всяко време по важна причина по време на периода на промоцията и след това, без предварително известие и без да посочва причините. Това важи по-специално тогава и дотолкова, когато е по организационни или технически причини (напр. вируси в компютърната система, манипулация или грешки в хардуера и/или софтуера) или се изисква по правни причини.

9. Манипулации и опити за измама водят до незабавно изключване от промоцията. Служители на paysafecard, както и техните роднини, нямат право да участват в промоцията.

10. Формата за женски род е равнопоставена на тази за мъжки в този документ и формата за мъжки род е избрана само за улеснение.

www.paysafecard.com