Help

Warunki uczestnictwa – paysafecard Promo

1. Organizatorem promocji jest paysafecard.com Wertkarten GmbH („paysafecard”), Am Euro Platz 2, 1120 Wiedeń, Austria.

2. Do wzięcia udziału w promocji są uprawnione osoby fizyczne, które otworzą konto myPaysafe zgodnie z odpowiednio obowiązującą wersją OWH konta myPaysafe oraz otrzymają wiadomość e-mail od firmy paysafecard ze szczegółami promocji („e-mail dot. promocji”).

3. Osoby uprawnione do wzięcia udziału w paysafecard promocji biorą w niej udział poprzez:

  • pomyślne zrealizowanie płatności poprzez konto myPaysafe u sprzedawcy biorącego udział w promocji w okresie obowiązywania promocji w wymaganej, minimalnej wysokości.

4. Środki promocyjne paysafecard zostaną automatycznie doładowane na konto myPaysafe osoby biorącej udział w promocji, jeżeli wszystkie, wyżej wymienione warunki zostaną spełnione.

5. Wiadomość e-mail będzie zawierać informacje dotyczące okresu obowiązywania promocji, sprzedawców biorących udział w promocji, wymaganej, minimalnej wartości płatności oraz wysokości i ważności promocyjnych środków paysafecard.

6. Każda osoba może uczestniczyć w promocji tylko jeden raz. Próba wielokrotnego wzięcia udziału skutkować będzie wykluczeniem z promocji. Uczestnictwa w promocji nie można przekazać innej osobie.

7. Nie jest możliwa wymiana na gotówkę. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone. Promocja podlega prawu austriackiemu. paysafecard nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia lub przerwy występujące na stronie promocyjnej.

8. paysafecard jest w każdej chwili uprawniony do przerwania konkursu z ważnych powodów w okresie jego trwania oraz później bez wcześniejszego powiadomienia oraz podania przyczyny. Prawo do w/w działań obowiązuje w szczególności w przypadku, kiedy jest to konieczne z powodów organizacyjnych lub technicznych (np. wirusy w systemie komputerowym, manipulacje lub usterki sprzętu i/lub oprogramowania komputerowego) albo z powodów prawnych.

9. Manipulacje i próby oszustwa skutkować będą natychmiastowym wykluczeniem z promocji. Pracownicy paysafecard oraz ich krewni są wykluczeni z udziału w promocji.

10. Forma żeńska jest w tym dokumencie równorzędna z formą męską. Forma męska została wybrana jedynie dla ułatwienia.

www.paysafecard.com