Help

Deelnamevoorwaarden - paysafecard-actie

1. De paysafecard-actie wordt door de paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wenen („paysafecard“), gehouden.

2. Alle natuurlijke personen die een myPaysafe-rekening hebben geopend in overeenstemming met de huidige versie van de algemene voorwaarden van myPaysafe en een e-mail van paysafecard hebben ontvangen met de details over de actie („e-mail over de actie“) kunnen aan deze actie meedoen.

3. De deelnamegerechtigde personen kunnen aan de paysafecard-actie deelnemen als ze:

  • een betaling met hun myPaysafe-rekening bij een deelnemende handelaar, tijdens de actieperiode en voor de vereiste minimumwaarde succesvol afsluiten.

4. Een paysafecard actie-tegoed wordt automatisch op de myPaysafe-rekening van de deelnamegerechtigde persoon geladen, zodra aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

5. De actieperiode, de deelnemende handelaren, de vereiste minimumwaarde van de betaling en de hoogte evenals de geldigheidsduur van het paysafecard-actietegoed kun je terugvinden in de e-mail over deze actie.

6. Elke per persoon mag slechts een keer deelnemen. Elke poging tot meerdere deelnames leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. Deelname aan de actie is niet overdraagbaar op andere personen.

7. Een uitbetaling in contact geld is helaas niet mogelijk. Het inschakelen van een rechtbank is verboden. De wedstrijd is onderworpen aan het Oostenrijkse recht. paysafecard is niet aansprakelijkheid voor fouten, vertragingen of onderbrekingen van de actiesite.

8. paysafecard behoudt zich het recht voor de actie om zwaarwichtige redenen tijdens de actieperiode en daarna voortijdig en zonder vooraankondiging of opgave van redenen stop te zetten. Dat geldt in het bijzonder wanneer dit om organisatorische of technische redenen (bijv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om juridische redenen noodzakelijk is.

9. Pogingen tot manipulatie of bedrog leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. Medewerkers van paysafecard en hun familieleden mogen niet aan de actie deelnemen.

10. Gemakshalve hebben we in dit document de mannelijke aanspreekvorm gebruikt, daar waar je natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

www.paysafecard.com