Help

Podmienky účasti – paysafecard Promo

1. Propagačnú akciu paysafecard zorganizovala spoločnosť paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien („paysafecard“).

2. Zúčastniť sa môžu všetky fyzické osoby, ktoré si otvorili účet myPaysafe podľa aktuálnej verzie myPaysafe VOP a dostali od spoločnosti paysafecard e-mail s detailmi propagačnej akcie („propagačný e-mail“).

3. Oprávnené osoby sa paysafecard súťaže môžu zúčastniť tak, že:

  • vo svojom účte myPaysafe uskutočnia u zúčastňujúceho sa predajcu úspešnú platbu v období trvania propagačnej akcie v minimálne stanovenej sume.

4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok účasti sa promočná zľava paysafecard automaticky nahrá do účtu myPaysafe osoby, ktorá sa akcie zúčastňuje.

5. V propagačnom e-maili sa uvádza obdobie trvania propagačnej akcie, zúčastňujúci sa predajca, minimálna povinná suma paysafecard promočnej platby, ako aj výška promočnej zľavy a jej platnosť.

Každá osoba sa môže zúčastniť len raz. Pokus o viacnásobnú účasť vedie k vylúčeniu z propagačnej akcie. Účasť na propagačnej akcii nie je prenosná na iné osoby.

7. Vyplatenie v hotovosti nie je možné. Právna cesta je vylúčená. Uplatňuje sa rakúske právo. Spoločnosť paysafecard nepreberá zodpovednosť za chyby, omeškania alebo prerušenia na promočnej stránke.

8. Spoločnosť paysafecard je oprávnená propagačnú akciu kedykoľvek počas jej trvania predčasne ukončiť bez predchádzajúceho upovedomenia a udania dôvodov. Uplatnenie tohoto práva si vyhadzujeme najmä pri vzniku organizačných alebo technických komplikácii (napr. zavírenie počítačového systému, porucha alebo zásah do hardvéru a/alebo softvéru) a z právnych dôvodov.

9. Manipulácie a snahy o podvod vedú k okamžitého vylúčeniu z propagačnej akcie. Pracovníci spoločnosti paysafecard aj ich rodinní príslušníci sú z účasti v propagačnej akcii vylúčení.

10. Tento dokument sa v rovnakom rozsahu týka mužov a žien. Mužský rod je v tomto dokumente použitý výhradne za účelom zjednodušenia.

www.paysafecard.com