Help

Dalības noteikumi – paysafecard akcija

1. paysafecard akciju rīko paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Vīne [Wien] ("paysafecard").

2. Tiesības piedalīties ir visām fiziskajām personām, kas atbilstīgi myPaysafe VDN ir atvērušas myPaysafe un saņēmušas e-pastu no paysafecard ar informāciju par akciju ("Akcijas e-pasts").

3. Personas ar dalības tiesībām piedalās paysafecard akcijā:

  • Akcijas darbības laikā sekmīgi veicot maksājumu ar savu myPaysafe kontu pie kāda no tirgotājiem, kas piedalās akcijā, par nepieciešamo minimālo summu.

4. paysafecard akcijas avanss tiks automātiski ieskaitīts personas, kas piedalās akcijā, myPaysafe kontā, tiklīdz būs izpildīti visi iepriekš minētie Dalības noteikumi.

5. Informāciju par Akcijas darbības laiku, tirgotājiem, kas piedalās akcijā, nepieciešamo minimālo maksājuma summu un paysafecard akcijas avansa derīguma ilgumu skatīt akcijas e-pastā.

6. Viena persona drīkst piedalīties tikai vienu reizi. Mēģinājums piedalīties vairākkārt noved pie izslēgšanas no akcijas. Dalību akcijā nevar pārnest citām personām.

7. Izmaksa skaidrā naudā nav iespējama. Tiesvedība ir izslēgta. Spēkā ir Austrijas tiesības. paysafecard neuzņemas atbildību par kļūdām, kavējumiem vai Akcijas lapas darbības traucējumiem.

8. paysafecard ir tiesības jebkurā brīdī svarīga iemesla dēļ pārtraukt Akciju tās darbības laikā un pēc tam, iepriekš par to nepaziņojot un neminot iemeslus. It īpaši tas ir spēkā tad un tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams organizatorisku, tehnisku (piem., vīrusu klātbūtne datorsistēmā, programmaparatūras un/vai programmatūras manipulācija vai kļūdas) vai juridisku iemeslu dēļ.

9. Manipulācijas un krāpšanas mēģinājumi noved pie tūlītējas izslēgšanas no akcijas. paysafecard darbinieki un viņu radinieki tiek izslēgti no dalības akcijā.

10. Gramatiskā sieviešu dzimte šajā dokumentā ir pielīdzināta gramatiskajai vīriešu dzimtei, kas šeit tiek izmantota tikai vienkāršības labad.

www.paysafecard.com