Help

Uvjeti sudjelovanja – paysafecardov Promo

1. paysafecardovu promociju organizira paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Beč („paysafecard“).

2. Sudjelovati mogu sve fizičke osobe koje su otvorile myPaysafe račun u skladu sa svakodobno važećom verzijom Općih uvjeta poslovanja myPaysafe-a i koje su od paysafecarda dobile e-poruku s pojedinostima o promociji („e-poruka o promociji“).

3. Osobe koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje sudjeluju u paysafecardovoj promociji tako što:

  • tijekom razdoblja promocije kod trgovca koji sudjeluje u promociji uspješno provedu plaćanje potrebne najmanje vrijednosti putem svog myPaysafe računa.

4. paysafecardova promotivna sredstva automatski će se učitati u myPaysafe račun osobe koja ispunjava uvjete za sudjelovanje odmah po ispunjenju svih gore navedenih uvjeta sudjelovanja.

5. Razdoblje promocije, trgovac koji sudjeluje u promociji, potrebna najmanja vrijednost plaćanja, iznos i trajanje paysafecardovih promotivnih sredstava navedeni su u e-poruci o promociji.

6. Jedna osoba može sudjelovati samo jedanput. Pokušaj višestrukog sudjelovanja za posljedicu će imati isključivanje iz promocije. Sudjelovanje u promociji nije prenosivo na druge.

7. Otkup u novcu nije moguć. Nisu dopušteni nikakvi pravni lijekovi. Mjerodavno je austrijsko pravo. paysafecard ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške, kašnjenja ili prekide stranice s promocijom.

8. paysafecard u svakom trenutku može iz opravdanog razloga prekinuti promociju bez prethodne najave tijekom promotivnog razdoblja i kasnije, pri čemu nije obvezan navesti razloge prekida. To posebno vrijedi za slučajeve kada je to potrebno iz organizacijskih ili tehničkih razloga (npr. virusi u računalnom sustavu, manipulacije ili pogreške hardvera i/ili softvera) ili ako postoje pravni razlozi za to.

9. Manipulacije i pokušaji prijevare za posljedicu će imati trenutačno isključenje iz promocije. Zaposlenici paysafecarda i članovi njihovih obitelji ne smiju sudjelovati u promociji.

10. U ovom je dokumentu ženski rod izjednačen s muškim, a muški je rod korišten samo radi pojednostavljenja.

www.paysafecard.com