Help

Podmínky účasti – propagační akce paysafecard

1. Propagační akci paysafecard pořádá společnost paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Vídeň (dále jen „paysafecard“).

2. Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, které si v souladu s aktuální verzí VOP myPaysafe otevřeli účet myPaysafe a dostali emailovou zprávu od paysafecard s podrobnostmi o propagační akci („e-mail k propagační akci“).

3. Osoby oprávněné k účasti se zúčastní propagační akce paysafecard tak, že:

  • v době trvání propagační akce úspěšně dokončí u zúčastněného obchodníka platbu v minimální požadované hodnotě prostřednictvím svého účtu myPaysafe.

4. Jakmile budou splněny všechny výše uvedené podmínky účasti, propagační zůstatek paysafecard se automaticky nahraje na účet myPaysafe osoby oprávněné k účasti.

5. Doba trvání propagační akce, zúčastněný obchodník, požadovaná minimální hodnota platby a výše a doba platnosti propagačního zůstatku paysafecard jsou uvedeny v emailové zprávě k propagační akci.

6. Každý se může zúčastnit pouze jednou. Pokus o vícečetnou účast bude mít za následek vyloučení z propagační akce. Účast na propagační akci nelze přenést na jinou osobu.

7. Vyplacení v hotovosti není možné. Vymáhání právní cestou je vyloučeno. Platí rakouské právo. paysafecard nepřebírá žádné ručení za chyby, prodlevy nebo přerušení ze strany reklamní akce.

8. paysafecard je kdykoliv oprávněná ukončit ze závažného důvodu reklamní akci během doby reklamní akce a poté předčasně bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů. To platí zejména tehdy, pokud se jedná o organizační nebo technické důvody (např. viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru) nebo pokud je to nutné z právních důvodů.

9. Manipulace a pokusy o podvod povedou k okamžitému vyloučení ze soutěže. Zaměstnanci paysafecard, stejně tak rodinní příslušníci jsou z účasti vyloučeni.

10. Ženský rod je v tomto dokumentu postaven na stejnou úroveň s mužským rodem a mužský rod byl použit pouze z důvodu zjednodušení.

www.paysafecard.com