Help

Deltagarvillkor – paysafecard Percentage-kampanj

1. paysafecard-kampajen arrangeras av paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien ("paysafecard").

2. Alla fysiska personer som har öppnat ett mitt paysafecard-konto i enlighet med den nuvarande versionen av myPaysafe-s Allmänna användarvillkor och fått ett e-postmeddelande från myPaysafe med detaljerna om kampanjen får delta ("Kampanj-e-postmeddelande").

3. Personer som är berättigade att delta i paysafecard-kampanjen gör detta genom att:

  • under kampanjperioden slutföra en betalning med sitt myPaysafe-konto med ett deltagande företag med det erforderliga minimibeloppet.

4. Ett paysafecard-kampanjkredit kommer automatiskt att laddas till innehavaren av myPaysafe-kontot som är berättigad att delta så snart alla villkor för deltagande om anges ovan är uppfyllda.

5. Kampanjperioden, det deltagande företaget, det erforderliga minsta betalningsvärdet och beloppet och giltighetsperioden för paysafecard-kampanjkrediten anges i kampanjmejlet.

6. Endast ett deltagande per person är tillåtet. Att försöka delta mer än en gång leder till uteslutning från kampanjen. Deltagande i kampanjen kan inte överföras till andra.

7. Kontantutbetalning är inte möjlig. Beslut är slutgiltiga. Österrikisk lag gäller. paysafecard tar inget ansvar för fel, förseningar eller avbrott på kampanjsidan.

8. paysafecard har när som helst rätt att avbryta kampanjen av en viktig anledning under kampanjperioden och därefter utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Detta gäller i synnerhet i fall av tekniska eller organisatoriska komplikationer (t.ex. virus i datorsystem, manipulation eller fel i maskin- och/eller programvaran) eller om det krävs av juridiska skäl.

9. Manipulationer och bedrägeriförsök leder till att man genast utesluts från kampanjen. Anställda på paysafecard och deras släktingar är inte behöriga att delta i tävlingen.

10. Feminin form ska anses vara likvärdig med den maskulina i detta dokument. Om den maskulina formen uteslutande har används så är det endast i förenklande syfte.

www.paysafecard.com