Help

Deltakelsesvilkår - paysafecard-kampanje

1. Paysafecard-kampanjen leveres av paysafecard.com Wertkarten GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien ("paysafecard").

2. Alle fysiske personer som åpner en myPaysafe-konto i samsvar med den gjeldende versjonen av myPaysafe-vilkårene og har mottatt en e-post fra paysafecard med detaljene i kampanjen, kan delta („Kampanje e-post“).

3. Kvalifiserte personer deltar i paysafecard-kampanjen som følger:

  • Utfør en betaling med myPaysafe-kontoen i en deltakende butikk i kampanjeperioden med minimumsbeløpet som kreves.

4. En paysafecard-kampanjesaldo lastes automatisk inn på myPaysafe-kontoen til den kvalifiserte personen straks alle ovennevnte vilkår for deltakelse er oppfylt.

5. Kampanjeperioden, den deltakende butikken, den nødvendige minimumsverdien på betalingen og størrelsen og gyldighetsperioden på paysafecard-kampanjesaldoen finner du i kampanje-e-posten.

6. Bare én deltakelse per person er tillatt. Forsøk på å delta mer enn en gang vil føre til ekskludering fra kampanjen. Deltakelse i kampanjen kan ikke overføres til andre.

7. Kontantinnløsning er ikke mulig. Tvister om dette kan ikke løses rettslig. Østerriksk lov gjelder. paysafecard påtar seg ikke noe ansvar for feil, forsinkelser eller forstyrrelser på kampanjesiden.

8. paysafecard har når som helst rett til å kansellere kampanjen av en viktig årsak i kampanjeperioden og etterpå uten forvarsel og uten å oppgi grunner. Dette gjelder spesielt i forhold til organisatoriske eller tekniske årsaker (f.eks. virus i datasystemet, manipulering eller feil i maskin-/programvaren) eller juridiske årsaker.

9. Manipulering og bedrageriforsøk fører til umiddelbar utestengelse fra kampanjen. Medarbeidere i paysafecard og deres familie kan ikke delta i kampanjen.

10. Hunnkjønnformen er likestilt med hannkjønnformen i dette dokumentet, og hannkjønnformen ble valgt bare for enkelhets skyld.

www.paysafecard.com